ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

 Προετοιμασία στη Δ΄ του Πειραματικού Ολοήμερου με θέμα: Χειμώνας (σελίδα 23, τόμος 3ος). Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το «Σκέφτομαι και γράφω» του μαθήματος που ήταν «Εικόνες του χειμώνα»

ΤΜΗΜΑ:

Δ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Γλώσσα

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία στη Δ΄ του Πειραματικού Ολοήμερου με θέμα: Χειμώνας (σελίδα 23, τόμος 3ος ).Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το «Σκέφτομαι και γράφω» του μαθήματος που ήταν «Εικόνες του χειμώνα»

 

 

Χρόνος διδασκαλίας:  45΄

Τμήμα:  Δ1

Αριθμός μαθητών:  21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ομαδοσυνεργατική

 

 

Η τάξη μου είναι το Δ1 του Πειραματικού Ολοήμερου, έχει 21 μαθητές και είναι χωρισμένοι σε πέντε (5) ομάδες μικτής ικανότητας.

Το γραμματικό φαινόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος, τα αριθμητικά, ήταν πολύ εύκολο για τους μαθητές μου, πολύ κατανοητά και χωρίς καμιά δυσκολία προχώρησαν πολύ γρήγορα στην πραγματοποίηση των ασκήσεων του βιβλίου αλλά και δυο (2) δικών μου για εξάσκηση. Στη συνέχεια έγινε η εκμάθηση της ορθογραφίας, γράφοντας την δυο (2) φορές στο τετράδιο της προετοιμασίας.

Την ώρα της προετοιμασίας την αφιέρωσα στο «Σκέφτομαι και γράφω» που σαν θέμα είχε «Εικόνες του χειμώνα».

Επειδή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ποιήματος μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε διεξοδικά πάνω στο θέμα μας που ήταν ο χειμώνας και επειδή βρισκόμαστε και στην καρδιά του χειμώνα, ήταν πολύ εύκολο για τα παιδιά να εκφράσουν τις εικόνες τους απ’ αυτή την εποχή.

Τις εικόνες αυτές που εξέφρασε η κάθε ομάδα παιδιών (αφού τους είχε δοθεί  λίγος  χρόνος για να σκεφτούν και να συζητήσουν μεταξύ τους  ), τις έγραψα στον πίνακα όπως ακριβώς ειπώθηκαν.

Στη συνέχεια συζητήσαμε τι θα γράψουμε στον πρόλογο (τα παιδιά ήδη γνωρίζουν για το τι είναι πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος διότι είχαμε μιλήσει αναλυτικά σε προηγούμενα μαθήματα ) απ’ αυτά που ήταν ήδη γραμμένα στον πίνακα.

Μετά πήγαμε στο κυρίως θέμα και με λογική σειρά γράψαμε τους τίτλους κάθε μιας παραγράφου.

Οπότε ο επίλογος, το κλείσιμο του κειμένου βγήκε αβίαστα.

Αφού φτιάξαμε το σχεδιάγραμμα, τα παιδιά άρχισαν να γράφουν στο τετράδιο τους εμπλουτίζοντας τις ιδέες αυτές και μ’ άλλες δικές τους, από προσωπικές εμπειρίες.

Παρατήρησα ότι μ’ αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, υποβοηθούνται πάρα πολύ και οι λεγόμενοι αδύνατοι και παρουσιάζουν ένα κείμενο με αρκετά σωστή δομή. Δεν μου δίνουν κείμενα με άναρχα τοποθετημένες ιδέες. Και όταν δεν υπάρχει ο φόβος της έντονης διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών από την πλευρά του δασκάλου, τα παιδιά γράφουν αβίαστα. Επίσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το χρόνο που δίνει το βιβλίο του δασκάλου.

Την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από την αρχή της χρονιάς. Τα αποτελέσματα σήμερα είναι πολύ καλά. Τα παιδιά χαίρονται να γράφουν και χαίρονται ν’ ακούν τα κείμενα τους που βγάζουν ένα νόημα, έχουν μια σειρά, έχουν σωστή δομή.

 

 

 

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

 

                                                                             Τσιλακοπούλου Μαρία