Η ιστορική διαδρομή

Άσκηση ιεράρχησης

Τοποθέτησε τα στοιχεία στη σωστή χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ευαγγελίων.
Πάτησε "Έλεγχος επίδοσης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι σε κάποιο στοιχείο, μπορείς να πατήσεις "Βοήθεια"
για να δεις το επόμενο σωστό στοιχείο.