ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στα Μαθηματικά Μονάδες όγκου σελ.135)

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία Μαθηματικών

Συγκεκριμένο θέμα: Μονάδες όγκου (σελ.135)

Χρόνος διδασκαλίας: 20 λεπτά

Τμήμα: ΣΤ΄2

Αριθμός Μαθητών: 21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

Εποπτικά μέσα: Πίνακας, το κυβικό μέτρο, το κυβικό δεκατόμετρο, το κυβικό εκατοστό, το λίτρο,  ζυγαριά, η μονάδα μέτρησης του μήκους – το μέτρο, διάφορα δοχεία χωρητικότητας

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ομαδοσυνεργατική – project – Προετοιμασία κατά ομάδες - Εργαστηριακή

Αποτελέσματα – Αξιολόγηση: Οι μαθητές κατά την ώρα της  προετοιμασίας εμπέδωσαν  τις σχέσεις ανάμεσα στο κυβικό μέτρο και στις υποδιαιρέσεις του. Κατανόησαν ότι το ένα λίτρο που είναι ίσο με ένα με 1 κυβικό δεκατόμετρο χρησιμεύει σαν μονάδα μέτρησης των υγρών και των αερίων και απέκτησαν την ικανότητα – δεξιότητα να μετατρέπουν κυβικά μέτρα σε μονάδες κατωτέρων τάξεων και αντίστροφα.  Επειδή η έννοια του όγκου είναι κάπως δύσκολη να γίνει κατανοητή απ’ όλους τους  μαθητές, επιβάλλεται στην ώρα της προετοιμασίας οι μαθητές να προβούν οι ίδιοι στη συγκεκριμένη ενότητα στις παρακάτω δραστηριότητες. (Η αυτενέργεια των μαθητών,  η επανάληψη, η παρατήρηση και ο  πειραματισμός = μήτηρ μαθήσεως).

(Χώρος το εργαστήριο Φυσικής).

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Ενέργειες   βιωματικές -  συμμετοχικές – ομαδικές.

 

Εργαστηριακές.

 

Προετοιμασία κατά ομάδες.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 από τους ίδιους τους μαθητές. Ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή να παρατηρεί, να πειραματίζεται, να μαθαίνει – εμπεδώνει και εμβαθύνει από μόνος του.

1.     Οι μαθητές της πρώτης ομάδας συναρμολογούν  το  κυβικό    μέτρο ( μονάδα μέτρησης του όγκου).

Κατανοούν ότι:

 Το κυβικό μέτρο είναι ένας κύβος με ακμή ένα μέτρο.

(Τον όγκο της αίθουσας τον μετράμε σε κυβικά μέτρα)

2.     Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας επιδεικνύουν στους συμμαθητές τους το κυβικό δεκατόμετρο.

Κατανοούν ότι:

Το κυβικό δεκατόμετρο είναι ένας κύβος με ακμή ένα δεκατόμετρο.

Ένα κυβικό μέτρο έχει 1000 κυβικά δεκατόμετρα.

3.     Οι μαθητές της τρίτης ομάδας επιδεικνύουν στους συμμαθητές τους το κυβικό εκατοστόμετρο.    

Σκεφτόμαστε: Τους μικρούς όγκους (όγκος κουτιού από σπίρτα) τους μετρούμε με μονάδα μέτρησης το κυβικό εκατοστόμετρο (κ.εκ.). Το  1 κ.εκ. είναι ένας μικρός κύβος με ακμή ένα εκατοστόμετρο.  Επίσης το 1 κ.εκ. με νερό ζυγίζει 1 γραμμάριο.

Ένα κυβικό μέτρο έχει 1.000.000 κυβικά εκατοστά.

4.     Οι μαθητές της τέταρτης ομάδας έχουν ένα λίτρο με νερό και το αδειάζουν στο κυβικό δεκατόμετρο. Διαπιστώνουν ότι:

 ένα (1) λίτρο = με ένα κυβικό δεκατόμετρο.  Κατόπιν το ζυγίζουν και διαπιστώνουν ότι 1 λίτρο = 1 κυβικό δεκατόμετρο = 1 κιλό.   Άρα το 1 κ.μ. χωράει 1.000 κιλά νερό, δηλαδή ένα τόνο.

Το λίτρο χρησιμεύει σαν μονάδα μέτρησης των υγρών και αερίων. 

5.     Οι μαθητές της πέμπτης ομάδας μετρούν τις διαστάσεις της αίθουσας (μήκος – πλάτος και ύψος) και υπολογίζουν τον όγκο της αίθουσας.   Όγκος = μήκος Χ πλάτος Χ ύψος   (Στο παράδειγμα στρογγυλοποιούμε τις μετρήσεις τους σε μέτρα.  Άσκηση εμπέδωσης και εμβάθυνσης στην πράξη. Οι μαθητές διδάχτηκαν τον υπολογισμό του όγκου στην Πέμπτη Δημοτικού.)

 

Οι ομάδες ανακοινώνουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματά τους.    

Σύνθεση   Απόψεων (Προβάλλονται από τον ανακλαστικό προβολέα)

Το χώρο  που καταλαμβάνουν τα σώματα, το ονομάζουμε όγκο. Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο και οι υποδιαιρέσεις του.

Με το 1 κ.μ. ,το 1 κ.δεκ., και το 1 κ.εκ. μετράμε  το χώρο που πιάνουν τα σώματα, δηλαδή τον όγκο τους.

·        Το 1 κ.μ. έχει 1.000 κ. δεκ.

·        Το 1 κ. δεκ.  έχει 1.000 κ. εκ.

·        Το 1 κ.δεκ. είναι ίσο σε χωρητικότητα με 1 λίτρο.

Επομένως:  Οι μονάδες μέτρησης του όγκου έχουν την εξής σχέση μεταξύ τους: 

1 κ.μ. = 1.000 κ. δεκ. = 1.000.000 κ. εκ. = 1.000.000.000 κ.χιλ.

                    1 κ. δεκ. = 1.000 κ. εκ. = 1 λίτρο

Σκεφτόμαστε ακόμα: Για να μετατρέψουμε:

·        κ.μ.   σε  κ.δεκ. πολλαπλασιάζουμε με το 1.000

·        κ.δεκ.  σε …κ.μ.   διαιρούμε με το 1.000

·        κ.δεκ.  σε  κ.εκ.   πολλαπλασιάζουμε με το 1.000

·        κ.εκ.  σε  κ.δεκ.  διαιρούμε με το 1.000

 

Την ώρα της προετοιμασίας οι μαθητές αποδεικνύουν στο εργαστήριο φυσικής τα όσα είδαν – άκουσαν κατά την ώρα των μαθηματικών στην τάξη τους. Επίσης διαπιστώνουν ότι τα μαθηματικά είναι φυσική και ότι η φυσική είναι μαθηματικά.

(Σημείωση: Η μονάδα μέτρησης του όγκου 1 κ.χιλ. δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενότητα. Καλό είναι να ακουστεί και μόνο από το δάσκαλο για μια φορά.)   (Χρόνος 15 λεπτά).

 

Ακολουθούν ομαδικές  ασκήσεις εμπέδωσης (Χρόνος 5  λεπτά).

1.     Συμπλήρωσε τις ισότητες:

·        3 κ.μ. = ………κ.δεκ. = ………………λίτρα ……………κ.εκ.

·        15 κ.μ. = ………..κ.δεκ. = ……………λίτρα ……………κ.εκ..

 

2.  Να γράψεις με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό:

·        1 κ.δεκ. = ………..κ.μ. = ……………….κ.μ.

·        7 κ.δεκ. = ……….κ.μ. = ……………….κ.μ.

 

3.     Το ένα κ.μ. χωράει 1.000 λίτρα νερό που ζυγίζουν 1 τόνο ή 1.000 κιλά. Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα και το βάρος:

·        3 κ.μ. = ………… λίτρα  ………………..τόνοι  ……………..κιλά

·        7 κ.μ. = ………….λίτρα  ……………….τόνοι ………………κιλά

 

Σημείωση:  Στις ομάδες δίνεται φυλλάδιο εργασίας όπου   αναγράφονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.  Η ομάδα  εργάζεται και ανακοινώνει τα συμπεράσματά της.