ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Γλώσσας στο μάθημα:

 «Ένας σύγχρονος  μάγος »

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία  Γλώσσας

Συγκεκριμένο θέμα: «Ένας σύγχρονος  μάγος»

Χρόνος διδασκαλίας: 20 λεπτά

Τμήμα: ΣΤ΄2

Αριθμός Μαθητών: 21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία.

Εποπτικά μέσα: Ανακλαστικός Προβολέας

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ατομική - Ομαδοσυνεργατική

Αποτέλεσμα – Αξιολόγηση: Οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά το εικοσάλεπτο της προετοιμασίας, καλλιέργησαν την ορθογραφική και αναγνωστική τους ικανότητα, επανέφεραν στη μνήμη τους -  εμπέδωσαν ορισμένες κατηγορίες ουδέτερων ανισοσύλλαβων και ιδιόκλιτων ουσιαστικών.  Επίσης ασκήθηκαν στην κλίση και τη χρήση μέσα στο λόγο της λέξης οδός. Τέλος έκαναν 5 δικές τους προτάσεις χρησιμοποιώντας λέξεις της καρτέλας που οι ίδιοι επιθυμούσαν.

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

          Την ώρα της προετοιμασίας οι μαθητές αποτελούν τέσσερις ομάδες των τεσσάρων μαθητών και μια ομάδα των πέντε ατόμων με «μικροαδυναμίες»  στους οποίους παρέχω πολλές φορές εξατομικευμένη διδασκαλία.

Στην αρχή έγινε  υπαγόρευση του «Γράφω και μαθαίνω» και των λέξεων της καρτέλας  από εμένα. Κατόπιν πρόβαλα την ορθογραφία με τον ανακλαστικό προβολέα και ακολούθησε αυτοδιόρθωση από τους ίδιους τους μαθητές. 

         

 

Γράφω και μαθαίνω:

          «Χάρη στην πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού έγιναν θαύματα. Ένα από τα θαύματα του μέλλοντος θα είναι ίσως τα δίκτυα επικοινωνίας με δέσμες φωτός».

         

 

Λέξεις για την καρτέλα:

          Επόμενος, εσωτερικός, ευχάριστος-ευχαρίστως, τέλειος-τελειοποιώ, πολιτισμός-πολιτισμένος, θεραπεύω-θεραπεύομαι-θεραπεία, υγεία-υγιεινός, εκλογή, δίκτυο, σιδηρόδρομος, νήμα, τέρας, οποιοσδήποτε

(Χρόνος 5 λεπτά)

 

          Κατόπιν οι τέσσερις (4) ομάδες κάνουν σιωπηρή ανάγνωση τις τρεις (3) πρώτες παραγράφους του κειμένου. Η πέμπτη ομάδα – η κάπως αδύναμη – κάνει πρώτα σιωπηρή ανάγνωση τις δυο πρώτες παραγράφους του κειμένου και κατόπιν ο καθένας τους διαβάζει μεγαλόφωνα από ένα μικρό μέρος του κειμένου.

(Χρόνος 5 λεπτά)

 

Ακολουθούν ομαδικές εργασίες εμπέδωσης και εμβάθυνσης του γραμματικού φαινομένου της ενότητας. Ο γραμματέας της ομάδας καταγράφει τις απαντήσεις των συμμαθητών του.

         

 

1η ομαδική  εργασία:

·        Στην ομάδα σας, παρακαλώ, να σχηματίσετε την ονομαστική και γενική και των δυο αριθμών των ουδετέρων:

σε –μα, -ας, -ως, (ος):     

   το όνομα           του  …………………     τα  …………..    των  ……………

    το κρέας          του …………………..    τα ……………    των …………..            

   το φως             του …………………..    τα ……………..  των ……………

   το γεγονός       του ……………………   τα ……………..  των ……………

    σε – ον, -αν, εν, και –υ:

   το προϊόν        του …………………..     τα ……………..  των ……………

   το σύμπαν       του ………………….      τα …………….  των ……………

   το φωνήεν      του …………………..   τα ………………    των …………

   το οξύ            του …………………..   τα ………………    των …………

 

2η ομαδική εργασία:

(Κάποιοι μαθητές δυσκολεύτηκαν να συμπληρώσουν την άσκηση (γ) της σελίδας 18 του βιβλίου του μαθητή και γι’ αυτό το λόγο τους ζητήθηκε η παρακάτω εργασία).   (Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας).

          Χρήση του ουσιαστικού η οδός μέσα σε προτάσεις.

Το σχολείο μας βρίσκεται στη  διασταύρωση των ………….. Ξάνθου και Μητροπολίτου Κυρίλλου.

Μένω στην αρχή της …………..  7ης Μεραρχίας.

Ο θείος μου μένει στην …………….Δημητρίου Νίκα.

Η ……………. Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι παράλληλος της Ανδρούτσου.

Οι ……………  Πειραιώς και Συγγρού είναι μεγάλοι λεωφόροι.

Στις στενές  ………….. κινούνται με δυσκολία τα μεγάλα αυτοκίνητα.

 (5 λεπτά)

 

 

3η ομαδική εργασία:

Να κάνετε 5 δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας λέξεις από το βασικό λεξιλόγιο.     Ο  γραμματέας της ομάδας καταγράφει τις προτάσεις των συμμαθητών του.      (5 λεπτά) 

Ακολουθεί ένα σύντομο ευχάριστο σχόλιο.