Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ «ΟΡΦΕΑΣ»

Διευθυντής: Άγγελος Σέρτης

 

Ιστορικό του σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Στο νομό Σερρών, στους πρόποδες του γνωστού από την αρχαιότητα χρυσοφόρου όρους Παγγαίου, κοντά στην αρχαία Αμφίπολη, βρίσκεται το Ροδολίβος, όπου λειτουργεί ένα από τα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, που διαθέτει μια αρκετά ικανοποιητική κτιριακή υποδομή, η οποία εξασφαλίστηκε με την ένταξη του Σχολείου στο πιλοτικό πρόγραμμα. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν, άλλαξε η αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας, δημιουργήθηκαν εργαστήρια Φυσικής - Χημείας, Πληροφορικής και Αισθητικής Αγωγής.

  

Κατασκευάστηκε εκ θεμελίων ένα νέο κτίριο για να καλύψει τις ανάγκες του εστιατορίου και μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, χώροι απαραίτητοι για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος. Βελτίωση αναμφισβήτητα υπήρξε σημαντική, ελλείψεις όμως συνεχίζουν να υπάρχουν, με σπουδαιότερες αυτές του γυμναστηρίου και των βοηθητικών χώρων. Προσδοκούμε ότι η επέκταση του διδακτηρίου, δαπάνης 500.000,00€, που δημοπρατήθηκε και προγραμματίστηκε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2003, να εξασφαλίσει μια πιο άνετη φοίτηση στους 130 μαθητές μας.


ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι 19 εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, συμβάλλουν αποφασιστικά με τις άοκνες και συνεχείς προσπάθειές τους στην υλοποίηση του καινοτόμου αυτού πιλοτικού προγράμματος και θεωρώ επιβεβλημένη την ονομαστική αναφορά τους. Πρόκειται για τους:

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Τσιπουργκενούδη Κωνσταντίνο, δάσκαλο

Παπαγγέλου Σουλτάνα, δασκάλα

Μπούμπα Πασχάλη, δάσκαλο

Μαυρουδή Κυριακή, δασκάλα

Παπαγγέλου Σουλτάνα, δάσκαλο

Στράτη Ιωάννη, δάσκαλο

Τσανακτσή Ευαγγελία, δασκάλα

Σκαθαρούδη Σταμάτη, δάσκαλο

Κουμανόβαλη Μαρία, δασκάλα

Τερζ'ή Αγγελική, δασκάλα

Χατζηγιάννη Χρυσούλα, δασκάλα

Δουλγέρη Ευδοκία, δασκάλα

Σουργουτσίδου Όλγα, δασκάλα

Γρηγοριάδου Σταυρούλα, δασκάλα

Ζαϊμίδου Σοφία, δασκάλα

Σιούλα Βασιλική, δασκάλα

Μαυρομάτη Ελένη, Αγγλικής

Γκατζούνη Νικόλαο, Φυσικής Αγωγής

Βαφειάδη Διονύσιο, Μουσικό

 

Θα ήταν άδικο αν δεν αναφερόμαστε και στους εκπαιδευτικούς των προηγούμενων χρόνων των οποίων η προσφορά υπήρξε πολύτιμη, αφού η υπηρεσία τους στο Δημοτικό Σχολείου Ροδολίβους συνέπεσε με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, ως Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο, που ίσως ήταν και τα δυσκολότερα. Ο μεγάλος αριθμός τους, καθώς και η αλλαγή του διδακτικού προσωπικού σε μεγάλο ποσοστό κάθε χρόνο, υπήρξε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματά μας, Δε μου παρέχεται η δυνατότητα να τους κατονομάσω.

Κτιριακός εξοπλισμός:

Δεν ήταν όμως μόνο η κτιριακή υποδομή που βελτιώθηκε, το πολυάριθμο διδακτικό προσωπικό που διατέθηκε, αλλά και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε. Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, τηλεοράσεις, βίντεο, Η/Υ, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό είναι στη διάθεση μαθητών και δασκάλων.

Ο εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης με μεγάλο αριθμό βιβλίων είναι μια πραγματικότητα.

Μαθητές: Όλα αυτά που μέχρι τώρα αναφέραμε, θα είχαν ίσως πολύ μικρή σημασία, αν το ενδιαφέρον και η όλη προσπάθειά μας δεν στρεφόταν στο έμψυχο υλικό του σχολείου μας, στους μικρούς μαθητές μας. Από την πρώτη στιγμή δείξαμε ιδιαίτερη ευαισθησία να βοηθήσουμε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, που τα αποτελέσματά του κρίνονται ικανοποιητικά, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές αυτούς, αν όχι να ξεπεράσουν εντελώς τις δυσκολίες τους να κάνουν σταθερά βήματα προόδου.

Βαρύτητα δίνεται και στην προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα. Πολύ καλά αποτελέσματα έχουμε για τους μαθητές των τριών μικρότερων τάξεων, που οι περισσότεροι φεύγουν από το σχολείο εντελώς προετοιμασμένοι. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, χρειάζεται να διαθέσουν και κάποιο χρόνο στο σπίτι, για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την επόμενη μέρα.

 

Νέα Γνωστικά Αντικείμενα - Δραστηριότητες – Καινοτομίες:

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με το να ευαισθητοποιούμε τους μαθητές σε θέματα Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσα από δράσεις και προγράμματα που υλοποιούμε.

 

Η Μουσική Παιδεία και η Θεατρική Αγωγή των μαθητών είναι από τις προτεραιότητές μας. Η Μουσική και το Θεατρικό παιχνίδι καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος του ωρολογίου προγράμματός μας.

Η ανάγκη να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία , την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους, εκπληρώνεται με την προσθήκη στο πρόγραμμά μας της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας και των παραδοσιακών χορών.

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στις δύο μεγαλύτερες τάξεις κατά επίπεδα, σε συνδυασμό με τις φροντιστηριακές ώρες που προσθέσαμε στο πρόγραμμά μας, βοηθούν σημαντικά στην ευκολότερη εκμάθησή της.

 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών, ως νέο γνωστικό αντικείμενο, στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, υπήρξε αναμφίβολα μια μεγάλη καινοτομία. Οι ώρες των Υπολογιστών για τους μαθητές μας είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες του προγράμματός μας.

Στο Ολοήμερο Σχολείο διαφοροποιείται και η διδασκαλία των παραδοσιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων, μέσα από μια πολλαπλότητα προσεγγίσεων. Αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Από προμηθευτής γνώσης, γίνεται αυτός που συντονίζει, συνεργάζεται, διευκολύνει και βοηθά όπου είναι απαραίτητο. Εντοπίζει έτσι ευκολότερα τόσο τις πιθανές αδυναμίες, όσο και τις δεξιότητές τους και είναι σε θέση να κατανείμει κατάλληλα τους ρόλους στις ομάδες εργασίας, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Σκέψεις – Προβληματισμοί:

Πιστεύουμε ότι πετύχαμε αρκετά. Δεν το ισχυριζόμαστε μόνο εμείς, μας το διαβεβαιώνουν και οι αρμόδιοι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν και τη δυνατότητα της σύγκρισης.

Για άλλους ίσως μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Σεβόμαστε την άποψή τους και τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.

Σίγουρο όμως είναι ότι προσπαθήσαμε και πετύχαμε:

·              Να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες μόρφωσης στους μαθητές, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των οικογενειών τους.

·              Να ενεργοποιήσουμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και να ανοίξουμε το Σχολείο μας στην κοινωνία.

·              Να ανακουφίσουμε τις οικογένειες των μαθητών όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.

·              Να πείσουμε για την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, υπερασπιζόμενοι το κύρος της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Οπωσδήποτε περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε όμως τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους, θα μας εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε απερίσπαστοι να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που επιτελούμε.