Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Τικ (μονό), βίντεο με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)