Μετά την Πεντηκοστή

Σταυρόλεξο

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με κεφαλαία γράμματα.
Πάτησε "Έλεγχος επίδοσης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι σε μια λέξη, μπορείς να πατήσεις "Βοήθεια" για να δεις το επόμενο γράμμα.
Επίλεξε αριθμούς στο πλέγμα για να δεις τους ορισμούς των λέξεων.
1      2        3      
      4     5       
  6              
             7   
      8    9        
              
10             11     
              
      12          
13      14            
  15              
        16        
              
17           18