ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Α’ Τάξη, Μάθημα: ………….. Α’ Τεύχος

ΤΜΗΜΑ:

Α3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο    :( Γλώσσα)

Συγκεκριμένο θέμα             : ( Προετοιμασία-μελέτη στο Ολοήμερο στην τάξη Ά. Κεφάλαιο ……………………    (σελίδα ….., τόμος…….).

Χρόνος διδασκαλίας           : (45΄)

Τμήμα                                    : Ά3

Αριθμός μαθητών                : 22

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι : καμιά

Εποπτικά μέσα                    : πίνακας

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν : ( ομαδοσυνεργατική)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

          Επανάληψη στο καινούργιο φαινόμενο της ημέρας με ερωτήσεις:

1.    Γράφω στον πίνακα το δίψηφο σύμφωνο  Ευ=εφ,  εφ=εφ  και ζητώ από τα παιδιά να μου πουν λέξεις που μάθανε και περιείχαν το συγκεκριμένο δίψηφο.(π.χ. Ευτυχία, πεύκο κ.λ.π.)

2.    Γράφω λέξεις που περιέχουν το δίψηφο «ευ» και ζητώ να μου τις διαβάσουν.

Εξάσκηση στη γραφή:

1.    Γράφω στον πίνακα τη φράση : «Τα  παιδιά χορεύουν γύρω από το πεύκο» και ζητώ να μου τη γράψουν στο τετράδιο τους 3-4 φορές.

2.    Γράφω και τρεις λέξεις από το κείμενο τους και ζητώ να κάνουν προτάσεις μ΄αυτές, πρώτα προφορικά και μετά γράφουμε μία απ΄αυτές στον πίνακα και τα παιδιά την μεταφέρουν στο τετράδιο τους.

Εξάσκηση στην ανάγνωση:

1.    Γράφω στον πίνακα το μάθημα της ημέρας. Το διαβάζω μία φορά μόνη μου και στη συνέχεια ζητώ από τα παιδιά να επαναλαμβάνουν κάθε φράση μετά από μένα.

2.     Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και διαβάζει κάθε ομάδα το μάθημα χωριστά και δυνατά με ενιαίο ρυθμό.

3.     Ζητάω εξατομικευμένα από τα παιδιά να μου διαβάσουν λέξεις ή και φράσεις από το κείμενο.

Εκμάθηση ορθογραφίας:

1.    Η ορθογραφία γράφεται στον πίνακα και ζητώ από τα παιδιά να τη γράψουν στο πρόχειρο τρεις φορές.

2.     Σηκώνω δύο παιδιά στον πίνακα να τη γράψουν και τα υπόλοιπα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου να διορθώσουν και να παρατηρήσουν.

3.     Τα λάθη συζητιούνται περαιτέρω.

Περαιτέρω εξάσκηση με τη μορφή παιχνιδιού:

1.    Ζητώ από τα παιδιά να γράψουν λέξεις που να περιέχουν το δίψηφο «ευ» και κάθε φορά σηκώνεται κι ένα παιδί στον πίνακα και τη γράφει. Τα υπόλοιπα παρατηρούν και διορθώνουν τη δική τους λέξη. Στο τέλος κυκλώνουμε το δίψηφο «ευ» σε χρωματιστούς κύκλους.

2.    Διαβάζω άλλη μια φορά το μάθημα και ζητώ από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα πεύκο και μια παρέα παιδιών να χορεύουν γύρω από αυτό. Τους ζητώ να γράψουν στη ζωγραφιά τους φράσεις όπως: «Τα παιδιά χορεύουν γύρω από το πεύκο» ή « Η Ευτυχία είναι πολύ ευτυχισμένη με τους φίλους της». Τις ζωγραφιές τις κρεμάμε σε πίνακα από φελιζόλ.