Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού

Γρήγορο Χασάπικο, βίντεο με ομάδα χορευτών