Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Πεντοζάλι

Σημείωση: Στην παρουσίαση του χορού δεν παρουσιάζεται η εισαγωγή του.