Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Έντεκα, βίντεο με ομάδα χορευτών