Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού

Αη Γιώργης, βίντεο με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)