ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Α. Γραφεία Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε Νομό μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στην θεματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει αποσταλεί από το ΥΠΕΠΘ στα γραφεία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων για το δανεισμό τους στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει τους παρακάτω τίτλους :
 • Η ενέργεια και εμείς (cd-rom),
 • Ενέργεια (cd-rom),
 • Οικοκουτί,
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το Δημοτικό,
 • Ενέργεια - ανάπτυξη - περιβάλλον,
 • Ένα κουτί γεμάτο νερό,
 • Ταξίδι σττη ράχη της χελώνας,
 • Εξερευνώντας το περιβάλλον της Ευρώπης,
 • Το ποτάμι,
 • Θησαυρός από σκουπίδια,
 • Βαλίτσα καφέ αρκούδας,
 • Βιώσιμες πόλεις, κ.τ.λ.

Γραφεία Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

B. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΚΠΕ Ακράτας Αχαϊας,
ΚΠΕ Καστοριάς
ΚΠΕ Κλειτορίας Αχαϊας,
ΚΠΕ Κόνιτσας Ιωαννίνων,
ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας,
ΚΠΕ Σουφλίου Έβρου,
ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου,
ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησία,
ΚΠΕ Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας,
ΚΠΕ Κάτω Πορόϊων Σερρών,
Κ.Π.Ε. Κάτω Πορόϊων Σερρών,
Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού,
Κ.Π.Ε. Καλαμάτας,
Κ.Π.Ε. Υπάτης - Στυλίδας

Στους δικτυακούς τόπους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις δραστηριότητες και τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται σε αυτά. Υπάρχει πλούσιο υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου του Ελλαδικού χώρου.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα είναι δέκα οκτώ (18). Αναφέρονται μόνο τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ - ΠΟ)
Βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με αναζήτηση ανά περιφέρεια / νομό ή κατά θεματικό άξονα δράσης Οργανώσεων για Περιβαλλοντικά - Οικολογικά θέματα.
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Περιέχει δραστηριότητες για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Αφορά κυρίως στον Ελλαδικό χώρο
Eco-Portal Μηχανή εύρεσης πληροφοριών για περιβαλλοντικά θέματα
ΕcoNet. Δίκτυο Περιβαλλοντικών θεμάτων
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία Οδηγίες για παρατήρηση-φροντίδα πουλιών, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βιβλιοθήκη, σελίδες για παιδιά
GLOBE Πρόγραμμα περιβαλλοντικής έρευνας, στο οποίο συμμετέχουν και σχολεία από την Ελλάδα
Greenpeace Περιέχει σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα/ ζητήματα
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υλικό σχετικό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματολογικά δεδομένα και χάρτες δυναμικού του Ελλαδικού χώρου.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Περιέχει μετεωρολογικούς χάρτες πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μετεωρολογικών, ωκεανογραφικών και περιβαλλοντικών δεδομένων
WWF Περιέχει τις δραστηριότητες της μη κυβερνητικής οργάνωσης και σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα/ ζητήματα