ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2003-2004

Διδακτικό αντικείμενο : ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ Α΄

 

 

 Συνδυασμός με τα μαθήματα : «Εμείς και ο Κόσμος» και  «Η Γλώσσα μου»

Κεντρικός άξονας: ‘Ο άνθρωπος ανάμεσα στους συνανθρώπους του’

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

8

Άτομο και Ομάδα

 «Οι Ιστορίες της Λίμνης»

Ομοιότητα /Διαφορά ,Άτομο/ Ομάδα , Συλλογικότητα, Συνεργασία, Σύγκρουση

Β 3
Τα δώρα

(Άτομο και ομάδα :Επίκαιιρη υποενότητα)

«Αγαπημένα Χριστούγεννα»

Άτομο/Ομάδα, Δώρο , Προσφορά , Αγάπη

Συλλογικότητα, Αλληλεπίδραση

Γ

7

Σχολείο Κανόνες συμπεριφοράς

«Μια φορά κι έναν καιρό

 ήταν ο Πινόκιο»

Μορφή , Οργάνωση , Πολιτσμός,

Εξάρτηση,Αλληλεπίδραση,

Μεταβολή, Εξέλιξη

Δ

9

 Οικογένεια και Γειτονιά

«Οι 3 Γειτονιές»

Γειτονιά Α: «Η ιστορία του Άντι και του Σκοτ» ( διαφωνίες μεταξύ αδελφών)

Γειτονιά Β: « Η ιστορία του Θάνου»

(προσωπικοί φόβοι και αλληλοβοήθεια μέσα στην οικογένεια)

Γειτονιά Γ: «Η ιστορία του Κου Αριστείδη και της Κας Σοφίας»

(συγκρούσεις γονέων)

Συλλογικότητα

Συνεργασία

Αλληλεπίδραση

Επικοινωνία

Εξάρτηση

Ένταση

Ε

4

Δημιουργία παραμυθιού από τα παιδιά σε συνδυασμό με κάποια από τις παραπάνω ενότητες και με κεντρικό άξονα : ‘Ο άνθρωπος ανάμεσα στους συνανθρώπους του’

« Οι ιστορίες των γραμμάτων και των λέξεων»

(Χρησιμοποιούνται κάποιες έννοιες που έχουμε ήδη επεξεργαστεί και όποιες νέες προκύψουν από την ανάγκη και την πρωτοβουλία των παιδιών και της ομάδας.)

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ  Β΄

Συνδυασμός με το μάθημα : «Εμείς και ο Κόσμος»

Κεντρικός άξονας: ‘Ο άνθρωπος  μέσα στο φυσικό του περιβάλλον’

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

3

‘Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον’ :

Εισαγωγή / Ευαισθητοποίηση

«Η γη αρρώστησε βαριά…»

Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή,

Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση, Συνεργασία

Β

2

εριβάλλον δεν είναι μόνο η γη.

« Ο καλύτερος φίλος της

γης, ο ήλιος….»

Χώρος (σύμπαν,αστέρια,πλανήτες)

Χρόνος (ημέρα,νύχτα)

Μεταβολή (εποχές/καιρός)

Εξάρτηση, Αντίθεση, Κίνηση

Γ

6

Επίκαιρη ενότητα με αφορμή τη

γιορτή των Χριστουγέννων.

«Τα δώρα»

(Αυτοσχεδιασμοί, εκπαιδευτικό δράμα και παράσταση βασισμένη στα παραμύθια:1) ‘Αγαπημένα Χριστούγεννα’ και

2) ‘Ο μικρούλης Αϊ Βασίλης’

Συλλογικότητα, Συνεργασία,

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή,

Ομοιότητα /Διαφορά,

Δώρο, Προσφορά, Αγάπη.

Δ

7

‘Το φυσικό περιβάλλον επιδρά στον άνθρωπο’: Φυτά / Καιρός / Κύκλος του νερού

«Το παράπονο της Λυγερής»

Χώρος, Χρόνος,

Κίνηση, Μεταβολή, Εξέλιξη,

Εξάρτηση, Επικοινωνία,

Συλλογικότητα, Συνεργασία,

Μορφή, Αντίθεση,

Πρόσωπο, Χαρακτήρας

Ε

7

‘Ο άνθρωπος επιδρά στο φυσικό περιβάλλον’:

Εργαλεία / Υλικά
Δύναμη/ Μηχανές / Εργοστάσιο

«Ένα παραμύθι για τη

Ντορίτο»

(Οι επιστήμονες του εργοστασίου κατασκευής παιχνιδιών ‘Τα χέρια που σκέφτονται’, βοηθούν την κούκλα Ντορίτο να αποκτήσει το δικό της παραμύθι.)

Πολιτισμός, Μορφή, Ιδέα,

Εξάρτηση, Μεταβολή , Εξέλιξη,

Αυτοεκτίμηση, Ανεξαρτησία

Συλλογικότητα, Συνεργασία

ΣΤ

6

Προστασία του περιβάλλοντος /

Οικολογία / Ζώα

« Το περιβάλλον μας καλεί»

(Δημιουργία παραμυθιού με οικολογικό θέμα)

Χώρος, Μορφή,Μεταβολή

Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση,

Συλλογικότητα, Συνεργασία

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ  Γ΄

 Συνδυασμός με το μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα με την « Ελληνική Μυθολογία»

 Κεντρικός Άξονας: «Η ανθρώπινη πράξη και τα όρια της»

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

4

Εισαγωγή στο μύθο και στις

έννοιες της «Μοίρας» και του «ήρωα»

«Το σχολείο των Μοιρών»

  Γνώση/ Άγνοια,

 Αξίες,

 Πρόσωπο,

 Χρόνος

 Αλληλεπίδραση

Β

7

« Το μέτρο και η ύβρις»

« Ο μύθος του Φαέθοντα»

  Πρόσωπο,

 Ερμηνεία, Ιδέα,

 Κίνηση/ Δυναμική / Ένταση

 Μεταβολή, Αλληλεπίδραση

Γ

7

Οι θεοί αποφασίζουν για τον άνθρωπο (;)’ -

Ο μύθος της Δημιουργίας του Κόσμου  και ο ρόλος του ανθρώπου σ’ αυτόν .

«Ο μύθος του Προμηθέα

και της Πανδώρας»

  Πρόσωπο,

 Ιδέα/ Σκέψη /Λόγος,

 Επικοινωνία, Πολιτισμός,

 Εξέλιξη, Μεταβολή,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

Δ

10

Ο άνθρωπος αποφασίζει

 για τη μοίρα του (;)’

 «Οδύσσεια»

 ή 

«Αργοναυτική Εκστρατεία»

σε συνδυασμό με το project

της Γ’ τάξης με θέμα «Το καράβι»

*Προοπτική παράστασης

 Πρόσωπο,

 Χώρος, Χρόνος,

 Μεταβολή, Εξέλιξη,

 Ερμηνεία, Ιδέα,

 Αλληλεπίδραση,

 Συλλογικότητα 

Ε

4

Διαχρονικές αξίες

που ενυπάρχουν στη θρησκεία

των Αρχαίων Ελλήνων

 « Οι θεοί του Ολύμπου»

 Πρόσωπο,

 Ιδέα, Ερμηνεία,

 Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση,

 Μεταβολή.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ  Δ΄

Συνδυασμός με το μάθημα της Ιστορίας  «Στα αρχαία χρόνια»

Κεντρικός άξονας: Αρχαίο ελληνικό πνεύμα- Κοινωνία και Πολιτισμός .

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

5

Η θρησκεία

των Αρχαίων Ελλήνων.

 «Παλιές αξίες με

σύγχρονες αναφορές»

( Οι θεοί των Αρχαίων Ελλήνων μεταμφιέζονται και εμφανίζονται στην Αθήνα του 2004 , ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων. Γιατί;)

 Μορφή

 Εξέλιξη

 Πολιτισμός

 Χρόνος

 Παράδοση

 Διαχρονικότητα

Β

6

Η κοινωνία

των Αρχαίων Ελλήνων / 

Η Αθηναϊκή κοινωνία

(Επαγγέλματα και Κοινωνικές τάξεις)

«Μια μέρα στην Αρχαία

Αθήνα…»

 Χώρος, Χρόνος

 Πολιτισμός,

 Οργάνωση, Δομή,

 Πρόσωπο, Ρόλος,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

 Επικοινωνία

Γ

8

Η παιδεία

των Αρχαίων Ελλήνων

(ανατροφή των παιδιών

και διακρίσεις ανάλογα με το φύλο –αγόρι/κορίτσι ή την κοινωνική τάξη)

«Μαθαίνω για τη ζωή μέσα από έναν μύθο του Αισώπου…»

(‘Το λιοντάρι και το ποντίκι’)

 Ομοιότητα /Διαφορά,

 Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση,

 Κίνηση , Δυναμική, Ένταση

 Ερμηνεία

 Συλλογικότητα

 Εξέλιξη

Δ

12

Ο ανθρώπινος νους

 ενάντια στις δυσκολίες

της φύσης και της ζωής.

 « Οδύσσεια»

σε συνδυασμό με το

 project της Δ΄τάξης

 με θέμα: « Η θάλασσα»

*Προοπτική παράστασης

 Πρόσωπο,

 Χώρος, Χρόνος,

 Κίνηση, Δυναμική, Ένταση,

 Ιδέα, Ερμηνεία,

 Μεταβολή,

 Επικοινωνία, 

 Αλληλεπίδραση, Συνεργασία

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ  E΄

Κεντρικός Άξονας: Παράδοση-Πολιτισμός και Διαπολιτισμικότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

4

Ο Πολιτισμός στο Χρόνο

 «Οι φρουροί του μέλλοντος»

Χρόνος, Πολιτισμός, Εξέλιξη, Ιδέα,

 Συλλογικότητα , Αλληλεπίδραση,

 Συνεργασία

Β

7

Ο Πολιτισμός στο Χώρο

( Σε συνδυασμό με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής)

«Παιχνίδια και Πραγματικότητα»

(με αφορμή το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οργάνωσης των «Γιατρών χωρίς Σύνορα» για μια ευαισθητοποίηση γύρω από τις συνθήκες ζωής που επικρατούν σε χώρες με προβλήματα φτώχειας, πολέμου, προσφυγιάς, αρρώστιας και πλήρους εξαθλίωσης.)

 Χώρος, Χρόνος,

 Πολιτισμός, Διαπολιτισμικότητα

 Ομοιότητα / Διαφορά, Αντιθέσεις

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση,

 Ένταση

 Συλλογικότητα, Συνεργασία.

Γ

6

Επίκαιρη ενότητα

με αφορμή τη γιορτή της

 Αποκριάς: προσπάθειες

ερμηνείας της.

 « Η ιστορία

του Καρνάβαλου» (σε2 μέρη)

(μια ιστορία γραμμένη από ιδέες των ίδιων των παιδιών που κατέληξε σε παράσταση.)

 Πολιτισμός, Παράδοση,

 Χώρος, Χρόνος,

 Μορφή, Μεταβολή,

 Ιδέα, Ερμηνεία,

 Αλληλεπίδραση

Δ

8

 «Ρωγμές στον πολιτισμό»

( μετά από μια αλλαγή συνθηκών

 π.χ. πόλεμος /εισβολή στην Κύπρο)

« Μιχαήλ Κάσιαλος ,

 ένα παράδειγμα»

(με αφορμή το κείμενο της Γλώσσας στο τευχος 2 σ.127 και στα πλαίσια ενός project της τάξης γύρω από τον Κάσιαλο.)

 Χώρος, Χρόνος,

 Παράδοση , Πολιτισμός,

 Ένταση, Μεταβολή,

 Πρόσωπο,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

 Ε

6

Τοπική ιστορία:

Η Παράδοση και ο Πολιτισμός

 του τόπου μας

 «Η Ιστορία

 του Σχολείου μας»

  Χώρος, Χρόνος,

 Παράδοση , Πολιτισμός,

 Μεταβολή, Εξέλιξη,

 Οργάνωση, Δομή,

 Ομοιότητα, Διαφορά

 Αλληλεπίδραση,

 Ερμηνεία

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ  ΣΤ΄

Κεντρικός Άξονας: Θεατρική Παράδοση –Τοπική ιστορία και Πολιτισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α

2

Εισαγωγή στις διάφορες μορφές /

είδη θεατρικής έκφρασης

 «Δράση- Εικόνα- Λέξη»

Μορφή, Επικοινωνία,

Κίνηση, Δυναμική,

Αλληλεπίδραση.

Β

8

 «Καραγκιόζης»

 «Ο Καραγκιόζης μας μιλά

 για την κοινωνία»

Πολιτισμός, Παράδοση, Διαπολιτισμικότητα,

Μορφή, Επικοινωνία,

Χώρος, Κίνηση,

Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

Γ

7

“Αντιγόνη”

“Συγκρούσεις αξιών

στην Αντιγόνη”

Πρόσωπο, Εξάρτηση,

Αλληλεπίδραση,

Ένταση, Συνεργασία

Δ

13

Τοπική Ιστορία

(Ζάκυνθος,17ος αι.)

“Το ρεμπελιό των ποπολάρων”

Χώρος, Χρόνος,Μεταβολή,

Πρόσωπο,

Συλλογικότητα, Συνεργασία,

Οργάνωση, Δομή,

Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση,

Ένταση.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1-29/2/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σχολείο- Κοινωνία- Κανόνες συμπεριφοράς

ΤΙΤΛΟΣ

“Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Πινόκιο…”

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§        Δομή Εκπαιδευτικού Δράματος (D.I.E. –Process Drama)

§        Aσκήσεις κίνησης και ψυχοσωματικής έκφρασης ατομικά και σε ζευγάρια

 (Αντιθέσεις: ξύλινη κούκλα – άνθρωπος- νεράιδα / Γλύπτης- Γλυπτό)

§         Έκφραση προσωπικών βιωμάτων-εμπειριών και συναισθημάτων

§         Αναπαράσταση σκηνών από τη σχολική καθημερινή πραγματικότητα.

§         Αυτοσχεδιασμός- Μιμική-Κωμικός Χορός

§         Ομαδικά παιχνίδια

§         Ομαδικό Δράμα με τη δασκάλα σε ρόλο

§         Σύγκρουση- Δραματικός διάλογος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

ΣΤΟΧΟΙ

 

§         Σωματική και κινησιολογική ανάπτυξη

§         Δραματική έκφραση

§         Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών ικανοτήτων

§         Κατανόηση συναισθημάτων

§         Επιχειρηματολογία-Έκφραση απόψεων- Επίλυση προβλημάτων

§         Ανάπτυξη κρίσης και συγκριτικής ικανότητας

§         Πρόκληση γέλιου- Πρώτες σπουδές πάνω στη φόρμα του κωμικού

ΕΝΝΟΙΕΣ

 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 Μορφή,

 Οργάνωση,

 Πολιτισμός,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

 Μεταβολή, Εξέλιξη

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§        Μια ξύλινη κούκλα

§        Φωτογραφίες από παιχνίδια και κούκλες

§        Βιβλίο :“Πινόκιο” Του Κάρλο Κολόντι. Εκδ. Καστανιώτη

§        Υφάσματα

§        Μουσική

§        Μουσικά Όργανα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§         Δημιουργικό θέμα με ιδιαίτερη αναφορά στη ζωή των παιδιών, προσφέρει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης προς όφελος της σχολικής κοινότητας..Κατάλληλο για την ανάδειξη πραγματικών προβλημάτων που πιθανά υπάρχουν στην ομάδα και την ενεργοποίηση των μαθητών προς επίλυσή τους.

§        Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών των παιδιών

§        Προσοχή στην υϊοθέτηση στερεότυπων εκφράσεων και στάσεων π.χ. όσον αφορά στη δημιουργία του κωμικού ή στη συμπεριφορά στο σχολείο.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ  Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1- 29/2/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

 ‘Το φυσικό περιβάλλον επιδρά στον άνθρωπο’: Φυτά / Καιρός / Κύκλος του νερού

ΤΙΤΛΟΣ

“ Το παράπονο της Λυγερής”

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§        Δομή Εκπαιδευτικού Δράματος

§        Ζωγραφική

§        Συλλογή πληροφοριών για συγκεκριμένα φυτά –δέντρα

§        Δημιουργία σκηνικού χώρου

§        Κατασκευή αυτοσχέδιων κουστουμιών

§        Αυτοσχεδιασμός

§        Παίξιμο ρόλων σε ζευγάρια – σύγκρουση/δραματικός διάλογος

§        Ομαδικό δράμα με τη δασκάλα σε ρόλο

§        Συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία

 ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΣΤΟΧΟΙ

§         Κατανόηση των νόμων κίνησης και μεταβολών που διέπουν το φυσικό περιβάλλον και της σχέσης- αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα σ’αυτό και στον άνθρωπο.

§         Εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων, στη συλλογική λήψη αποφάσεων και στη συλλογική δράση.

§         Ανάπτυξη ικανότητας διατύπωσης επιχειρημάτων

§         Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών ικανοτήτων

§         Σωματική και κινησιολογική ανάπτυξη

§         Υϊοθέτηση αντίθετων ρόλων / συμπεριφορών.

§         Δραματική έκφραση

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  Χώρος, Χρόνος, Κίνηση, Μεταβολή, Εξέλιξη,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση,Επικοινωνία,

 Συλλογικότητα, Συνεργασία,

 Μορφή, Αντίθεση, Πρόσωπο, Χαρακτήρας

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§        Το βιβλίο “Ήλιος- ήλιος και βροχή” της Ζωής Βαλάση. Εκδ. Κέδρος

§        CD με ήχους της φύσης

§        Bιβλία με φυτά και δέντρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§        Δυνατότητες για διαθεματικές προεκτάσεις

§        Η αντιπαράθεση / σύγκρουση ρόλων διαφορετικού φύλου(αγόρι-κορίτσι) , προσελκύει πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών και τους ενεργοποιεί θετικά λόγω της αναλογίας που εμπεριέχει

§        Πολλά επίπεδα δημιουργίας γύρω από τις έννοιες “κίνηση-ακινησία”.

§        Επιτυχής η χρήση της μεταφοράς για τον χαρακτηρισμό ανθρώπινων συμπεριφορών, με χαρακτηριστικά  φυσικών φαινομένων.

§        Η συλλογική αισθητική δημιουργία, από τη μια απαιτεί καλή μεθόδευση, και από την άλλη εμπεριέχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και εμπλουτισμού.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ  Γ ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1- 29/2/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΩΡΕΣ

7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

‘Οι θεοί αποφασίζουν για τον άνθρωπο (;) -

Ο μύθος της Δημιουργίας του Κόσμου και ο ρόλος του ανθρώπου σ’ αυτόν.’

ΤΙΤΛΟΣ

“Ο μύθος του Προμηθέα και της Πανδώρας”

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§        Δομή Εκπαιδευτικού Δράματος

§        Κίνηση, Αυτοσχεδιασμός, Μιμική, Ψυχοσωματική έκφραση

§        Δημιουργία σκηνικού χώρου

§        Δημιουργία δρώμενου από μικρή ομάδα με μουσική υπόκρουση

§        Ομαδικό δράμα με τη δασκάλα σε ρόλο

§        Εικαστική δημιουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΣΤΟΧΟΙ

§         Να προβληματιστούν τα παιδιά πάνω στο θέμα της ευθύνης του ατόμου για τις πράξεις του.

§         Να κατανοήσουν τη σημασία του λόγου, της σκέψης και του πολιτισμού για τη ζωή του ανθρώπου.

§         Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών δυνατοτήτων

§         Δραματική έκφραση

§         Σωματική και κινησιολογική ανάπτυξη

§         Ανάπτυξη αισθητικής αντίληψης και συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία

§         Προβληματισμός πάνω στις διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός

Θέματος

§         Ένταξη και συνεργασία στην ομάδα

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 Πρόσωπο,

 Ιδέα/ Σκέψη /Λόγος,

 Επικοινωνία, Πολιτισμός,

 Εξέλιξη, Μεταβολή,

 Εξάρτηση, Αλληλεπίδραση

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

 ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§        Βιβλία μύθων για τον Προμηθέα π.χ.

“Προμηθέας- Οι πρώτοι άνθρωποι” της Αργυρώς Κοκορέλη εκδ. Πατάκη

“Η Μυθολογία των Ελλήνων” του Κ.Κερένυϊ εκδ. Βιβλ.της Εστίας.

§         Εφημερίδες

§         Υφάσματα

§         Μουσικά όργανα

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§        Δραστηριότητες σε ομάδες αντίθετης επιχειρηματολογίας επιτυγχάνουν το πλήρες της συμμετοχής των παιδιών και κινητοποιούν τη σκέψη και το λόγο τους.

§        Κατάλληλη η ηλικία και ιδιαίτερο το ενδιαφέρον για την αισθητική άποψη μιας δημιουργίας /ενός δρώμενου

§        Σημαντική η χρήση αντικειμένων στο δράμα και η ενεργοποίηση της δραματικής έκφρασης μέσα από αντικείμενα.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1- 7/3/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

8

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η παιδεία των Αρχαίων Ελλήνων

(Ανατροφή των παιδιών και διακρίσεις ανάλογα με το φύλο –αγόρι/κορίτσι ή την κοινωνική τάξη)

ΤΙΤΛΟΣ

  «Μαθαίνω για τη ζωή μέσα από έναν μύθο του Αισώπου»

(‘Το λιοντάρι και το ποντίκι’)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§        Δομή Εκπαιδευτικού Δράματος

§        Κίνηση

§        Αυτοσχεδιασμός ζώων και ανθρώπων

§        Παίξιμο ρόλων σε ζευγάρια- Δραματικός διάλογος

§        Ομαδικό δράμα με τη δασκάλα σε ρόλο

§        Θέατρο μέσα στο θέατρο  (παραμύθι- ιστορική πραγματικότητα)

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΣΤΟΧΟΙ

§        Να κατανοήσουν τα παιδιά  βασικά στοιχεία της κοινωνίας στην Αρχαία Αθήνα και πως αυτά επηρέαζαν την ανατροφή των παιδιών.

§        Να προβληματιστούν πάνω στις διακρίσεις αγοριού-κοριτσιού,

ελεύθερου πολίτη-δούλου.

§        Να επεξεργαστούν έναν μύθο του Αισώπου ,που διδάσκονταν και τα παιδιά στην Αρχαία Αθήνα και να προβληματιστούν σχετικά με την ερμηνεία του.

§        Να συγκρίνουν στοιχεία ανατροφής των παιδιών τότε και τώρα.

Άλλοι στόχοι:

§        Σωματική και κινησιολογική ανάπτυξη

§        Ανάπτυξη δραματικής  έκφρασης και επικοινωνιακής δεξιότητας

§        Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών ικανοτήτων

§        Καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης

§        Ένταξη και συνεργασία στην ομάδα

§        Κατανόηση της σημασίας των πράξεων του ατόμου- λήψη αποφάσεων και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  Ομοιότητα /Διαφορά,

 Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση,

 Κίνηση , Δυναμική, Ένταση

 Ερμηνεία,

 Συλλογικότητα

 Εξέλιξη

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

 ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

 ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§         Βιβλία:

 “Οι Μύθοι του Αισώπου” Έλλης Αλεξίου εκδ. Καστανιώτη

 “Η Καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα” Kolobova-Ozereckaja, εκδ. Παπαδήμα

§         Υφάσματα

§         Αντικείμενα-Καρέκλες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§        Πολλές δυνατότητες επεξεργασίας του θέματος μέσα από την ερμηνεία του μύθου, την αναλογία και τη σύγκριση

§        Προβληματισμός σχετικά  με την επιλογή αυθόρμητου αυτοσχεδιασμού ή προετοιμασίας μιας σκηνής σε ομάδες ή ζευγάρια: προτιμότερη η δεύτερη περίπτωση όταν το θέμα είναι περισσότερο σύνθετο και απαιτεί σκέψη και κρίση.

§        Δημιουργική η εφαρμογή ομαδικού δράματος με διαφοροποιημένους ρόλους και διαδοχικές αλληλεπιδράσεις.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ  Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1-20/2/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΩΡΕΣ

6

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Επίκαιρη ενότητα με αφορμή τη γιορτή της Αποκριάς: προσπάθειες ερμηνείας της.

ΤΙΤΛΟΣ

« Η ιστορία του Καρνάβαλου» (σε2 μέρη)

(μια ιστορία γραμμένη από ιδέες των ίδιων των παιδιών που κατέληξε σε παράσταση)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§         Κίνηση-Αυτοσχεδιασμός- Δραματική Έκφραση

§         Δημιουργία δρώμενου από μικρή ομάδα

§         Εικαστική δημιουργία

§         Παραγωγή δραματικού κειμένου

§         Υϊοθέτηση και επεξεργασία ρόλου

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΣΤΟΧΟΙ

§         Να διατυπώσουν τα παιδιά πρωτότυπες ιδέες γύρω από το έθιμο και τη γιορτή της Αποκριάς και να αναζητήσουν ερμηνείες του.

§         Να ετοιμαστεί ένα δρώμενο με βάση τις ιδέες αυτές για να παρουσιαστεί στην Αποκριάτικη γιορτή του σχολείου.

§         Να γίνει σύγκριση του εθίμου παλιότερα και σήμερα και να προβληματιστούν τα παιδιά πάνω στην ουσία της ύπαρξή του .

§        Ανάπτυξη δραματικής έκφρασης-υϊοθέτηση ρόλου

§        Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών ικανοτήτων

§        Καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης και αντίληψης

§        Ανάπτυξη αισθητικής αντίληψης πάνω στα υπόλοιπα στοιχεία μιας θεατρικής παράστασης: μουσική, σκηνικά,κοστούμια. ( Συνεργασία και εμπλοκή γονέων)

§        Ένταξη και συνεργασία στην ομάδα- Συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία

§        Δημιουργία δραματικού κειμένου

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΙΣΗΣ

  Πολιτισμός, Παράδοση,

 Χώρος, Χρόνος,

 Μορφή, Μεταβολή,

 Ιδέα, Ερμηνεία,

 Αλληλεπίδραση

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§         Βιβλία:

Απ’όσα θυμάμαι – (Αναμνήσεις από την παλιά Ζάκυνθο)” Δημ. Κοριατόπουλου

 εκδ. Ζάκυνθος

“Η Αθηναϊκή Αποκριά” Γιάννη Καιροφυλά, εκδ. Φιλλιπότη

§         Κοστούμια, αντικείμενα και σκηνικά που κατασκεύασαν τα ίδια τα παιδιά στο εργαστήρι των εικαστικών. ( εμπλοκή και γονέων)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§         Θετική η χρήση σύγχρονων μουσικών ακουσμάτων

§         Η δημιουργία παράστασης με βάση τις ιδέες των ίδιων των παιδιών ενεργοποιεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία,καθιστά το προϊόν οικείο σ’αυτά, απλοποιεί τη διαδικασία της εκμάθησης του ρόλου και επιτρέπει ελευθερία αυτοσχεδιασμού επί σκηνής.

§         Πολύ σημαντική από παιδαγωγικής άποψης αλλά και απαιτητική από άποψη εργασίας είναι η δημιουργία ρόλων ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2003-2004

Πρόσθετο Διδακτικό αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διδάσκων: ΛΑΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ  ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8/1-29/2/2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΩΡΕΣ

7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

 Αντιγόνη

ΤΙΤΛΟΣ

 Συγκρούσεις αξιών στην Αντιγόνη

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§         Δομή Εκπαιδευτικού Δράματος

§         Κίνηση- Αυτοσχεδιασμός

§         Παίξιμο ρόλων

§         Ομαδικό δράμα

§         Θέατρο εικόνας (Image theatre)

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΣΤΟΧΟΙ

§        Να κατανοήσουν τα παιδιά το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων στην Αρχαία Ελλάδα

§        Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα όπως η ευθύνη των πράξεων του ατόμου, το θάρρος της γνώμης και η σχετικότητα των νόμων και των αξιών.

§        Να συνειδητοποιήσουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες προσέγγισης ενός θέματος

§        Να έρθουν σε πρώτη επαφή με το λόγο των αρχαίων δραματικών κειμένων ( τραγωδία)

Άλλοι στόχοι:

§        Ανάπτυξη δραματικής  έκφρασης και επικοινωνιακής δεξιότητας

§        Ανάπτυξη γλωσσικών και εκφραστικών ικανοτήτων

§        Ανάπτυξη εκφραστικών δυνατοτήτων φωνής

§        Υϊοθέτηση ρόλων και στάσεων -συγκρούσεις

§        Καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης

§        Ένταξη και συνεργασία στην ομάδα

§        Δημιουργία δραματικού διαλόγου

§         Κατανόηση της σημασίας των πράξεων του ατόμου- λήψη αποφάσεων και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων

 

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 Πρόσωπο, Εξάρτηση,

 Αλληλεπίδραση,

 Ένταση, Συνεργασία

ΕΠΟΠΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

§          “Αντιγόνη” του Σοφοκλή μτφ. Αλεξ. Γαληνού εκδ. Πάπυρος

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

§         Δυνατή η προσέγγιση δύσκολων δραματικών κειμένων μέσα από επιλεγμένους αυτοσχεδιασμούς  γύρω από τον κεντρικό πυρήνα δράσης και τις κεντρικές έννοιες –κλειδιά. Δουλειά πάνω σε μεμονωμένες στάσεις –ρόλους και επιλεγμένεις φράσεις από το κείμενο.

§         Πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα και τις συγκρούσεις των αξιών.

§         Δυνατότητες εμβάθυνσης σε θέματα διάκρισης φύλων, χάσματος γενεών και εξουσίας που προβληματίζουν και τους νέους σήμερα.