Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού

Συρτός στα Τρία, βίντεο με ομάδα χορευτών