Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Τσάμικος, βίντεο με ομάδα χορευτών