Πρόσωπα και γεγονότα

Άσκηση αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης αριστερά με τις επιλογές που θα βρείτε στη στήλη δεξιά, σύμφωνα με τη σχέση τους.
Για να δείτε τις επιλογές πατήστε το βέλος σε κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο.
Στις επιλογές της δεξιάς στήλης μερικά στοιχεία περισσεύουν.
Συμεών
Πρόδρομος
Γαβριήλ
Ιωσήφ
Βηθλεέμ
Ζαχαρίας
Ναζαρέτ
Ανδρέας
Σαλώμη
Οκταβιανός