Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Τικ (μονό), βίντεο με ομάδα χορευτών