ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΤΑΦΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Γλώσσας στο μάθημα: Γλώσσα 3ο μέρος ¨Το σιδερένιο ποτάμι¨(2ο   μέρος)σελ 26-33.

ΤΜΗΜΑ:

Ε3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

24

Περιγραφή διδασκαλίας

 

Μαθησιακό αντικείμενο : Προετοιμασία Γλώσσας

Τάξη :  Ε3΄

Μαθητές: 24

Μάθημα: Γλώσσα 3ο μέρος ¨Το σιδερένιο ποτάμι¨(2ο   μέρος)σελ 26-33.

Χρόνος διδασκαλίας: 20 λεπτά (περίπου)

 

Βήματα δραστηριοτήτων

 

Ø     Μετά από υπόδειξη των μαθητών γράφτηκαν στον πίνακα οι πιο δύσκολες κατά την εκτίμησή τους , λέξεις της ορθογραφίας. Έγινε σύντομος προφορικός σχολιασμός τους (γραμματικός και ορθογραφικός) και τονίστηκαν τα πιο δύσκολα σημεία τους.

Ø     Αφιερώθηκε χρόνος 5 λεπτά περίπου λεπτών.

Ø     Στη συνέχεια το τμήμα ασχολήθηκε με την κλίση των επιθέτων σε –ής,-ιά,- ί και σε ύς, -ιά, -ύ :

Ø     Χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής της Ε΄και ΣΤ΄ δημοτικού του ΟΕΔΒ, σελ.  148 και 149

Ø     Αναγνώστηκε από αυτό η κλίση των επιθέτων ο βαθύς-η βαθιά- το βαθύ και ο σταχτής- η σταχτιά- το σταχτί καθώς και οι παρατηρήσεις του.

Ø     Υπογραμμίστηκαν, αφού πρώτα εντοπίστηκαν, οι καταλήξεις και η ορθογραφία τους.

Ø     Έγινε προφορική εξάσκηση των μαθητών με τα επίθετα: ο χρυσαφής, ο μακρύς και στα τρία γένη.

Ø     Ενδιάμεσα γινόταν υπενθύμιση της ορθής γραφής των καταλήξεων.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα – Αξιολόγηση

 

 

Η γραφή και ο σχολιασμός των λέξεων της ορθογραφίας στον πίνακα φάνηκε να είναι πιο αποδοτικός στην περίπτωση που οι λέξεις μπορούν να ομαδοποιηθούν και να τονιστούν τα κοινά εκείνα ορθογραφικά σημεία που έχουν (π.χ. επίθετα που δείχνουν χρώμα γράφονται με –ης, -ια, -ι στο τέλος ενώ εκείνα που δείχνουν άλλο γνώρισμα, γράφονται με –ύς ,-ια, ύ, ο παθητικός αόριστος έχει κατάληξη –ήκα με ήτα, τα ουδέτερα σε –ι γράφονται με γιώτα, τα ρήματα σε –ω έχουν ωμέγα και αυτά έχουν άλφα-γιώτα  κ.α. γραμματικά γνωρίσματα).

Αρκετά ενδιαφέρουσα για τους μαθητές και θετική η χρήση του βιβλίου της γραμματικής και η μελέτη του όταν η περίπτωση το επιτρέπει. Καθώς έχουν μπροστά τους ολοκληρωμένη την κλίση επιθέτων βοηθιούνται αρκετά, και η εκμάθηση γίνεται πιο εύκολα.