ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Επιστροφή στο Γυμνάσιο

 

Βιβλία Γυμνασίου -Διδακτικά πακέτα

Δαμιανάκης Α., Τζαβάρας Α., Μαβόγλου Χ., Νταντουρής Κ.

Κούτρας Μ., Βουτυράς Γ., Κονιδάρη Ε., Σφώρος Ν.

 

Βιβλίο μαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή

 

Το μάθημα Πληροφορική Γυμνασίου έχει γενικό σκοπό να δώσει στο μαθητή όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε:
  • να εντρυφήσει στις βασικές έννοιες και όρους της υπολογιστικής τεχνολογίας
  • να αποκτήσει πρακτική εμπειρία ασκούμενος σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν
  • να μπορεί να αναγνωρίζει και να κρίνει τις επιπτώσεις των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτικό πακέτο1:

Συγγραφική ομάδα: Δαμιανάκης Α., Τζαβάρας Α., Μαβόγλου Χ., Νταντουρής Κ.

 

επάνω

Διδακτικό πακέτο 2:

Συγγραφική ομάδα: Κούτρας Μ., Βουτυράς Γ., Κονιδάρη Ε., Σφώρος Ν.


επάνω