Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2004, 8:30 π.μ.— 4:00 μ.μ.

Αίθουσα «Ευάγγελος Παπανούτσος», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο


Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο

Πρόγραμμα Ενημερωτικής—Επιμορφωτικής Ημερίδας


Α΄ Ενότητα: Χαιρετισμοί—Ομιλίες
     

09:00
09:20

Του Αν. Προέδρου του Τμήματος Πρωτ/θμιας Εκπ/σης του Π.Ι.

Πέτρου Μπερερή

09:20
09:40

Του Διευθυντή Σπουδών Πρωτ/θμιας Εκπ/σης του. ΥπΕΠΘ

Θεόδωρου Γούπου

     

 Β΄ Ενότητα: Η μέχρι τώρα Πορεία του Έργου
και η Προοπτική Μετεξέλιξης των

28 Δημοτικών Σχολείων

     

09:40
10:00

«Επισκόπηση της Πιλοτικής Εφαρμογής και σκέψεις για τη μετεξέλιξή της»

Αδάμ  Κ. Αγγελής,
Υπεύθυνος Υλοποίησης της Πράξης

10:00
10:10

«Το Ολοήμερο Σχολείο: υπάρχουσα κατάσταση-προσφορά-προοπτική»

Νικόλαος Αρβανιτάκης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

10:10
10:20

«Προβλήματα και Προοπτική των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων»

Γεώργιος Κυρίζογλου,Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

10:20
10:30

«Αντιμετώπιση Μαθησιακών Προβλημάτων στο πλαίσιο του
Π.Ο.Σ.»

Μαρία Τζενάκη,
Σχολική Σύμβουλος

10:30
10:40

«Διαχείριση Σχολικών χώρων - Οργάνωση Δραστηριοτήτων»

Ξενοφών Ξενοφώντος,Προϊστάμενος 2ου Γραφείου Ν. Λάρισας

10:40
10:50

«Η Στελέχωση των Σχολείων και η Επιμόρφωση του Προσωπικού»

Αστέριος Σαρακατσιάνος, Διευθυντής του 17ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

10:50
11:00

«Η μέχρι τώρα Πορεία και η Προοπτική Μετεξέλιξης των 28 Σχολείων» 

Κωνσταντίνος Νικοδέλης,
Διευθυντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

11:00
11:30

Διάλειμμα

 

11:30
13:00

Συζήτηση — Τοποθετήσεις-Παρατηρήσεις-Προτάσεις 

 

13:00
13:30

Σύνθεση απόψεων και καταγραφή συμπερασμάτων 

 
     

 Γ΄ Ενότητα: Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Περιφερειακών Επιμορφώσεων

     

13:30
13:45

Εισήγηση μελών της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης

 

13:45
13:55

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικού Προσωπικού»

Κωνσταντίνος Νικοδέλης,

Διευθυντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

13:55
14:45

Συζήτηση — Τοποθετήσεις-Παρατηρήσεις-Προτάσεις 

 

14:45
15:00

Σύνθεση απόψεων και καταγραφή συμπερασμάτων

 

15:00
16:00

Γεύμα — Αποχώρηση