Η πορεία προς την ελευθερία

Σταυρόλεξο

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με κεφαλαία γράμματα.
Πάτησε το κουμπί "Έλεγχος επίδοσης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι σε μια λέξη, μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να δεις το επόμενο γράμμα.
Επίλεξε αριθμούς στο πλέγμα για να δεις τους ορισμούς των λέξεων.
 1     2         3     
4               5   
       6   7        
8                
       9         
  10      11          
12        13        14    
15                
        16        
      17          
   18             
        19        
              
   20