ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΠΙΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Α’ Τάξη, Μάθημα: Το Ουράνιο Τόξο, σελ 139, Α’ Τεύχος

ΤΜΗΜΑ:

Α1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

Περιγραφή Διδασκαλίας

 

Μαθησιακό Αντικείμενο: Προετοιμασία Γλώσσας Α1

Συγκεκριμένο Θέμα: Προετοιμασία Γλώσσας,

Α’ Τάξη, Μάθημα: Το Ουράνιο Τόξο, σελ 139, Α’ Τεύχος

Χρόνος Διδασκαλίας: 40 Λεπτά, τμήμα Α1

Αριθμός Μαθητών: 20

Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική.

 

Περιγραφή

 

            Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις λέξεις της καρτέλας «χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο». Αφού τις γράψουμε στον πίνακα με χρωματιστές αντίστοιχες κιμωλίες, τα παιδιά με τη βοήθειά μου θα σχηματίσουν μικρές προτάσεις, π.χ. στην ερώτηση «τι χρώμα έχει το καρπούζι;», προτασούλα: «το καρπούζι έχει κόκκινο χρώμα».

Έπειτα, τα παιδιά θα γράψουν στο τετράδιο γραφής, την αντιγραφή τους «πω, πω χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο». Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, ελέγχω διακριτικά τη σωστή αντιγραφή και την καλλιγραφία τους.

 

Όταν τα παιδιά τελειώσουν την αντιγραφή τους, θα ανοίξουν τα βιβλία τους για να προετοιμάσουμε την ανάγνωση:

·        Αρχικά διαβάζω αργά και δυνατά το μάθημα.

·        Τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες (κάθε ομάδα έχει πέντε παιδιά και κάθε ομάδα έχει ένα όνομα, π.χ. πασχαλίτσες, χελωνάκια, μαργαρίτες, ψαράκια). Τα παιδιά διαβάζουν ανά ομάδα το μάθημα.

·        Η καλύτερη ομάδα παίρνει αντίστοιχα μια πασχαλίτσα, ένα χελωνάκι, κ.λ.π..

·        Στο τέλος του μήνα, αξιολογείται η κάθε ομάδα και βραβεύεται η ομάδα με τις περισσότερες ζωγραφιές.

·        Τελικά, ένα παιδί από κάθε ομάδα, διαφορετικό παιδί κάθε μέρα, διαβάζει ολόκληρο το μάθημα, μόνο του.

 

Στη συνέχεια, τα παιδιά προετοιμάζονται στην ορθογραφία:

·        Τα παιδιά γράφουν μια φορά την ορθογραφία στο πρόχειρο.

·        Μετά γράφεται η ορθογραφία λέξη – λέξη στον πίνακα, από διαφορετικά παιδιά.

·        Συζητάμε για την κάθε λέξη, π.χ. τι καινούργιο έχει; Με τι «ο», «η», «ει» γράφεται, κ.λ.π.

·        Τέλος, τους υπαγορεύεται η ορθογραφία, τα παιδιά τη γράφουν και τη διορθώνουν μόνα τους ανά ομάδα.