ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΛΕΓΔΑ ΜΕΡΟΠΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

 ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ – ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ – 2Ο  ΤΕΥΧΟΣ – ΣΕΛΙΔΑ 83

ΤΜΗΜΑ:

Γ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

18

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Οι μαθητές προετοιμάζονται για την ορθογραφία και την ανάγνωση της επόμενης μέρας.

Η παράδοση και διερεύνηση του καινούριου μαθήματος έχει γίνει το προηγούμενο δίωρο απ΄ την ίδια δασκάλα.

Για ανάγνωση έχει οριστεί ένα απόσπασμα του μαθήματος στη σελίδα 84 (Αυτή την ώρα ……… έτσι σαν τους γλάρους σου, που γύρισαν), 12 σειρές.

Ορθογραφία έχουν να μάθουν το «Γράφω και Μαθαίνω» και τις λέξεις της καρτέλας.

Στην αρχή της ώρας οκτώ παιδιά διαβάζουν το κείμενο. Επιλέγονται μαθητές με μέτρια και καλή αναγνωστική ικανότητα. Η ανάγνωση διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Η ορθογραφία γράφεται από την δασκάλα στον πίνακα. Οι μαθητές την αντιγράφουν μια φορά και κάνουν δυο προτάσεις με τις λέξεις της καρτέλας.

Στην συνέχεια ένας μαθητής διαβάζει την ορθογραφία από τον πίνακα λέξη – λέξη, μεγαλόφωνα, επισημαίνοντας τις συγκεκριμένες δυσκολίες.

Στα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές, τα γράμματα τονίζονται με χρωματιστή κιμωλία.

Καθώς τονίζεται η κάθε δυσκολία των λέξεων παράλληλα γίνεται εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων που συνάντησαν τα παιδιά στο μάθημα της ημέρας ή παλιότερα.

Για παράδειγμα στη λέξη «σάλευε» θυμόμαστε τη γραφή των ρημάτων σε –εύω που διδάχτηκαν την προηγούμενη ώρα.

Στη φράση «τα ήρεμα μάτια ….» οι μαθητές συσχετίζουν τη λέξη ημέρα με τη λέξη ήμερα και έτσι θυμούνται ευκολότερα τη ήτα (η) και το έψιλον (ε).

Κατόπιν τα παιδιά σ΄ ένα πρόχειρο τετράδιο με την υπαγόρευση της δασκάλας γράφουν την ορθογραφία. Η δασκάλα περνά από θρανίο σε θρανίο και διορθώνει τα λάθη. Αυτό επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά.

Για το σπίτι έχουν να ξαναδιαβάσουν το μάθημα και να κάνουν επανάληψη την ορθογραφία.

Κατά τον έλεγχο της ορθογραφίας στην Προετοιμασία διαπιστώνεται πως τα 2/3 των μαθητών ανταποκρίνεται ικανοποιητικά (0 – 2 λάθη).

Τα υπόλοιπα παιδιά όμως χρειάζεται να μελετήσουν περισσότερο την ανάγνωση και την ορθογραφία για να φτάσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα