ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στο Πειραματικό Ολοήμερο Γ΄τάξη (πρόσθεση με κρατούμενο όταν το άθροισμα των ψηφίων των μονάδων υπερβαίνει το 9. τομ.2,σελ.36)

ΤΜΗΜΑ:

Γ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Χρόνος διδασκαλίας           : (45΄)

Τμήμα                                    : Γ3

Αριθμός μαθητών                : 20

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι : καμιά

Εποπτικά μέσα                    : πίνακας, μέτρο, διάφορα αντικείμενα όπως κασετίνες κ.λ.π.)

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν : ( ομαδοσυνεργατική)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επανάληψη του φαινομένου της ημέρας (μέτρηση μήκους, πλάτους,  ύψους):

1.    Μοιράζονται μέτρα στα παιδιά και παρατηρούμε πάνω σ’αυτά τα εκατοστά , τα χιλιοστά, το μέτρο.

2.    Επαναλαμβάνουμε και γράφουμε στον πίνακα τις υποδιαιρέσεις του μέτρου.

3.    Ζητώ από τα παιδιά να μετρήσουν το μήκος και το πλάτος του θρανίου τους, της κασετίνας τους, του τετραδίου τους.

4.    Σηκώνονται κάποια παιδιά στον πίνακα σημειώνουμε το ύψος τους και το μετρούμε.

5.    Κάνουμε μετατροπές των μετρήσεων σε διάφορες τιμές. Π.χ. 1μέτρο=100 εκατοστά , 1 εκατοστό=100 χιλιοστά κ.ο.κ.)

Ασκήσεις και προβλήματα στην τάξη:

1.    Δίνονται  απλές ασκήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης διάφορων τιμών του μέτρου.

2.    Δίνονται απλά προβλήματα μετατροπής τιμών του μέτρου.

Τα παραπάνω λύνονται στην τάξη.

3. Ζητώ από τα παιδιά να χαράξουν με το χάρακα τους γραμμές διαφόρων μηκών. Π.χ. γραμμές 10 εκατοστών, 50 χιλιοστών, δύο δεκατόμετρων κ.ο.κ.