Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Εικονική ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη

Μάρτιος 2004

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε

Πίνακας Περιεχομένων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Εικονική ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη

Χώροι ενημέρωσης και υποδοχής

Ανοικτός Κατάλογος Αμεσης Πρόσβασης

Συλλογή

549 συνδρομές περιοδικών

530 Ψηφιακοί Δίσκοι

Ειδική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα

Οπτικοακουστικό υλικό

Βάσεις Δεδομένων

Το Βιβλιοστάσιο

Αναγνωστήρια (36 θέσεις)

Σταθμοί πολυμέσων

Βοηθητικοί Χώροι

Χώρος διαλέξεων και επιμορφώσεων

Πριν και Μετά

Συγγραφέας: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού

Email: bibl@pi-schools.gr

Home: http://www.pi-schools.gr/library

Περιγραφή:
Εικονική ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του Παισαγωγικού Ινστιτούτου