Παραδοσιακοί Χοροί

Εισαγωγικά θέματα | Χοροί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Χοροί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποστήριξη Διδασκαλίας Παραδοσιακών Χορών στην Α' βάθμια και Β' βάθμια Εκπαίδευση

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής στην Α' βάθμια και Β' βάθμια Εκπαίδευση.

Δίνεται έμφαση τόσο στην μεθοδολογία της διδασκαλίας του κάθε χορού αλλά και στην παρουσίασή του με χρήση βίντεο και ήχου.

Έτσι ο παρών δικτυακός τόπος ενσωματώνει ηλεκτρονικά μαθήματα-σεμινάρια (webinars) για ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ώστε να αναδειχθούν:

  • (α) η θεωρητική προσέγγιση του κάθε χορού, αλλά και
  • (β) η παρουσίαση της εκτέλεσής τους.

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χορό:

  • Μεθοδολογία διδασκαλίας (ολική και μερική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με ομάδα χορευτών

Εκπαιδευτικό υλικό

Κοινότητα για τους παραδοσιακούς χορούς

Εγγραφείτε ως μέλος στην κοινότητα για τους παραδοσιακούς χορούς ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

http://ellinikoixoroi.web.auth.gr/moodle/

Ομάδα δημιουργίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δούκα Στέλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΑΠΘ.

Τσιάτσος Θρασύβουλος

Λέκτορας, Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ.

Σταυρίδου Ελένη

Πληροφορικός, Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Συμμετείχαν:

Σοφιανίδης Γιώργος, καθηγητής Φ.Α. και υποψήφιος διδάκτορας του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.

Φοιτητές της ειδικότητας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών (2008-2009) του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.