Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Καλαματιανός, βίντεο με ομάδα χορευτών