ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία- μελέτη στο Ολοήμερο και στην τάξη  Β. Κεφάλαιο για την Β τάξη «Συνέντευξη με ένα μήλο, τον Αιμίλιο», σελίδα 14, 3ος  τόμος

ΤΜΗΜΑ:

Β1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

19

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία- μελέτη γλώσσας

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία- μελέτη στο Ολοήμερο και στην τάξη  Β. Κεφάλαιο για την Β τάξη «Συνέντευξη με ένα μήλο, τον Αιμίλιο», σελίδα 14, 3ος  τόμος.

Χρόνος διδασκαλίας: 40 λεπτά

Τμήμα: Β1

Αριθμός μαθητών: 19

Μεθοδολογία: Συνεργασία κατά ομάδες. Επαγωγικός και απαγωγικός συλλογισμός των μαθητών ( συνδυαστική μέθοδος).

Αποτέλεσμα- αξιολόγηση: Με τον τρόπο αυτόν της προετοιμασίας τα περισσότερα παιδιά έμαθαν την ορθογραφία σωστά, εκτός δύο παιδιών που παρουσίασαν ελάχιστα λάθη. Ομοίως με την ανάγνωση και το γραμματικό φαινόμενο,  τα παιδιά είναι έτοιμα για την επόμενη μέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.    Μπαίνοντας στην τάξη ζητείται από κάποια παιδιά παριστάνοντας τον δημοσιογράφο να πάρουν συνέντευξη από άλλα παιδιά. ( Δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας – παραγωγή προφορικού λόγου)

2.    Στη συνέχεια τα παιδιά ανοίγουν το βιβλίο και διαβάζουν σιωπηρά το προκαθορισμένο τμήμα του κειμένου (σελίδα 14). Συγχρόνως γράφεται η ορθογραφία και οι λέξεις για την καρτέλα στον πίνακα αφήνοντας κενά στις καταλήξεις και στα διάφορα δύσκολα ορθογραφικά σημεία. Π.χ.  Οι  άνθρ-π- , άντρ-ς και γ-ν—κ-ς

3.    Κατόπιν χωρίζονται τα παιδιά σε δύο ομάδες και κάνουμε ομαδική ανάγνωση του κειμένου. (Η  μία ομάδα αντιπροσωπεύει το δημοσιογράφο και η άλλη τον Αιμίλιο.) Στη συνέχεια τα παιδιά που κυρίως δυσκολεύονται, διαβάζουν το κείμενο ανά ζεύγη επίσης.

4.    Ακολούθως γίνεται ο σχολιασμός – συμπλήρωση κενών των λέξεων της ορθογραφίας στον πίνακα από τα παιδιά με παράλληλη αιτιολόγηση του αντίστοιχου γραμματικού φαινομένου. Π.χ.  α) Οι άνθρωποι. Η κατάληξη γράφεται με οι διότι είναι πληθυντικός αριθμός του ουσιαστικού.

5.    Μετά σβήνεται η ορθογραφία από τον πίνακα και ζητείται από τα παιδιά να τη γράψουν μια φορά στο πρόχειρο προσπαθώντας παράλληλα να κάνουν ευανάγνωστα γράμματα. Με κλειστό πλέον το βιβλίο τους, τους υπαγορεύεται η ορθογραφία. Στις  λέξεις για την καρτέλα, το ρήμα έχω και είχα ζητείται να το κλίνουν γράφοντάς το απ’έξω.

6.    Κάθε μαθητής ανοίγει το βιβλίο της «Γλώσσας»  και προχωρεί στην αυτοδιόρθωση της ορθογραφίας. Στις λέξεις που εντοπίζουν λάθη τις ξαναγράφουν από κάτω τρεις φορές σωστά πλέον. Παράλληλα ακολουθείται ο έλεγχος όλων των τετραδίων των μαθητών ( συμμετοχική διόρθωση).

7.    Ζητείται από μερικά παιδιά να κλίνουν προφορικά το ρήμα έχω στο τώρα και στο χθες. Ως  εξάσκηση τους δίνεται το ρήμα έχω σε ένα πρόσωπο στον ενικό αριθμό και ζητείται να  βρουν  το αντίστοιχο πρόσωπο στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. Η εξάσκηση γίνεται στον πίνακα και στα τετράδιά τους παράλληλα προσέχοντας την ορθογραφία του θέματος και των καταλήξεων των ρηματικών τύπων.