Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Τσάμικος, βίντεο με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)