ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ:

Γ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία –Μελέτη Γλώσσας Γ΄ τάξης

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία- Μελέτη Γλώσσας στο κείμενο « Ο Αργοναύτης Αγκαίος»  του δεύτερου τεύχους  του βιβλίου «Η Γλώσσα μου» Γ ΄τάξης (σελ. 104)

Χρόνος διδασκαλίας:  40΄

Τμήμα: Γ2΄

Αριθμός μαθητών: 20

Αριθμός  ασκήσεων για το σπίτι: Μία

Εποπτικά μέσα: Πίνακας, προβολέας διαφανειών

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ατομική εργασία, ομαδοσυνεργατική

Αποτελέσματα –Αξιολόγηση: H Προετοιμασία- Μελέτη της «Γλώσσας», της οποίας είμαι και η «πρωινή» δασκάλα, γίνεται την 4η ώρα του σχολικού προγράμματος. Η διάρκειά της είναι 40΄ της διδακτικής ώρας (10:50΄-11:35΄)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

Ομάδες μαθητών: Δύο(2) ομάδες των τεσσάρων (4) και δύο (2) ομάδες των έξι (6) μαθητών.

Δίνεται ο κατάλληλος χρόνος στους μαθητές να διαβάσουν σιωπηρά το κείμενο (προκαθορισμένο τμήμα του κεφαλαίου).

Έπειτα γίνεται ανάγνωση, μια παράγραφο ανά ομάδα «εν χορώ»,ατομική ανάγνωση από τους μαθητές που έχουν ¨δυσκολίες¨.

Επόμενο βήμα η γραφή του «Γράφω και Μαθαίνω» και των «λέξεων της καρτέλας» στον πίνακα από τη δασκάλα (υποδειγματική πλάγια γραφή) και στη συνέχεια από τα παιδιά στο ¨τετράδιο γραφής¨ μια φορά.

«Γράφω και μαθαίνω»

Ανάμεσα στα χείλια και στο κροντήρι πολλά μπορούν να γίνουν.

«Λέξεις για την καρτέλα»

κλήμα- κληματαριά, προφταίνω, προφταίνω, φυτό-φυτεύω, βαρέλι

Ακολουθεί αναγνώριση και ¨τεχνολόγηση¨ των λέξεων για μεγαλύτερη εκμάθηση της ορθογραφίας.

Χείλια : (γράφω με κόκκινο χρώμα το ει  )

Κροντήρι : (ουδέτερο ουσιαστικό σε ήρι  ,έχει διδαχθεί σε παλαιότερο μάθημα)

Πολλά : (λέμε το τραγουδάκι : άλλος- άλλη και αλλά

                                                   Τ΄ άλλο, τα πολλά μαλλιά

                                                    Κι η Ελλάδα μας παιδιά

                                                    Γράφονται με δύο λλα.)

Κλήμα- κληματαριά και εμπεδώνεται  η διαφορά με το ομώνυμο κλίμα

Προφταίνω: Ο κανόνας ¨εν χορώ¨ ρήματα σε –αίνω και οι εξαιρέσεις του

Φυτεύω: Ρήματα σε εύω  εκτός του κλέβω κ. λ. π.

Βαρέλι: Τα ουδέτερα  ουσιαστικά σε –ι .

Όλα αυτά αφού εντοπιστούν  υπογραμμίζονται με κόκκινη κιμωλία κρύβονται με την οθόνη προβολής – που κρέμεται σ΄ αυτόν-  και ακολουθεί η υπαγόρευση της ορθογραφίας στο τετράδιο προετοιμασίας. Οι μαθητές προχωρούν σε αυτοδιόρθωση από τον πίνακα και επισημαίνουν  τα λάθη τους.

Ένας μαθητής σηκώνεται στον πίνακα και κλίνει το ρήμα λερώνω στην ενεργητική φωνή, ενώ ένας άλλος  μαθητής το ρήμα  λερώνομαι στην Παθητική φωνή.

Εντοπίζεται και κυκλώνεται ο τύπος του γ΄ ενικού προσώπου ( αυτός λερώνεται)  και ο τύπος του β΄ πληθυντικού προσώπου ( εσείς λερώνετε).

Με τη βοήθεια του προβολέα διαφανειών δίνεται στους μαθητές μια σειρά ασκήσεων προς συμπλήρωση.

 

Εργασία

1)      Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων :

 

Παθητ. Φωνή

 

Ενεργ. φωνή

Εγώ

Κουράζ--------

Εμείς

Κουράζ-------

Εγώ

Ντύν---------

Εμείς

Ντύν----------

εγώ

Κρύβ---------

Εμείς

Κρύβ---------

Αυτός –η –ο

Βρέχ------

Εσείς

Βρέχ---------

Αυτός-η-ο

Πλέν------

Εσείς

Πλέν--------

Αυτός-η-ο

Σκουπίζ---------

εσείς

Σκουπίζ---------

 

2)Συμπληρώνω τα ρήματα με τις καταλήξεις μαι, -με, -ται, -τε:

( Αυτή η εργασία γίνεται στο σπίτι προαιρετικά απλά και μόνο για να υπάρχει ο έλεγχος από το γονέα).

Η Προετοιμασία ολοκληρώνεται δημιουργώντας προφορικά μια παράγραφο με τις λέξεις της καρτέλας.