Έκθεση Απολογισμού
της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Ακαδημαϊκό Έτος
9/2003 έως 8/2004

 

 

 


Σκοπός και Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 Η έκθεση απολογισμού

Η Bιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι εξειδικευμένη κυρίως σε θέματα παιδαγωγικά και απευθύνεται στο επιστημονικό προσωπικό του Π.Ι. και ευρύτερα, σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σχολικούς συμβούλους, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Προσδοκά να εξυπηρετήσει το εκπαιδευτικό\ ερευνητικό κοινό με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να αποτελέσει η Βιβλιοθήκη του Π.Ι. πηγή για την αυτομόρφωση και τη δια βίου μάθηση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στην περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας, εντάχθηκαν έργα με σκοπό αφενός τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Βιβλιοθήκης (Α' ΕΠΕΑΕΚ), και αφετέρου την ανάπτυξη της δικτύωσής της και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της (Β' ΕΠΕΑΕΚ). Τα έργα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα εμπλουτισμού της συλλογής της, αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού και υποστήριξαν τη βελτίωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει, δίνοντας έμφαση, κατά τη δεύτερη φάση (2002 - 2006), στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω δίνουν μια περιληπτική εικόνα της λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Π.Ι. κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Αύγουστο του 2004. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται τα ποσοτικά μεγέθη της συλλογής και της λειτουργίας της βιβλιοθήκης κατά την εν λόγω περίοδο. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται μερικές από τις σημαντικές εξελίξεις στη λειτουργία της βιβλιοθήκης φέτος και παρατίθενται τα συγκριτικά με πέρυσι στοιχεία και οι σχετικές αναλύσεις. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται μια ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξωτερικών επισκεπτών της βιβλιοθήκης του Π.Ι., και επίσης, γίνεται ειδικότερη ανάλυση των θεμάτων για τα οποία αναζητούν υλικό στη βιβλιοθήκη οι εξωτερικοί αυτοί χρήστες.

Η Σημερινή Εικόνα


Από 9/2003 έως 8/2004
 • 5.521 άτομα (i) έκαναν χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (μέλη Π.Ι. και εξωτερικοί επισκέπτες), ή 460 ανά μήνα.
 • 914 νέοι τόμοι καταχωρίστηκαν στη συλλογή από δωρεές και προμήθειες.
 • 1.520 νέες εγγραφές καταλογογράφησης προστέθηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο.
 • 412 νέα τεύχη(ii) εντάχθηκαν στη συλλογή έντυπων περιοδικών (120 τίτλοι).
 • 2.760 δανεισμοί έγιναν στα μέλη του Π.Ι. με μέσο όρο 3,98 τεκμήρια ανά χρήστη και 230 ανά μήνα.
 • 2288 ηλεκτρονικά άρθρα ανακτήθηκαν από τους εκδότες Metapress. Kluwer, Elsevier, Oxford και από την OCLC, με μέσο όρο 191 ανά μήνα.
 • 914 αναζητήσεις έγιναν στις βάσεις δεδομένων OCLC και Wilson (Wilson μόνο 2004).
 • 153 άρθρα διατέθηκαν σε άλλες βιβλιοθήκες μέσω του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • 72.400 φωτοτυπίες έβγαλαν οι εξωτερικοί χρήστες, ή 6.033 ανά μήνα.


Συνολικά στις 31/8/2004

Το μέγεθος της συλλογής ανέρχεται σε 28.358 τόμους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι υλικού (μονογραφίες, CD-Rom, κλπ.), καθώς και οι ειδικές συλλογές (iii) . Στη συλλογή περιοδικών περιλαμβάνονται συνδρομές σε συνολικά 647 τίτλους που αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση (έντυπα περιοδικά, ηλεκτρονικά περιοδικά και περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο). Στον ηλεκτρονικό κατάλογο είχαν ενταχθεί 22.145 εγγραφές. (iv)

Εξελίξεις κατά το
τελευταίο έτος
και αναλύσεις
Διαχείριση Συλλογής - Ηλεκτρονικός Κατάλογος. Αναπτύχθηκε μια νέα και σημαντική δυνατότητα αναζήτησης υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες στο εξής έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τους πίνακες περιεχομένων των βιβλίων που ανήκουν στη θεματική ενότητα «εκπαίδευση». Στην πιλοτική φάση, που ολοκληρώθηκε φέτος, δημιουργήθηκαν περίπου 1.000 εγγραφές εμπλουτισμένες με πίνακες περιεχομένων και σταδιακά θα προστίθενται και τα υπόλοιπα βιβλία της θεματικής αυτής ενότητας.
Επίσης, εντάχθηκαν στον κύριο κατάλογο και 450 περίπου βιβλία που ανήκουν στην ειδική συλλογή σχολικών εγχειριδίων του 19ου και 20ου αιώνα.

Βάσεις Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Περιοδικά. Προστέθηκε η βάση δεδομένων Wilson Mega Text στη συμφωνία σύνδεσης της βιβλιοθήκης με την Κοινοπραξία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link).
H βάση δεδομένων αυτή καλύπτει διάφορους επιστημονικούς τομείς και περιλαμβάνει τις εξής ειδικές βάσεις πλήρους κειμένου: Education Full Text, General Science Full Text, Humanities Full Text, Readers' Guide Full Text, Social Sciences Full Text, και Wilson Business Full Text. Από τα ηλεκτρονικά περιοδικά της KEAB/ Heal-Link η μεγαλύτερη χρήση αφορούσε στα περιοδικά της Metapress (Taylor & Francis).'Εγιναν συνολικά 943 ανακτήσεις άρθρων από Metapress σε σχέση με 657 από Kluwer το διάστημα από 9/2003 έως 8/2004.
Τα πιο δημοφιλή περιοδικά ήταν, κατά σειρά ανάκτησης άρθρων: Science and Education (165, Kluwer), Journal of European Public Policy (111, Metapress) Educational Studies in Mathematics (120, Kluwer), International Journal of Science Education (98, Metapress), International Journal of Technology and Design Education (92, Kluwer), Lecture Notes in Computer Science (65, Metapress) Journal of Mathematics Teacher Education (54, Kluwer), International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (49, Metapress), και British Journal of Sociology of Education (47, Metapress). Η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών αφορά στη διδασκαλία των μαθηματικών και των θετικών επιστημών. Δύο τίτλοι, το Journal of European Public Policy και εν μέρει το Lecture Notes in Computer Science παρουσιάζουν πολύ άνιση χρήση, δηλαδή γίνεται μεγάλη χρήση για ένα ή δύο μήνες και μετά καθόλου.Σε σχέση με πέρυσι, για τους δύο έκδότες για τους οποίους διαθέτουμε συγκριτικά στοιχεία, η χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών μειώθηκε: 1.206 ανακτήσεις από Elsevier και Kluwer φέτος, έναντι 1.370 πέρυσι.


Ιστοσελίδα - Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αποτελεσματική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κατά τα πρότυπα ενός virtual reference desk, που θα εξυπηρετεί και τον απομακρυσμένο χρήστη. Διαμορφώθηκε κατάλληλα και προστέθηκε σημαντικός αριθμός νέου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογα με την πηγή του υλικού, κυρίως όσον αφορά στο υλικό διαδικτύου, έγινε και η απαραίτητη έρευνα και αξιολόγηση. Προστέθηκαν τα εξής στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, η οποία και αναμορφώθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση στο υλικό:

 • Νέες ενότητες - ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά κείμενα: Online κείμενα που αφορούν στην εκπαίδευση (περίπου 50 κείμενα), Βάσεις Δεδομένων, Σύνδεσμοι που αφορούν στα Σχολικά Εγχειρίδια, Online διαδικτυακά περιοδικά (ανανέωση), Διερεύνηση Δυνατοτήτων Συνεργασίας Βιβλιοθήκης ΠΙ (ηλεκτρονική έκδοση).
 • Ενημερωτικό-υποστηρικτικό υλικό για τους χρήστες, όπως Οδηγίες Αναζήτησης, το Πρώτο Βήμα Αναζήτησης, Οδηγίες και Βοήθεια Heal - Link, Θεματικές Επικεφαλίδες του καταλόγου, 5 νέες Θεματικές Βιβλιογραφίες, Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού, Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών.
 • Ενημερωτικό - πληροφοριακό υλικό: το Δελτίο Νέων Αποκτημάτων τεύχη 3 έως 6, Τα Νέα της
  Βιβλιοθήκης (τ.10).
 • Ανανέωση στοιχείων και αναμόρφωση υπαρχόντων ιστοσελίδων: Ελληνικές Βιβλιοθήκες, Κατάλογος Βιβλιοθηκών που ενδιαφέρουν τον ερευνητή - εκπαιδευτικό.

Βάσεις Δεδομένων. Δεν ανανεώθηκαν το 2004 οι συνδρομές βάσεων δεδομένων, σε μορφή CD - Rom, προς όφελος της διαδικτυακής πρόσβασης, κυρίως Wilson Mega Text. Αναπτύχθηκε νέα ιστοσελίδα για τις βάσεις δεδομένων της συλλογής με δυνατότητα σύνδεσης σε βάσεις διαδικτύου ελεύθερης πρόσβασης (Βιβλιονετ, ERIC κ.ά).

Kίνηση. Αυξήθηκε η κίνηση στη βιβλιοθήκη φέτος συγκριτικά με πέρυσι, τόσο σε σχέση με τους επισκέπτες όσο και σε σχέση με τους δανεισμούς υλικού. Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται η εξέλιξη της κίνησης στη Βιβλιοθήκη φέτος και πέρυσι. Στο πρώτο σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι η εξέλιξη της κίνησης των επισκεπτών της Βιβλιοθήκης αυξάνεται το 2004, και ιδιαίτερα τους εαρινούς και θερινούς μήνες. Εξαίρεση αποτελεί ο Αύγουστος 2004 διότι κατά τον μήνα αυτό η βιβλιοθήκη λειτουργούσε με μειωμένο ωράριο. Ειδικότερα, η κίνηση επισκεπτών του 2004 ήταν κατά 6,2% μεγαλύτερη της κίνησης του 2003.

Ο δεύτερος πίνακας αναφέρεται στην εξέλιξη των δανεισμών (αρ. τεκμηρίων) στα μέλη του Π.Ι. Η εντονότερη κίνηση όσον αφορά στους δανεισμούς εμφανίζεται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, αλλά και το Μάρτιο. Τον Αύγουστο του 2004 φαίνεται να υπάρχει σημαντική μείωση των δανεισμών σε σχέση με το 2003, για τον λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. Συνολικά οι δανεισμοί από 9/2003 έως 8/2004 ήταν αυξημένοι κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προφίλ Εξωτερικών Χρηστών της Βιβλιοθήκης
το τελευταίο έτος
Τα στοιχεία που καταγράφηκαν αφορούν στην περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2003 έως τον Αύγουστο 2004. Κατά την περίοδο αυτή συμπλήρωσαν τα δελτία επισκεπτών 153 άτομα που χρησιμοποίησαν το αναγνωστήριο (v) .

Παρατηρήσεις


Από το σύνολο των επισκεπτών που δήλωσαν ιδιότητα (153) η πλειονότητα των αναγνωστών είναι
εκπαιδευτικοί (37%), μετά έρχονται οι φοιτητές - τριες (29%), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές - τριες (8%), και τέλος υπάρχουν μερικοί σχολικοί σύμβουλοι ή καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6%).
Να σημειώσουμε ότι στο σύνολο των αναγνωστών με διάφορες ιδιότητες (10%), περιλήφθηκαν οι προερχόμενοι από ιδιωτικά σχολεία, από ΙΕΚ, από φορείς του δημοσίου και ιδιώτες. Συγκρινόμενοι με πέρυσι, φέτος οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι,ενώ το 2003 οι φοιτητές υπερτερούσαν.
Εκτός από τους εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων, οι υπόλοιποι, προέρχονται κυρίως από διάφορες σχολές του Πανεπιστήμιου της Αθήνας (36%) και εξ αυτών ειδικότερα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (15%). Στην κατηγορία «άλλο φορέα», που αποτελεί το 12% του συνόλου, περιλαμβάνεται το ΚΕΕ, τα ΠΕΚ, τα ΙΕΚ και τα ιδιωτικά σχολεία. Οι προερχόμενοι από άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αθήνας αναλογούν στο 20% του συνόλου, και οι προερχόμενοι από άλλα ΑΕΙ εκτός Αθήνας, στο 11%. Επίσης υπήρχαν φοιτητές του ΑνοικτούΠανεπιστήμιου (7%), του ΕΜΠ (5%) και της ΑΣΠΑΙΤΕ (5%), καθώς και λίγοι από πανεπιστήμια του εξωτερικού (3%). Σε σχέση με τα περυσινά στοιχεία, η προέλευση των επισκεπτών είναι περισσότερο διαφοροποιημένη ανάμεσα στις διάφορες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μειώθηκε το συνολικό ποσοστό του ΕΚΠΑ και των ΑΕΙ/ΤΕΙ Αθήνας γενικότερα, και ανέβηκε το ποσοστό από άλλους φορείς, από ΑΣΠΑΙΤΕ, από ΕΑΠ και από το Πολυτεχνείο.
Από τα στοιχεία που έδωσαν οι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης, φαίνεται ότι οι περισσότεροι πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης από τους καθηγητές τους ή από τη σχολή τους γενικότερα (40%) και από το Διαδίκτυο (24%). Επίσης ένα 11% ενημερώθηκε σχετικά απόμέλη του ΠΙ, καθώς και 11% από άλλα πρόσωπα στο εκπαιδευτικό/επαγγελματικό περιβάλλον,όπως συμφοιτητές και συνάδελφοι. Η ίδια περίπου κατάταξη ίσχυε και πέρυσι σχετικά με τις πηγές ενημέρωσης.

Οι δε παρατηρήσεις που κατά καιρούς διατυπώνονται, αφορούν κυρίως στην ικανοποίηση των αναγνωστών - χρηστών για το επίπεδο υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (71%). Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε σχέση με την άρτια και ευγενική εξυπηρέτηση από το προσωπικό (28%), την καλή οργάνωση (20%), την πλούσια, ενημερωμένη συλλογή (13%), το περιβάλλον (7%), και το σύστημα αναζήτησης (3%).

Επίσης διατυπώνονται τα αιτήματα να λειτουργεί η Βιβλιοθήκη και τα απογεύματα (11%), να είναι δανειστική για όλους (9%), να υπάρχει δεύτερο φωτοτυπικό (4%) ή να υπάρχει περισσότερο υλικό στη συλλογή για συγκεκριμένα θέματα (5%).Σε σχέση με πέρυσι, αυξήθηκαν τα θετικά σχόλια στο σύνολο των παρατηρήσεων (71% έναντι 50%) ενώ διατυπώθηκαν οι ίδιες προτάσεις για δανεισμό κ.τ.λ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από άτομα που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη μας για πρώτη φορά. Ένας μεγάλος όμως αριθμός των εξωτερικών χρηστών έχουν επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη κατ' επανάληψη, γεγονός που επίσης υποδηλώνει τον βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη.

Κατηγορίες Θεμάτων για τις οποίες αναζητούν υλικό οι εξωτερικοί χρήστες. Στη φόρμα, που συμπληρώνουν τα άτομα που επισκέπτονται το χώρο μας για πρώτη φορά, προστέθηκε το 2003 - 4 και ερώτημα σχετικά με τα θέματα για τα οποία αναζητούν υλικό στη βιβλιοθήκη του ΠΙ. Το ερώτημα αυτό μπορεί να δώσει στοιχεία τόσο για την επάρκεια της συλλογής όσο για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην εξελισσόμενη ζήτηση.

Στον παρακάτω πίνακα έχει γίνει επεξεργασία των επιμέρους απαντήσεων (βλέπε παράρτημα για τον πλήρη κατάλογο), ώστε να ενοποιούνται σε γενικότερες θεματικές κατηγορίες. Παρουσιάζονται οι κύριες θεματικές κατηγορίες, δηλαδή αυτές που ανέρχονται σε τουλάχιστον 4% του συνόλου των απαντήσεων, κατά σειρά συχνότητας. Η πρώτη σε συχνότητα κατηγορία είναι η «Διδακτική», στην οποία εντάσσονται τόσο οι αναφορές στην ειδική διδακτική των μαθημάτων όσο και οι αναφορές στην παιδαγωγική γενικώς. Ακολουθεί η ειδική αγωγή, η οποία απαρτίζεται από ειδικότερα θέματα (δυσλεξία, αυτισμός, εκπαίδευση τυφλών, κ.ο.κ.) και η ψυχολογία, με ειδικότερα θέματα εκπαιδευτικής ψυχολογίας, μεταξύ των οποίων το θέμα της επιθετικότητας ή bullying, που κυριαρχεί. Στη συνέχεια εμφανίζονται ειδικότερα εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά θέματα όπως τα προγράμματα σπουδών, η αξιολόγηση, η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης η εκπαιδευτική τεχνολογία και η μουσειακή αγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση για την ιστορία ως αυτούσιο επιστημονικό πεδίο παρά σε σχέση με τη διδακτική της (2 αναφορές έναντι 6).

Κύριες θεματικές κατηγορίες για τις οποίες αναζητείται υλικό
1. Διδακτική - παιδαγωγική - και διαφόρων μαθημάτων)
2. Ειδική αγωγή και ειδικά θέματά της
3. Ψυχολογία και ειδικά θέματα της εκπ/κης ψυχολογίας
4. Προγράμματα σπουδών (αναλυτικά προγράμματα)
5. Αξιολόγηση
6. Διαθεματική προσέγγιση
7. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
8. Ιστορία
9. Κοινωνιολογία και εκπαίδευση
10. Εκπαιδευτική τεχνολογία
11. Μουσειακή αγωγή


14
13
8
7
7
6
6
6
5
4
4Μερικό σύνολο 78
Γενικό σύνολο 154


(i) Ο αριθμός αυτός αποτελεί ελάχιστη εκτίμηση εφόσον τα στοιχεία σημειώνονται από υπάλληλο που έχει οπτική επαφή με την είσοδο και υπάρχει το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

(ii)Από προμήθειες και από δωρεάν συνδρομές.

(iii) Συλλογή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (944 εγγραφές, 1141 τεκμήρια), Συλλογή Σχολικών Βιβλιοθηκών (4118 τεκμήρια), Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα (2134 τεκμήρια), προς καταλογογράφηση 400 τεκμήρια.

(iv) Αφορά τον αριθμό αντιτύπων (τεκμήρια) και περιλαμβάνει την ειδική συλλογή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (βλέπε παραπανω, iii).

(v) Πηγή άντλησης των πληροφοριών που εκτίθενται παρακάτω είναι το Βιβλίο Επισκεπτών της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο συμπληρώνουν οι εξωτερικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης στο τέλος της επίσκεψής τους. Ο αριθμός των ατόμων που υπογράφουν στο Βιβλίο Επισκεπτών δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τον συνολικό αριθμό των εξωτερικών αναγνωστών. Κατ' αρχήν οι αναγνώστες / εξωτερικοί επισκέπτες που έρχονται για δεύτερη, τρίτη, κλπ. φορά δεν υπογράφουν στο Βιβλίο, ορισμένοι δε, δεν ενημερώνονται, λόγω φόρτου εργασίας στον πάγκο δανεισμού, ενώ κάποιοι δεν επιθυμούν να συμπληρώσουν το δελτίο. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά για το προφίλ λειτουργίας αυτού του ζωτικού χώρου του Π.Ι.

 

Για την Έκθσεση Απολογισμού (9-2003 έως 8-2004) συνεργάστηκαν όλα τα στελέχη της βιβλιοθήκης.
Κύρια ευθύνη για τη σύνταξη και έκδοση είχε η Α. Κωστάκη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Επιστημονικών και Διαχειριστικών Δράσεων του έργου "Απολλόδωρος ΙΙ (β΄φάση) : Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου", καθώς και για τη συλλογή και βασική επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με το προφίλ των Αναγνωστών.
Η Επεξεργασία , η Διαμόρφωση του υλικού έγινε από την Μ. Ροϊδάκη.