Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Τικ (μονό), βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)