ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στα Μαθηματικά ΣΤ1΄Τάξης  «Μετρούμε γωνίες»  Βιβλίο:Πρώτο,σελ.146

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία-Μελέτη στο Ολοήμερο σχολείο

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία-Μελέτη των Μαθηματικών ΣΤ1΄Τάξης

                                   «Μετρούμε γωνίες»-Βιβλίο:Πρώτο,σελ.146

Χρόνος διδασκαλίας:20΄

Τμήμα:ΣΤ1΄

Αριθμός μαθητών: 21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

Εποπτικά μέσα: Χαρτόνι, ψαλίδι, μοιρογνωμόνιο, γνώμονας, τρίγωνο, κολλητική ταινία, προβολέας διαφανειών.

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ατομική εργασία και ομαδοσυνεργατική

Αποτελέσματα-Αξιολόγηση:Η Προετοιμασία-Μελέτη των Μαθηματικών  της Στ1 τάξης,  της  οποίας είμαι και η ¨πρωινή¨  δασκάλα ,γίνεται  την 4η ώρα του σχολικού προγράμματος και η διάρκειά της είναι 20΄ καθώς αποτελεί μέρος της 40λεπτης διδακτικής ώρας (10:50΄-11:35΄).

Οι μαθητές κατά την ώρα της Προετοιμασίας:

Οι μαθητές απόλαυσαν την ώρα της Προετοιμασίας  καθώς δεν είχαν την ευχέρεια χρόνου για περισσότερο πειραματισμό κατά την ώρα της διδασκαλίας της ενότητας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Οι μαθητές της Στ1΄τάξης  κατά την Προετοιμασία του παραπάνω μαθήματος εργάστηκαν ως εξής:

Χωρίστηκαν σε τέσσερις (4) ομάδες των τεσσάρων(4) ατόμων και μία (1) ομάδα των πέντε.

Όλοι οι μαθητές της ομάδας είχαν το εποπτικό υλικό ατομικά.

Αφού έκοψε  κάθε μαθητής  γωνίες , τρίγωνα  και τετράπλευρα  της αρεσκείας του , κλίθηκε να ¨παίξει ¨  τοποθετώντας,  όπως πρέπει κάθε φορά,  τις γωνίες ώστε να δείχνει το άθροισμα ή τη διαφορά τους.(Όποιος μαθητής δυσκολευόταν  είχε τη βοήθεια της ομάδας και της δασκάλας).

Κατόπιν  ¨πειραματίστηκαν ¨ χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο και τα τρίγωνα που έκοψαν μόνοι τους , για να διαπιστώσουν  ότι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου είναι 180ο.

Το ίδιο έκαναν και με τα τετράπλευρα της επιλογής τους. Χρησιμοποιώντας συνεργατικά , όπου χρειαζόταν, δύο μοιρογνωμόνια διαπίστωσαν ότι  το άθροισμα των γωνιών του τετραπλεύρου (κυρτού) είναι 360ο.

Για το τέλος οι μαθητές έλυσαν προφορικά μικρά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις  γνώσεις τους για το άθροισμα των γωνιών τριγώνου και τετραπλεύρου.

Προβλήματα (δόθηκαν σε διαφάνεια):

·        Η μια από τις ίσες γωνίες ισοσκελούς τριγώνου  είναι 60ο . Πόσες  μοίρες είναι οι υπόλοιπες γωνίες;

·        Η γωνία της κορυφής ισοσκελούς τριγώνου είναι 40ο . Πόσες μοίρες είναι οι υπόλοιπες γωνίες;

·        Η οξεία γωνία ενός πλάγιου παραλληλογράμμου είναι 70ο. Πόσες μοίρες είναι οι υπόλοιπες γωνίες;