Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ζωναράδικος, βίντεο με ομάδα χορευτών