Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ζωναράδικος, βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)