Το περιεχόμενο του Δεκαλόγου

Άσκηση συμπλήρωσης κενού

Συμπλήρωσε όλα τα κενά.
Πάτησε "Έλεγχος επίδοσης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι σε μια απάντηση, πάτησε "Βοήθεια" για να δεις ένα γράμμα.
Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[ ; ]" για εναλλακτική βοήθεια.
Σημείωσε ότι κάθε φορά που παίρνεις βοήθεια η βαθμολογία σου μειώνεται.
Ο Δεκάλογος του αναφέρει τις σπουδαιότερες υποχρεώσεις που είχε κάθε πιστός άθρωπος στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πρώτες εντολές αναφέρονται στις υποχρεώσεις προς το και οι επόμενες στις υποχρεώσεις προς το . Σπουδαιότερη εντολή θεωρείται η στον ένα αληθινό Θεό και η αποφυγή της . Στην πρώτη ομάδα εντολών, επίσης, σημαντικές είναι οι εντολές για την του Σαββάτου και την αποφυγή του στο όνομα του για ασήμαντες αφορμές. Από τις υποχρεώσεις προς το συνάνθρωπο ξεχωρίζουν οι εντολές για την απαγόρευση της , του φόνου και της μοιχείας. Επιπλέον, για το λαό της Παλαιάς Διαθήκης ήταν πολύ σημαντική η τιμή των προς τους καθώς και η υποχρέωση των μαρτύρων να λένε σε κάθε περίπτωση την . Τέλος, ο Δεκάλογος δεν επιτρέπει την πλεονεξία και θεωρεί ως ανήθικο πράγμα να κάποιος πράγματα που δεν του ανήκουν.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Οι λέξεις που θα χρειαστείς είναι:

| γονείς | τέσσερις | κλοπής | ειδωλολατρίας | επιθυμεί | αργία | Θεού | όρκου | παιδιών | Μωυσή | έξι | Θεό | συνάνθρωπο | αλήθεια | πίστη |