ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ «Η ΒΑΛΜΑΔΑ»      Δ.Δ.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το σχολείο μας επιλέχτηκε να λειτουργήσει ως πιλοτικό Ολοήμερο  από το σχ. έτος 1999-2000, με υπόδειξη του Σχολικού Συμβούλου του σχολείου τον Ιούνιο 1999 κ.Λεμονάκη Αντώνη, λόγω της θετικής διάθεσης των περισσοτέρων εκπ/κών, του συλλόγου Γονέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και της καλής κτιριακής υποδομής του σχολείου.

Σε συνεργασία η Σχολική Επιτροπή με την 1η Επιστημονική Επιτροπή (Τζάνη Μαρία , Πασιάς Γιώργος, Γερμανός Δημήτρης), το Δήμο Χαλάστρας και το Σύλλογο Γονέων, έκαναν τις απαιτούμενες κτιριακές παρεμβάσεις (πλακάκια, βαψίματα, διαχωριστικά, κλπ.) και φρόντισαν για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (τηλεοράσεις, βίντεο, εργαστήρια Η/Υ - Φυσικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη,  αίθουσα Μουσ/κής- Μουσικής, εστιατόριο κλπ.).

Κατά το 1ο  σχολικό έτος λειτουργίας ως πιλοτικού το πρόγραμμα λειτούργησε με δύο κύκλους εκπ/κών πρωινών (παράδοση μαθημάτων) και απογευματινών (φαγητό-χαλάρωση, προετοιμασία μαθημάτων) και πρόγραμμα ζωνών και μαθημάτων όπως πρότεινε η 1η Ε.Ε. Ο τρόπος αυτός δημιούργησε θέσεις ευνοουμένων και μη εκπ/κών , πολλές εντάσεις, κενά και παρανοήσεις και μεγάλο άγχος στα παιδιά.

Τον επόμενο χρόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχ. Συμβούλου, εφαρμόστηκε η λεγόμενη  «διδασκαλία μαθημάτων κατά ομάδες», σε όλα τα τμήματα.

Οι εκπ/κοί αναλαμβάνουν τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά μαθήματα και όχι κατά τάξη. Έτσι διδάσκουν, σε δίωρα συνήθως, άλλοι/ες μόνο Μαθηματικά, άλλοι/ες μόνο Γλώσσα, άλλοι/ες μόνο Ιστορία & Γεωγραφία κλπ.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν υπάρχει ο όρος προετοιμασία, αλλά τις επιπλέον διδακτικές ώρες των μαθημάτων (αυτά παραμένουν τα ίδια όπως του 1ου έτους), που χρειάζεται ο μαθητής για να εμπεδώσει την ύλη, τις  χρεώνεται κατά κύριο λόγο ο ίδιος εκπ/κός που έχει και την ευθύνη της παράδοσης-διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι εκπ/κοί  δε χωρίζονται σε πρωινούς και απογευματινούς, αλλά έχουν κυλυώμενο ωράριο, εκτός όσων επιθυμούν να είναι μόνο απόγευμα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα για όλους. Το ίδιο πρόγραμμα αλλά πιο οργανωμένο, εφαρμόζεται και φέτος κατά τρίτη συνεχή χρονιά, με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία λόγω της προηγούμενης εμπειρίας.

 

Στο θέμα του φαγητού (τα παιδιά από τη 1η χρονιά έφερναν φαγητό από το σπίτι και συνεχίζεται το ίδιο)  και της χαλάρωσης (μεσημεριανή ζώνη), στα δύο προηγούμενα χρόνια εφαρμόζονταν κυλυώμενο πρόγραμμα, (6η & 7η ώρα), όπου διαπιστώνονταν αρκετά προβλήματα οργάνωσης και αταξίας, ενώ την τραπεζοκόμο πλήρωναν οι γονείς. Από πέρσι (σχ. χρονιά 2001-2002) η τραπεζοκόμος  πληρώνεται  από το πρόγραμμα.

Φέτος όπως και πέρσι στο ωρολόγιο πρόγραμμα υπάρχει κοινή ώρα φαγητού & χαλάρωσης για όλα τα παιδιά (12.30΄- 13.30΄) και υπεύθυνος εστιατορίου ο ίδιος εκπαιδευτικός κάθε μέρα. Τα αποτελέσματα πολύ καλύτερα. Η ώρα της χαλάρωσης χρεώνεται ως διδακτική και ο κάθε εκπ/κός είναι υπεύθυνος για την τάξη του.

Συνολικά δε απασχολούνται για οκταθέσιο σχολείο 12 δάσκαλοι και 1 γυμναστής με πλήρες διδακτικό ωράριο, 1 δασκάλα Αγγλικών που συμπληρώνει ωράριο 9 ωρών και σε άλλο σχολείο, 1 δάσκαλος για το τμήμα ένταξης, 1 αναπληρώτρια γυμνάστρια για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας (3 ώρες) και 5 ωρομίσθιοι εκπ/κοί για τα πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα.

Ακολουθούν αναλυτικοί  πίνακες με τους εκπ/κούς και τα διδασκόμενα μαθήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΔ/ΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

 

 Δ.Ω.

 

ονομα εκπ.κού

1

Γλώσσα Α΄  (14)  Με Περ. Α΄ (4)Υποδ (5)ΕΔ(1)

    24

Παράφορος Χρήστος

     2

Γλώσσα Β΄1 (!0)  Γλώσσα Β΄2  (12) Φα Χα   (2)

    24

Μητσάκη Ευστρατία

     3

Γλώσσα Γ΄1  Γ΄2   (22) Φαγητό –  Χαλάρωση   (2)

    24

Σιώπη Άννα

 

4

Μαθηματικά Γ΄1 Γ΄2 (18) Προετοιμασία (3)

Φαγητό – Χαλάρωση    (2)Δανειστική Βιβλιοθ (1)

 

24

 

Παπαργύρη Ιωάννα

     5

Γλώσσα Δ΄ (14) – Μαθηματικά Δ΄ (7)Φα Χα  (3)

    24

Πελτέκη Ευαγγελία

 

6

Γλώσσα Ε΄ (11) Π.Α.Ε΄(1)Προετ Β΄1  Β΄2 (6), Εφημερίδα (1)  Φαγητό – Χαλάρωση  (2)

 

    21

 

Δαμιανός Λεωνίδας

 

7

Γλώσσα Στ΄ (11) Θρησκευτικά Γ΄- Στ΄ (10)

Φαγητό – Χαλάρωση Στ΄ (3)

 

    24

 

Αχυρίδου Βασιλική

     8

Μαθηματικά Β΄1  (10) Β΄2  (10) Φα – Χαλάρ (4)

    24

Νικολοπούλου Ζωή

 

9

Μαθηματικά Α΄(10)  Ε.Δ (2)Γν Αντικ Α΄- Δ΄(6)

Αγωγή του Πολίτη Στ΄(1)Φαγητό (5)

 

    24

 

Ανθίμου Σοφία

 

10

Μαθηματικά Ε΄ (6) Μαθηματικά Στ΄ (6)

 Φυσικά Ε΄- Στ΄ (8)Φαγητό – Χαλάρωση Στ΄ (4)

 

    24       

 

Ανδριά Ευαγγελία

 

11

Ιστορία Γ΄ (6) -  Δ΄ (3) – Ε΄ (2) – Στ΄ (2)Εδ(1)

Γεωγραφία Ε΄-Στ΄ (4) Εφημερίδα (1)Φα-Χα  (5)

 

    24

 

Εγγλέζου Μαρία

 

12

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄1  (4) - Β΄2  (4) – Γ΄1  (4)  Γ΄2  (4) –   Δ΄(4) Φαγητό – Χαλάρωση   (3)

   

23                

 

Πελτέκης Σταύρος

   13

Γυμ/κή Α΄-Στ΄ (16)Μους/κή Δ΄ (2), Τ.Ε. (3)Φα (2)

 23

Καραδήμος Γιάννης

14

Αγγλικά Γ΄1(1)  Γ΄2 (1)  Δ΄(6) – Ε΄(3) – Στ΄(3)

14

Κιζλαρίδου Νικολέτα

15

Εικαστικά :  (1) ώρα σε κάθε τμήμα (8)

8

ΒαρδακάςΣταύρος(ωρ)

16

Θεατρικό Παιχνίδι :   (1) ώρα σε κάθε τμήμα (8)

8

Μουρατίδου Χριστίνα(ω)

17

Ολυμπιακή Παιδεία (Γν Αντικ. Δ΄-Στ΄) (3)

3

Κρεμύδα Κ (αναπληρ.)

18

Μουσική Α΄(1)  Β΄1  (1) - Β΄2  (1) – Γ΄1  (2) - Γ΄2  (2)   Δ΄ (2) – Ε΄ (2) -  Στ΄ (2)

13

Μαγνίσαλη Τρυγώνα (ωρομ.)

19

Μουσικοκινητική Α΄(1)Β΄1(1) Β΄2 (1) Γ΄1 (1) Γ΄2  1 

5

Λεπίδα Γεωργία (ωρομ.)

20

Πληροφορική Ε΄-Στ΄ (4)Προετοιμασία (1)

5

ΚυριακίδουΠαναγιώτα(ω)

21

 Τμήμα Ένταξης (25)

25

Παπαδόπουλος Γαβρ.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ & ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Α΄ τάξη

35 ώρες

+5 φα-χα

Γλώσσα(14), Μαθηματικά(10), Μελέτη Περιβάλλοντος(4), Γυμναστική(2), Μουσική(1), Μουσικοκινητική(1), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

Β΄ Τάξη

35 ώρες

+5 φα-χα

Γλώσσα(14), Μαθηματικά(10), Μελέτη Περιβάλλοντος(4), Γυμναστική(2), Μουσική(1), Μουσικοκινητική(1), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

Γ΄  Τάξη

40 ώρες

+5 φα-χα

Γλώσσα(14), Μαθηματικά(8), Μελέτη Περιβάλλοντος(4), Αγγλικά (1), Ιστορία(3), Θρησκευτικά(2), Γυμναστική(2), Μουσική(2), Μουσικοκινητική(1), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

Δ΄  Τάξη

40 ώρες

+5 φα-χα

Γλώσσα(13), Μαθηματικά(6), Αγγλικά (3),  Ιστορία(3), Θρησκευτικά(2), Μελέτη Περιβάλλοντος(4), Γυμναστική(2), Μουσική(2), Μουσικοκινητική(1), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

Ε΄  Τάξη

40 ώρες

 5 φα-χα

Γλώσσα(11), Μαθηματικά(6), Φυσική(4), Αγγλικά (3),  Ιστορία(2), Θρησκευτικά(2), Γεωγραφία(2), Πολιτική Αγωγή(1),   Γυμναστική(2), Μουσική(2), Η/Υ(2), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

Στ΄ Τάξη

40 ώρες

+5 φα-χα

Γλώσσα(11), Μαθηματικά(6), Αγγλικά (3),  Ιστορία(3), Θρησκευτικά(2), Φυσική(4), Γυμναστική(2), Μουσική(1), Πολιτική Αγωγή(1),Γεωγραφία(2), Η/Υ(2), Εικαστικά(1), Θεατρικό Παιχνίδι(1), Νέο Γνωστικό Αντικείμενο(1)

 

Σημείωση: Προτείνεται να μεταφερθεί η μία ώρα της Μουσικής από τις Ε΄& Στ΄ τάξεις στο μάθημα της Ιστορίας, γιατί το δίωρο δεν επαρκεί και για την εμπέδωση της διδακτέας ύλης.  Ακόμη στη Γ΄ τάξη η μία ώρα των Αγγλικών να γίνει δίωρο και να μειωθεί σε μία, η ώρα της μουσικής, να χρεωθεί δε από μία (1) ώρα Αγγλικά στις Α΄& Β΄ τάξεις (μειώνοντας τις ώρες των μαθηματικών από 10 σε 9)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

             Μεγάλη επιτυχία παρουσιάζουν όλες οι καθιερωμένες εθνικές και άλλες γιορτές, μοιρασμένες κατά τάξη, οι οποίες πλαισιώνονται με θεατρικά δρώμενα, χορωδία, χορούς, απαγγελίες και ομιλίες από παιδιά και εκπ/κούς,  Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κιν/κών ταινιών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Διοργάνωση στο σχολείο Ημερίδας-Εργαστηρίων, με θέμα «Θεατρικό Παιχνίδι, Ένα Δημιουργικό Παιδαγωγικό Εργαλείο» με την υποστήριξη του Σχολικού Συμβούλου κ. Τελόπουλου Θεόδωρου και τη συμμετοχή όλων των εκπ/κών της περιοχής, Έκδοση διαφόρων εντύπων (Νέο Γνωστικό Αντικείμενο) &  Σχολικής εφημερίδας «Παιδοτυπία»

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

            Κάθε χρόνο στα παιδιά (κάτι παρόμοιο και στους γονείς) δίνεται ερωτηματολόγιο σχετικά με τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήμερου σχολείου, που συμπληρώνουν συνήθως στην ώρα της χαλάρωσης και τους ζητά να γράψουν τη γνώμη τους. Δηλώνουν συνήθως   τα παρακάτω:

Αγαπούν το σχολείο τους γιατί μαθαίνουν πολλά πράγματα χωρίς να παίρνουν εργασίες στο σπίτι τους, οι δάσκαλοί τους είναι πολύ καλοί και όμορφοι και τους βοηθούν στα μαθήματα, υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους, είναι πολλές ώρες με τους φίλους τους και οργανώνονται πολλές δραστηριότητες και επισκέψεις.

Όσα παιδιά απαντούν αρνητικά δηλώνουν ότι το πρόγραμμα είναι κουραστικό προετοιμάζουν μαθήματα και στο σπίτι (οι μεγαλύτερες τάξεις κυρίως), θέλουν χρόνο για περισσότερο παιχνίδι με τις μπάλες και επιθυμούν το φαγητό να ετοιμάζεται από το σχολείο.

Στην ερώτηση σε ποια από τις αίθουσες ή χώρους τους αρέσει να περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τα παιδιά απαντούν σ’ αυτή των Υπολογιστών. Επίσης αγαπημένοι χώροι είναι οι αίθουσες των Καλλιτεχνικών, των Πολλαπλών Χρήσεων(Μουσικής, Μουσ/κής, Γυμναστικής, Θεάτρου), Φυσικών Επιστημών, το Κιόσκι με το σκάκι αλλά και τα καναπεδάκια μέσα στην τάξη. Οι απαντήσεις τους έχουν ως εξής:

Αγαπάς το σχολείο σου; ΝΑΙ (83%), ΟΧΙ(17%)

Θέλεις να συνεχίσεις να πηγαίνεις στο ίδιο σχολείο; ΝΑΙ (83,4%),  ΟΧΙ (16,6%)

Στην ερώτηση αν ο δάσκαλός τους  βοηθά στη μελέτη των εργασιών τους απαντούν: 

Πάντα (30%), Αρκετά Συχνά (12,5%), Μερικές φορές (49%), Ποτέ (9,5%)

Στην ερώτηση αν τους αρέσει να δουλεύουν με την ομάδα τους απαντούν ως εξής:

Πολύ (62%), Αρκετά (18%), Λίγο (17%), Καθόλου(6%)

Τέλος οι δραστηριότητες που συνήθως τους  ενθουσιάζουν είναι οι εργασίες Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, τα Εορταστικά θεατρικά σκετς, η Εφημερίδα, η Χορωδία, οι Χειροτεχνίες, οι Αγώνες Στίβου-Αθλοπαιδιές και οι επισκέψεις σε Μουσεία και Εργοστάσια.

Καταλήγοντας θα σημειώναμε ότι αυτό το σχολείο σε γενική αποδοχή είναι φιλικό και ωφέλιμο προς τα παιδιά, γιατί στη βάση του έχει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή (εργαστηριακοί χώροι, τραπεζαρία, ευχάριστη διαμόρφωση των αιθουσών, κατάλληλοι ελαιοχρωματισμοί, σχολαστική καθαριότητα), ευέλικτο πρόγραμμα, ευρηματικούς εκπαιδευτικούς.

                                                                      Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                     Καρανάτσιου Κατερίνα