ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, «ΤΟ ΜΩΡΟ ΜΑΣ» ΣΕΛΙΔΑ22, ΤΕΥΧΟΣ

ΤΜΗΜΑ:

Β3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: προετοιμασία γλώσσας στη Β΄ τάξη.

           

Να τονισθεί ότι για το μάθημα της προετοιμασίας απαιτείται στενή συνεργασία με το βασικό δάσκαλο της τάξης, ούτως ώστε να γνωρίζει ο δάσκαλος της προετοιμασίας τις ατέλειες και αδυναμίες που εμφανίσθηκαν στους μαθητές κατά τη διάρκεια του αντικειμένου της γλώσσας.

 

            Στην αρχή οι μαθητές ξαναδιάβασαν το μάθημα της ημέρας που παραδόθηκε από τον υπεύθυνο δάσκαλο («Το μωρό μας»). Η ανάγνωση δεν ξεπέρασε τις 3 έως 4 σειρές για κάθε μαθητή που διάβασε. (διάρκεια 10΄)

           

Έγινε μια πολύ σύντομη νοηματική ανάλυση του μαθήματος, με τη μορφή ερωτήσεων που προέρχονταν μέσα από το μάθημα, για να διαπιστωθεί αν εμπεδώθηκε απ΄ όλους τους μαθητές (διάρκεια 3΄).

 

Επαναλήφθηκε το γραμματικό φαινόμενο της ημέρας που αφορούσε την προσωπική αντωνυμία «εγώ». Η μαθητές, όπως διαπιστώθηκε, είχαν αντιληφθεί το φαινόμενο αυτό γι΄ αυτό και προχωρήσαμε στο επόμενο μαθησιακό μας βήμα.(διάρκεια 2΄).

           

Κατόπιν έγινε ανάγνωση του «γράφω και μαθαίνω» και των λέξεων της καρτέλας από έναν μαθητή. Αυτός, αφού το διάβασε, τόνισε προς όλους τους συμμαθητές του φωναχτά και υπό τύπον συνομιλίας, ποιες λέξεις θα πρέπει να προσέξουν για να αποφευχθούν ορθογραφικά λάθη. Δόθηκε έμφαση να αιτιολογηθεί η ορθογραφία κάποιων λέξεων με βάση τους αντίστοιχους ορθογραφικούς κανόνες (κανόνες φυσικά απλούς και κατανοητούς για την ηλικία τους). (διάρκεια 5΄)

           

Έπειτα έγραψαν στο πρόχειρο τετράδιο από 3 φορές το «γράφω και μαθαίνω», το οποίο ελέγχθηκε από τον δάσκαλο. (διάρκεια 15΄)

           

Τέλος, γυρίζοντας στα οπισθόφυλλα του τετραδίου, οι μαθητές έγραψαν το «γράφω και μαθαίνω» και τις λέξεις της καρτέλα της ημέρας με τα βιβλία κλειστά και με ανάγνωση από τον δάσκαλο. (διάρκεια 5΄)

 

Ελέγχθηκαν ξανά τα τετράδια και επισημάνθηκαν εκ νέου τα λάθη που έγιναν στους μαθητές. (διάρκεια 5΄)

 

Χρόνος διδασκαλίας: 45΄ λεπτά

 

Τμήμα: Β3

 

Αριθμός μαθητών: 22

 

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία άσκηση δεν δόθηκε για το σπίτι.

 

Εποπτικά μέσα: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Εξατομικευμένη διδασκαλία. 

 

Αποτέλεσμα – αξιολόγηση: Πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Δεν υπήρξαν δυσχέρειες τόσο στην ορθογραφία όσο και στην ανάγνωση (πλην 3 μόνο περιπτώσεων). Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ικανοποιητική.