Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού

Συρτός στα Τρία, βίντεο με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)