Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού

Συρτός στα Τρία, βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)