Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ»

Διευθυντής: Ηρακλής Καραγιάννης

 

Ιστορικό του σχολείου:

Μετά από έρευνα που έγινε από τον γράφοντα σχετικά με την εκπαίδευση στην Πορταριά τα χρονικό διάστημα 1204-2000 (δες Ηρακλή Καραγιάννη, 2001. «Η εκπαίδευση στα Σχολεία της Πορταριάς», Πρακτικά Ημερίδας, ‘’Εκπαιδευτικές όψεις του Πηλίου’’, 13/5/2000, Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς, Πορταριά), διαπιστώνεται ότι το έτος 1883, κτίζεται από το Νικόλαο Τσοποτό διώροφο οίκημα για τη στέγαση Σχολείου Αρρένων και Σχολαρχείου (‘’Τσοπότειο Σχολαρχείο’’).

Γενικότερα κατά την περίοδο 1881 – 1940 η εκπαίδευση στην Πορταριά γνωρίζει συρρίκνωση απόρροια της πληθυσμιακής και οικονομικής μεταβολής που διέρχεται. Τη δεκαετία 1940 – 1950 το τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο θα υποβιβαστεί σε διτάξιο. Σημαντικά γεγονότα αυτής της περιόδου είναι η καταστροφή του Αθανασακείου Νηπιαγωγείου κατά τον εμπρησμό της Πορταριάς από τους Γερμανούς καθώς και ενός, μικρού ευτυχώς, τμήματος του αρχείου του δημοτικού σχολείου. Από τότε το Νηπιαγωγείο θα συστεγαστεί στο κτίριο του δημοτικού σχολείου. Κατά τους σεισμούς του 1955, το κτίριο του δημοτικού σχολείου θα δοκιμαστεί με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί ο όροφός του.

Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τη δεκαετία του 1990 – 2000 με τον αριθμό των μαθητών μειούμενο και σταθεροποιημένο με μικρές αποκλίσεις στους 25-30 μαθητές για το δημοτικό σχολείο και 7-12 μαθητές για το Νηπιαγωγείο. Το 1996 το Δημοτικό Σχολείο θα προβιβαστεί σε τριθέσιο και τον επόμενο χρόνο (1997) σε τετραθέσιο με τη συγχώνευση των μονοθεσίων δημοτικών σχολείων Κατηχωρίου και Σταγιατών. Παράλληλα αρχίζει τη λειτουργία του ως σχολείου διευρυμένου ωραρίου. Το 1998 προβιβάζεται σε εξαθέσιο και μεταστεγάζεται στο Αρχοντικό Ζούλια (Μουσείο Πορταριάς) λόγω των εργασιών προσθήκης ορόφου και ανακαίνισης του κτιρίου και των χώρων του. Παράλληλα το Νηπιαγωγείο Πορταριάς μεταστεγάζεται σε ανακαινισμένο οίκημα (Δωρεά Γόντικα).

Το 1999 το Δημοτικό σχολείο Πορταριάς επιστρέφει στην έδρα του, ανήκοντας όμως στην ομάδα των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων (28 στην Ελλάδα) έχοντας 58 μαθητές και 16 εκπαιδευτικούς μόνιμους, ωρομίσθιους, υπερωριακά

εργαζόμενους.

 

Το σχολείο ως πιλοτικό ολοήμερο:

Η εφαρμογή του Πιλοτικού Ολοήμερου Προγράμματος στο Σχολείο μας έτυχε της κοινής αποδοχής από τους εταίρους που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, δηλαδή τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Γονέων και το Δήμο Πορταριάς. Συνοδεύτηκε δε από μια σημαντική ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση ως προς τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας.

Στην ποσοτική διαφοροποίηση συμπεριλαμβάνουμε την αύξηση του μαθητικού δυναμικού (κατά 36% το σχολικό έτος 2001 - 02 σε σχέση με το προηγούμενο  και κατά 28% για το σχολικό έτος 2002 – 03). Η σαφής προτίμηση του Πιλοτικού Ολοήμερου Προγράμματος αποτελεί ένδειξη της δημοτικότητας του προγράμματος που καλύπτει τις απαιτήσεις και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας καθώς και επιβράβευση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας & των εμπλεκομένων φορέων (επιστημονικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών) για την λειτουργία του θεσμού.

Στην ποιοτική διαφοροποίηση θα τονίσουμε τους ταχύτερους ρυθμούς υλοποίησης των προκηρύξεων πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, την διαφοροποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος με την εισαγωγή καινοτομιών, την διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας με την εκτεταμένη χρήση project και διαθεματικών σχεδίων, την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται καθημερινά στο σχολείο, την αλλαγή του μαθησιακού κλίματος και την διαφοροποίηση των ρόλων εκπαιδευτικών  - μαθητών - γονέων.

 

Εισαγωγή καινοτομιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι καινοτομίες που ο Σύλλογος Διδασκόντων συμπεριέλαβε στα Ωρολόγια Προγράμματα του Σχολείου, στα πλαίσια του Ολοήμερου Προγράμματος, συνοψίζονται στα εξής:

Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις μικρές τάξεις Α’- Β΄- Γ΄. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις μεγαλύτερες τάξεις σε επίπεδα (αρχάριοι – προχωρημένοι) με χρήση Η/Υ.

Διδασκαλία της πληροφορικής από τις μικρές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄.

Η εισαγωγή και δεύτερου εκπαιδευτικού την ώρα της προετοιμασίας. Η ύπαρξη δύο εκπαιδευτικών βελτίωσε την λειτουργικότητα των ομάδων της τάξης, ώθησε τις ομάδες σε διαφοροποιημένες λειτουργίες και μεγιστοποίησε τα μαθησιακά οφέλη.

 

 

 

 

 

Νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες

Νέα γνωστικά αντικείμενα που επιλέχθηκαν να πλαισιώσουν τα μαθήματα που εντάσσονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και ήταν τα εξής: Λαϊκή Παράδοση, Τοπική Ιστορία, ΠαραμύθιΜυθοπλασία, Μουσικοκινητική, Αγωγή Υγείας και Καταναλωτή, Σχολικός Κήπος – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ολυμπιακή Παιδεία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αθλητικές Δραστηριότητες (Αθλήματα του Βουνού), Θεατρική Αγωγή.

Η λειτουργία του Ωρολογίου Προγράμματος συμπληρώθηκε με την ενισχυτική διδασκαλία σε εξατομικευμένη δομή και την οργάνωση του μεσημεριανού χρόνου με δραστηριότητες που αποφόρτιζαν τους μαθητές και συνέβαλαν στο ευχάριστο κλίμα του σχολείου.

 

Στο «κρυφό» Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όλα αυτά τα χρόνια, προγραμματίζονται και υλοποιούνται δράσεις  για:

Μουσειακή εκπαίδευση μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που επαναλαμβάνονται σε σταθερή δομή στα: Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής Αχίλλειου, Αρχαιολογικό χώρο Διμηνίου, Αμπελάκια – Αρχοντικό Σβαρτς, Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, κλπ.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από συμμετοχές, δράσεις και εξορμήσεις στα: Δίκτυο «Το ποτάμι, ο Κραυσίδωνας», Δίκτυο «Το Δάσος», Δίκτυο «Το σποράκι», Επισκέψεις ΚΠΕ ή σημαντικών υγροτόπων σε σταθερή βάση δύο ανά έτος, κλπ.

Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων τους μέσα από εκδηλώσεις όπως: Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού με φιλοξενία των Ειδικών Σχολείων του Ν. Μαγνησίας, Ημέρες μνήμης όπως Γενοκτονία των Ποντίων, Απελευθέρωση Βόλου, Παγκόσμιες Ημέρες όπως Βιβλίου, Περιβάλλοντος, Υγροτόπων κλπ

Θεατρική εκπαίδευση μέσα από οργανωμένες εκδηλώσεις όπως: Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης  Σχολείων Ν. Μαγνησίας) και στις Θεατρικές Ημέρες Μαθητών Πορταριάς  όπου η θεατρική ομάδα του Σχολείου μας παρουσιάζει αντίστοιχες δουλείες της, για το 2002 το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας».

Γνωριμία με τον κινηματογράφο με δράσεις όπως: Δίκτυο «Κάμερα ζιζάνιο», Πρόγραμμα «Πάμε Σινεμά»

Γνωριμία με τη δημοσιογραφία και τα Μ.Μ.Ε. με δράσεις όπως: Επισκέψεις στην Εφημερίδα Θεσσαλία, Στούντιο του TRT και οργάνωση τηλεοπτικής εκπομπής, έκδοση του περιοδικού «Μαθητική Πορταριά», συμμετοχή στην δικτυακή εφημερίδα «e-φημερίδα»

Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας με δράσεις όπως: Πρόγραμμα πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα, Εκπαιδευτική βαλίτσα «Τα δόντια μου».

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις όπως: «Ολοήμερο Πρόγραμμα», «Το παραμύθι», « Ολοήμερο σχολείο», «Διαθεματικά σχέδια Εργασίας», «Η διαθεματική προσέγγιση στα σχολικά σχέδια εργασία», «Η σχολική συμβουλευτική», «Αξιοποίηση Η/Υ».

 

Εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία

Η εισαγωγή καινοτομιών (project & διαθεματικών σχεδίων) στόχο είχε την ποιοτική διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας με ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής αντίληψης, την αναδιοργάνωση του τρόπου εργασίας, την συμμετοχικότητα, την δεκτικότητα, την συναντίληψη, την βιωματική μάθηση, την έκφραση. Παράλληλα η ολοκλήρωση των project έδωσε πλήθος παιδαγωγικού υλικού για αξιοποίηση του σε επόμενες χρήσεις. Συμπερασματικά η εισαγωγή των project είχε συγκριτικά πλεονεκτήματα στην μαθησιακή διαδικασία και στο σχολικό κλίμα.

Ειδικότερα τα project που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο μας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Project όπως: «Οι τοπικοί μας Άγιοι», «Ο φυτικός μας κόσμος», «Ηφαίστεια», «Ο  Έλληνας στις πέντε ηπείρους», «Κόκκινο της χαράς και της αγάπης», «Τα ζώα ενός δένδρου», «Βιβλιοθήκες του Πηλίου», «Λιθανάγλυφα & βρύσες της Πορταριάς», «Η γλώσσα μου», «Ιστορίες του ΄40», «Φτιάχνω ένα βιβλίο», «Ο καιρός στην Πορταριά», «Τα πολιτεύματα στην Ελλάδα», «Ο παππούς και η γιαγιά θυμούνται» κλπ

Σχέδια διαθεματικά, όπως: «Ονομαστική γιορτή», «Θάλασσα και Λογοτεχνία», «Το πεντάγραμμο», «Πορταριά – Βόλος – Μαγνησία», «Ο τρύγος», «Μήλο μου κόκκινο», «Ο τρύγος», «Αποδημητικά πουλιά», «Το Φθινόπωρο», «Πηλιορείτικοι Θησαυροί», «Στο καλό γερο - Χειμώνα καλώς ήρθες Άνοιξη», «Οκτώβρης», «Μουσική των γραμμάτων».

 

Καινοτομίες στη Σχολική Ζωή

Η σχολική ζωή αποτελεί το μικροκλίμα των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων καθημερινά στη σχολική διαδικασία. Το ευχάριστο σχολικό κλίμα αποτελεί σημαντική παράμετρο στη μαθησιακή διαδικασία και στο Σχολείο μας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτόν τον τομέα. Μερικές από τις δραστηριότητες που συνέτειναν στη δημιουργία  ευχάριστου σχολικού κλίματος ήταν οι ακόλουθες:

 

·              Έκδοση του σχολικού περιοδικού «Σχολική Πορταριά».

·              Εκδόσεις του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς όπως:

·              Αναβιώσεις παραδοσιακών δρώμενων του τόπου μας.

·              Αθλητικές Δραστηριότητες με συμμετοχή σε διοργανώσεις.

·              Συμμετοχές σε διαγωνισμούς όπως ο «Λυσίας», εικαστικούς κλπ.

·              Ίδρυση και δραστηριοποίηση του Μαθητικού Συνεταιρισμού.

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κλείνοντας την παρουσίαση του Σχολείου μας θέλω να αναφερθώ στους συναδέλφους μου που στάθηκαν εγγυητές στην εξέλιξη και επιτυχία του Ολ. Προγράμματος. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου έτσι στους:

 

Χατζηγιάννη Ελ., Λάππα Ευαν., Μαστέλλο Βασ., Πίο Στεφ., Μακέλη Γρ., Κορδάτου Μ., Παπαλέξη Γ., Φουντούλη Βασ., Παπαϊωάννου Αν., Βραχνιά Ευθ., Σαμαρά Μ., Καραΐσκου Β., Μηλιώκα Ν., Μπαλή Β., Μακρυγιάννη Γ., Πισιώτη Ευθ., Βαλασσά Λ., Στέλλου Ειρ., Καποστάνιο Χρ., Γεροστάθη Ζ., Βαγγέλα Ελβ., Κορομηλή Μ., Μαστρογιάννη Π., Κωνσταντινίδη, Παπανικολάου Ελ., Τσαγκαροπούλου Αυγ., Τσιμπουκλή Μ., Γκαϊτατζή Αν., Δεληχά Κατ., Σιμούλη Ζωή.