ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

 Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο και στη Δ΄ τάξη. Τεύχος Γ΄, σελίδα 26.

« Ο φίλος μου ο ανυφαντής

ΤΜΗΜΑ:

Δ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο: ( Προετοιμασία στο μάθημα της Γλώσσας)

Συγκεκριμένο θέμα : Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο και στη Δ΄ τάξη. Τεύχος Γ΄, σελίδα 26.  « Ο φίλος μου ο ανυφαντής »

Χρόνος διδασκαλίας: 40

Τμήμα : Δ2

Αριθμός μαθητών : 20

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: ατομική, ομαδική, συνεργατική εργασία των μαθητών.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

    Οι μαθητές διάβασαν ανά ομάδα και «εν χορώ» , από μια παράγραφο του κειμένου. Με τον ίδιο τρόπο κλίναμε όλοι μαζί το ουσιαστικό ο ανυφαντής, επειδή είναι μια λέξη που δεν την χρησιμοποιούμε. Με την «εν χορώ» ανάγνωση και απαγγελία επιτυγχάνεται και η εκτόνωση των μαθητών.

    Γράψαμε στο τετράδιο Γραφής δύο φορές το «γράφω και μαθαίνω» και τις «λέξεις τις καρτέλας», για εξάσκηση στη γραφή και την απομνημόνευση της ορθογραφίας. Τέλος έγραψαν και δύο προτάσεις με όποιες από τις λέξεις της καρτέλας ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, για παραγωγή γραπτού λόγου.

    Στο τετράδιο εργασιών έκλιναν οι μαθητές το ζευγάρι επίθετο- ουσιαστικό, ο έξυπνος άνθρωπος, για παρατήρηση και εμπέδωση της θέσης του τόνου στα προπαροξύτονα ουσιαστικά και επίθετα. Έγραψαν ακόμη όσες λέξεις γνωρίζουν που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη ανυφαντής.(υφαίνω, υφάντρα, ύφασμα κ.τ.λ)

    Τέλος είδαμε την ορθογραφία, εντοπίσαμε τα σημεία που έπρεπε να προσέξουν οι μαθητές, έγινε η υπαγόρευση και την έγραψαν στο τετράδιο. Στη  συνέχεια διόρθωσαν τα λάθη ανά δύο μεταξύ τους.

    Εργασία για το σπίτι ανατέθηκε η άσκηση στην ανάγνωση του κειμένου και η επανάληψη της ορθογραφίας.

 

Σημείωση: Το «σκέφτομαι και γράφω» του μαθήματος μετατέθηκε για την επόμενη μέρα στο δίωρο της  « Γλώσσας » που ήταν κείμενο από το ανθολόγιο.