Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Καλαματιανός, βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)