ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Γλώσσας στο μάθημα: Γλώσσα 3ο μέρος ¨Το σιδερένιο ποτάμι¨(2ο   μέρος)σελ 26-33. Προετοιμασία –Μελέτη στο μάθημα «Στο χείμαρρο της κυκλοφορίας» του τρίτου τεύχους του βιβλίου «Η Γλώσσα μου» της   ΣΤ΄  τάξης.(σελ. 45)

 

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο:Προετοιμασία-Μελέτη Γλώσσας

Συγκεκριμένο θέμα:Προετοιμασία –Μελέτη στο μάθημα «Στο χείμαρρο της κυκλοφορίας» του τρίτου τεύχους του βιβλίου «Η Γλώσσα μου» της   ΣΤ΄  τάξης.

(σελ. 45)

Χρόνος διδασκαλίας:20΄

Τμήμα:ΣΤ1΄

Αριθμός μαθητών:21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

Εποπτικά μέσα: Προβολέας διαφανειών

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: (Ατομική εργασία, ομαδοσυνεργατική)

Αποτελέσματα Αξιολόγηση:   Η Προετοιμασία-Μελέτη της «Γλώσσας» της ΣΤ1΄τάξης  , της οποίας είμαι και η ¨πρωινή¨ δασκάλα, γίνεται την 4η ώρα του σχολικού προγράμματος. Η διάρκειά της είναι 20΄και αποτελεί μέρος της 40λεπτης διδακτικής ώρας(10:50΄-11:35΄).

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ομάδες μαθητών:

Τέσσερις(4) ομάδες  των τεσσάρων (4) ατόμων και μία (1) των πέντε ατόμων.

 

Δόθηκε ο χρόνος στους μαθητές να διαβάσουν σιωπηρά το προκαθορισμένο τμήμα του κεφαλαίου ,να ¨κοιτάξουν¨  την ορθογραφία και  ¨τις λέξεις της καρτέλας ¨.  Σημείωσαν  στο τετράδιο  τις καινούριες και δυσκολότερες λέξεις . (Ατομική εργασία).

Σημείωση: Οι πιο ¨αδύναμοι¨ μαθητές έχουν λιγότερο τμήμα  του κεφαλαίου για ανάγνωση και λιγότερη ορθογραφία.

 

Έγινε  κατόπιν η υπαγόρευση του ¨Γράφω και  Μαθαίνω και των ¨λέξεων¨ .

Γράφω και μαθαίνω:

«Κόκκινο; Στέκεις ο δυστυχής, και περιμένεις. Πράσινο; Αμολιέσαι αγκομαχώντας.»

 

Λέξεις για την καρτέλα:

Αγκομαχώ, άλμα – αλματώδης, ασθενής, διεθνής, ακρίβεια, δηλητήριο, μανία, χυμός, οινόπνευμα.

 

Μετά την υπαγόρευση οι  μαθητές προχώρησαν σε αυτοδιόρθωση και σημείωσαν   τα λάθη τους.

 

Ακολούθησε ανάγνωση  με τη συμμετοχή όλων των μαθητών κατά ομάδες «εν χορώ».

 

Κατόπιν ζητήθηκε από τους μαθητές να κλίνουν προφορικά το ανώμαλο επίθετο: ο, η υγιής ,το υγιές χρησιμοποιώντας κάθε γένος με   διαφορετικό κάθε φορά   ουσιαστικό π.χ.  ο υγιής άνθρωπος, η υγιής σχέση, το υγιές  βρέφος.

 

Με τη βοήθεια του προβολέα διαφανειών δόθηκε στους μαθητές μια  σειρά προτάσεων προς συμπλήρωση (έγινε από μένα με τη συμμετοχή κυρίως των ¨αδύναμων¨ μαθητών) :

Εργασία

Να αντικαταστήσετε τα υπογραμμισμένα  περιφραστικά παραθετικά με το μονολεκτικό τους τύπο:

·        Αγόρασε ένα πολύ ασφαλές αυτοκίνητο.________________

·        Ο Γιώργος είναι πολύ επιμελής μαθητής.________________

·        Αυτή τη φορά οι οδηγίες  ήταν πιο σαφείς από την προηγούμενη.__________________

·        Η θεία μου γέννησε ένα πολύ υγιές μωρό.____________________

·        Με κοιτούσε με πολύ μεγάλη απάθεια σα να μην καταλάβαινε.____________________________

 

 

Τέλος η ώρα της Προετοιμασίας ολοκληρώθηκε ευχάριστα με την προφορικά αναφορά προτάσεων που δημιούργησαν οι ίδιοι ο μαθητές με λέξεις και φράσεις παρμένες από το σημερινό μάθημα του Δ. Ψαθά .( Οι μαθητές συναγωνίζονταν ποιος θα φτιάξει την καλύτερη πρόταση).

 

Λέξεις-Φράσεις: (δόθηκαν σε διαφάνεια )

 

Αγκομαχώ = λαχανιάζω – βογγάω από κούραση

Τσούρμο = άτακτο πλήθος ανθρώπων

Λετσοτουρίστες = βρόμικοι τουρίστες χωρίς χρήματα

Πατίκωμα = συμπίεση

Ντουμάνι = πυκνός καπνός που δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα

  «απάνω στο τσάκα» = στην άκρη της παγίδας , ετοιμαζόμαστε να πιαστούμε

 

Προτάσεις:

 

Το λεωφορείο ανέβαινε αγκομαχώντας την ανηφόρα.

Φέτος μας ήρθαν κάτι λετσοτουρίστες!

Το σκυλί με πήρε στο κυνήγι. «Απάνω στο τσάκα» τη γλίτωσα!

Κ.λ.π.