ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Γλώσσας στο μάθημα:  Σκέφτομαι και γράφω στην ΣΤ3

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία

Συγκεκριμένο θέμα: Σκέφτομαι και γράφω στην ΣΤ3

Χρόνος διδασκαλίας : 5φορές από 1 διδακτική ώρα

Τμήμα :ΣΤ3

Αριθμός μαθητών:21 Ομάδες:5

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι :  1/4 της ώρας

Εποπτικά μέσα: Επιδιασκόπιο, λεξικό, το βιβλίο της γλώσσας

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Συνδυασμός ατομικής εργασίας-ομαδικής συνεργασίας-όλη η τάξη μαζί 

Αποτέλεσμα: Μία ολοκληρωμένη εργασία με κύρια αίσθηση την ομαδική εργασία και την ικανοποίηση  απ' τις επάλληλες ομαδικές προσπάθειες.

 

  Βρισκόμαστε στο τρίτο μέρος της γλώσσας . Τα επίκαιρα μαθήματα είναι: Η παντεχνία του ανθρώπου-Ενας σύγχρονος μάγος- Ο μαθητευόμενος μάγος-Ένας μικρός πρίγκιπας από άλλον πλανήτη-Η αυλή μας.

 

  Είναι μια ομάδα μαθημάτων που αναφέρονται στην τεχνολογία στη ζωή μας,από διάφορες οπτικές γωνίες.

  Με αφορμή τα παραπάνω μαθήματα αναπτύσσουμε παράλληλα στις ώρες προετοιμασίας ,ένα σκέφτομαι και γράφω, το οποίο επιλέξαμε-διαμορφώσαμε στην τάξη ομαδικά.

 

  Ακολουθήσαμε τα παρακάτω εξελικτικά στάδια:

1.Ζητείται από κάθε ομάδα να προτείνει ένα θέμα με κεντρική έννοια την τεχνολογία.

   Από τις διάφορες προτάσεις επιλέξαμε και συγκεκριμενοποιήσαμε το παρακάτω θέμα:

   "Η σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία της ευημερίας του ανθρώπου"

2.Χρωματίσαμε τις λέξεις κλειδιά του θέματος. Τις αναλύσαμε, τις εξηγήσαμε, τις αναζητήσαμε στα λεξικά μας.

3.Κάθε ομάδα ετοιμάζει το δικό της πρόλογο. Γίνονται σχόλια για το καθένα απ` αυτά. Στη συνέχεια επιλέξαμε τον καλύτερο, διορθώνοντάς και εμπλουτίζοντάς τον.

4.Ομαδοποιήσαμε τους χώρους εφαρμογής της τεχνολογίας σε πέντε κατηγορίες:

α) υγεία, β) εργασία, γ) παιδεία, δ) κοινωνία , ε) άτομο.

Κάθε ομάδα ανέλαβε από μία κατηγορία.

5. Ο κάθε μαθητής ετοιμάζει στο σπίτι του τις δικές του λέξεις κλειδιά, σκέψεις, προτάσεις για την  παράγραφο της ομάδας του.

6. Στην τάξη κάθε ομάδα συντάσσει την παράγραφό της.

    Οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν τις παρεμβάσεις τους. Όταν χρειάζεται, εργάζονται όλες οι ομάδες πάνω στην ίδια παράγραφο. 

7. Διαμορφώνεται έτσι μια ολοκληρωμένη παράγραφο, η οποία υπαγορεύεται σε όλες τις ομάδες.

8. Διαπιστώσαμε ότι θα έπρεπε η δ και ε΄ κατηγορία θα έπρεπε να συμπτυχθούν σε μία.

9. Κάθε ομάδα ετοιμάζει το δικό της επίλογο , με αφορμή το τελευταίο μάθημα της γλώσσας " Η αυλή μας".

    Απ` αυτούς επιλέγουμε τον καλύτερο.

  

Μ' αυτό τον τρόπο έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιδωτό, στο οποίο έχει συνεισφέρει ο κάθε μαθητής -ομάδα. Στο τέλος, όλοι οι μαθητές έχουν σχεδόν το ίδιο ολοκληρωμένο κείμενο στο τετράδιο του σκέφτομαι και γράφω.

 

10. Η τελική εργασία είναι, ο κάθε μαθητής να διορθώσει με τη βοήθεια του λεξικού του τα ορθογραφικά του λάθη και να  καθαρογράψει με στυλό την ολοκληρωμένη εργασία.

              Το καθαρογραμμένο κείμενο είναι αυτό που θα ελέγξει ο δάσκαλος.

            Επειδή το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά πλατύ και πολύπλοκο διατύπωσα εγώ τα τελικά κείμενα έχοντας αυτά των μαθητών ως πυρήνα ,βελτιώνοντας τα και εμπλουτίζοντας τα με πιο σύντομες και περιεκτικές προτάσεις. Έτσι διδάσκονται οι μαθητές, πώς να βελτιώνουν τον γραπτό τους λόγο.