ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΖΙΜΗ», ΣΕΛΙΔΑ 196, ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΤΜΗΜΑ:

Ε1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

23

                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Προσωπικά πιστεύω ότι η προετοιμασία στο Ολοήμερο – Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μια βασική παράμετρο του προγράμματός τους και αφορά την ολοκληρωμένη, από κάθε πλευρά, προετοιμασία του μαθητή για την άλλη μέρα στο Σχολείο, πάνω στα συγκεκριμένα μαθήματα.

            Επίσης έχω καταλήξει στην άποψη, ότι την προετοιμασία θα πρέπει να την αναλαμβάνει ο ίδιος ο δάσκαλος του πρωινού ωραρίου, με το δεδομένο ότι γνωρίζει τα τυχόν «κενά» που παρουσιάστηκαν στους μαθητές κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, για να τα καλύψει την ώρα της διδασκαλίας.

            Αρχίζοντας λοιπόν την «προετοιμασία» στο παραπάνω κεφάλαιο της Γλώσσας, επέμεινα, κατ΄ αρχήν, στην σύντομη ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων της επεξεργασίας του μαθήματος, αναλύοντας περισσότερο τις δύσκολες φράσεις του μαθήματος, σε συνεργασία πάντα με τους μαθητές μου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία στην κατανόηση τους διδαχθέντος κεφαλαίου π.χ. «… φεύγει πάνωθέ σου κάθε ζωή και νιώθεις φορτίο το κορμί σου …». Πιστεύω ότι μόνο έτσι καλλιεργείται ο προβληματισμός και κριτική σκέψη στους μαθητές πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με άλλους ανθρώπους, με την ίδια τη ζωή αλλά και με τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο.

            Στη συνέχεια προχώρησα σε μια σύντομη εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων που διδάχθηκαν οι μαθητές στη σχετική ενότητα κατά το προηγούμενο δίωρο. Έτσι ανέθεσα σε κάθε δύο ομάδες – συνολικά είναι έξι (6) – την σύντομη παρουσίαση (επανάληψη) των τριών (3) γραμματικών φαινομένων που συναντήσαμε στις γραμματικές ασκήσεις του βιβλίου, δηλαδή: 1. τα θηλυκά ουσιαστικά σε –ος 2. τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο και 3. τα ανώμαλα παραθετικά, παρεμβαίνοντας δημιουργικά και καθοδηγητικά κάθε φορά που παρουσίαζαν κάποια δυσκολία.

            Κατόπιν, σε ότι αφορά στα ουδέτερα σε –ο της άσκησης 2 του βιβλίου, ανατέθηκαν ευκαιριακά σαν ορθογραφία για την επόμενη μέρα στο Σχολείο και σε ότι αφορά τα ανώμαλα παραθετικά, τους παρότρυνα να συμβουλευθούν και το ανάλογο κεφάλαιο των ανώμαλων παραθετικών στο βιβλίο της γραμματικής.

Συνεχίζοντας, αφού τους έβαλα να διαβάσουν πρώτα σιωπηρά το διδαχθέν κείμενο, ανάθεσα σε κάθε ομάδα να διαβάσει μεγαλόφωνα και ένα κομμάτι του κειμένου, επιβραβεύοντας στο τέλος τις ομάδες εκείνες που έκαναν τα λιγότερα εκφραστικά λάθη.

            Τέλος, βλέποντας ότι υπάρχει χρόνος δέκα (10) λεπτών περίπου, έκρινα σκόπιμο να επαναλάβουμε τις λέξεις της ορθογραφίας για καλύτερη εμπέδωση. Έτσι σήκωσα δύο (2) μαθητές στον πίνακα για να τις γράψουν από μισές, με δική μου υπαγόρευση, ενώ ακολουθούσαν οι υπόλοιποι γράφοντάς τες στο πρόχειρο.

            Στη συνέχεια ακολούθησε διόρθωση των ορθογραφικών λαθών στον πίνακα, με την δική μου καθοδήγηση και ταυτόχρονη διόρθωση και στα τετράδιά τους από τους υπόλοιπους.

            Γραπτές εργασίες για περαιτέρω εμπέδωση στο σπίτι δεν ανατέθηκαν.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ