ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία – μελέτη Γλώσσας στο 90 Πειραματικό Ολοήμερο Δημ. Σχολ. στη Β΄ τάξη, μάθημα « Συνέντευξη μ’ ένα μήλο, τον Αιμίλιο.», ( σελίδα 14, τρίτο μέρος

ΤΜΗΜΑ:

Β2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

\ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο : Προετοιμασία Γλώσσας.

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία – μελέτη Γλώσσας στο 90 Πειραματικό Ολοήμερο Δημ. Σχολ. στη Β΄ τάξη, μάθημα « Συνέντευξη μ’ ένα μήλο, τον Αιμίλιο.», ( σελίδα 14, τρίτο μέρος).

Χρόνος διδασκαλίας: 45 λεπτά.

Τμήμα : Β΄2

Αριθμός Μαθητών: 20

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία άσκηση για το σπίτι.

Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η διαλεκτική μέθοδος, η μέθοδος των ερωταπαντήσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση των ομάδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πριν ξεκινήσουμε τη διδασκαλία μας συζητούμε με την τακτική δασκάλα της τάξης για το πώς πήγε η διδασκαλία, πού δυσκολεύτηκαν τα παιδιά κι αν έχουν ανατεθεί εργασίες για το σπίτι.

Κύριο γραμματικό φαινόμενο στο συγκεκριμένο μάθημα είναι η σπουδή του βοηθητικού ρήματος «έχω» σε ενεστώτα και παρατατικό.

Ξεκινάμε τη διδασκαλία μας προτρέποντας τα παιδιά να διαβάσουν σιωπηρά τις πρώτες δέκα, περίπου, σειρές του μαθήματος, ενώ εμείς γράφουμε στον πίνακα την ορθογραφία του μαθήματος. Αφού οι μαθητές μας ολοκληρώσουν τη σιωπηρή ανάγνωση διαβάζουν δυνατά το μάθημα, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για ανάγνωση στα παιδιά που δυσκολεύονται.

 Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το «Γράφω και μαθαίνω» και τις λέξεις για την καρτέλα, την ορθογραφία δηλαδή του μαθήματος, η οποία είναι ήδη γραμμένη στον πίνακα. Οι μαθητές αναγνωρίζουν τις λέξεις της ορθογραφίας ξεκινώντας από το ρήμα της πρώτης  πρότασης (το ρήμα έχουν) και μετά και με τους άλλους όρους της πρότασης ( το άρθρο οι, τα ουσιαστικά: άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, κουκούτσι, μυαλό). Έτσι τα παιδιά αναγνωρίζοντας τις λέξεις της πρότασης αιτιολογούν και την ορθογραφία τους ( π.χ. τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε ι γράφονται με γιώτα, έτσι το κουκούτσι θέλει στο τέλος γιώτα). Ανάλογα εργαζόμαστε και στη δεύτερη πρόταση, καθώς επίσης και στις λέξεις της καρτέλας. Μετά, υπαγορεύουμε την ορθογραφία στα παιδιά κι αυτά τη γράφουν στο τετράδιο. Ακολουθεί αυτοδιόρθωση των λαθών ενώ εμείς περιφερόμαστε από θρανίο σε θρανίο για να βοηθήσουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και να εντοπίσουμε τα λάθη που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα έτσι ώστε να παρέμβουμε διορθωτικά τονίζοντας ιδιαίτερα την ορθογραφία των λέξεων που δυσκολεύουν. Μετά την πρώτη γραφή και  διόρθωση της ορθογραφίας  ακολουθεί και δεύτερη, ενώ με τις λέξεις της καρτέλας τα παιδιά κάνουν προτάσεις προφορικά.

Ασχολούμαστε ξεχωριστά με το ρήμα έχω. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δυο γράφουν μικρές προτάσεις με το ρήμα έχω σε χρόνο ενεστώτα, στο τώρα δηλαδή και στη συνέχεια μεταφέρουν τις ίδιες προτάσεις στο χτες, δηλαδή σε χρόνο παρατατικό σε όλα τα πρόσωπα. π.χ. Εγώ έχω πυρετό. – Εγώ είχα πυρετό.  Εσύ έχεις ένα όμορφο βιβλίο. – Εσύ είχες ένα όμορφο βιβλίο. κ.τ.λ. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν σωστή χρήση των διαφόρων τύπων του ρήματος μέσα στο λόγο τους τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό. Η διδασκαλία μας ολοκληρώνεται με την ανάγνωση των προτάσεων από τα παιδιά και τη διόρθωση τυχόν λαθών από τους συμμαθητές τους.

Εργασίες για το σπίτι δε δόθηκαν.