000: ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

004.64 -- Grimes, Galen A. -- Μάθετε για την αναβάθμιση και την επισκευή του PC  / Galen A. Grimes ; απόδοση Γιάννης Β. Σαμαράς -- Αθήνα  : Μ. Γκιούρδας, 2002

005.3 -- Cassell, Paul; Palmer, Pam -- Οδηγός της Microsoft Access 2000  / Paul Cassell, Pam Palmer ; απόδοση Δημοσθένης Κ. Φιστουρής -- Αθήνα  : Γκιούρδας, 2000

005.432 -- Simmons, Curt -- Οδηγός των ελληνικών Windows XP  / Curt Simmons ; απόδοση Ε. Γκαγκάτσιου -- Αθήνα  : Μ. Γκιούρδας, 2002

005.432 -- Wrightson, Kate; Merlino, Joe -- Πλήρες εγχειρίδιο του UNIX  / Kate Wrightson και Joe Merlino ; απόδοση Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα -- Αθήνα  : Γκιούρδας, 2001

005.75 -- Hernandez, Michael J. -- Database design for mere mortals  : a hands - on guide to relational design  / Michael J. Hernandez -- Boston  : Addison-Wesley, c2003

005.7592 -- Writing hypertext and learning  : conceptual and empirical approaches  / edited by Rainer Bromme, Elmar Stahl ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2002

006.6633 -- Petrovic, Dusan -- Οδηγός του SQL Server 2000  / Dusan Petkovic ; απόδοση Γιάννης Β. Σαμαράς -- Αθήνα  : Γκιούρδας, c2000

006.6633 -- Πετρούτσος, Ευάγγελος -- Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic 6  / Evangelos Petroutsos ; απόδοση Γιάννης Β. Σαμαράς -- Αθήνα  : Γκιούρδας, 1999

020 -- Κυριακή - Μάνεση, Δάφνη -- Κέντρα τεκμηρίωσης & πληροφόρησης  : ρόλος, λειτουργίες, οργάνωση  / Δάφνη Κυριακή - Μάνεση -- Αθήνα  : Ίων, c1999

020 -- Μπώκος, Γιώργος Δ., 1949- -- Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης  / Γ. Δ. Μπώκος -- Αθήνα  : Παπασωτηρίου, 2001

025.00285 -- Gregory, Vicki L. -- Selecting and managing electronic resources  : a how-to-do-it manual  / Vicki L. Gregory -- New York London  : Neal-Schuman, c2000

027.4 -- Ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών στην κοινωνία της πληροφορίας  : διεθνής διημερίδα -- Βέροια  : [χ.ό.], 2002

027.8 -- Κοσμά, Βασιλική; Ευστρατίου, Μαρία; Παπαγεωργίου, Κατερίνα -- Εγχειρίδιο για την οργάνωση της προσχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης  / Βασιλική Κοσμά, Μαρία Ευστρατίου, Κατερίνα Παπαγεωργίου -- Αθήνα  : ΕΑΔΑΠ, c2002

 

100: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

126 -- Self - reference and self - awareness  / edited by Andrew Brook, Richard C. DeVidi -- Amsterdam Philadelphia  : John Benjamins, c2001

152.14 -- Sensomotorisches Entwicklungsgitter -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, [χ.χ.]

152.334 -- Eckert, Carmen -- Bewegungsraum Schule  : Neugestaltung eines Schulhofes durch gute Ideen und zupackende Hande  / Carmen Eckert -- Dortmund  : Borgmann, c1999

152.334 -- Kockenberger, Helmut -- Bewegtes Lernen  : Lesen, schreiben, rechnen lernen mit dem ganzen Korper Die "Chefstunde"  / Helmut Kockenberger -- Dortmund  : Borgmann                   , 2002

153.13 -- Someren, Maarten W. van -- Learning with multiple representations  / edited by Maarten W. van Someren...[et.al.] ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c1998

153.15 -- Modelling changes in understanding  : case studies in physical reasoning  / edited by Daniel Kayser and Stella Vosniadou ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c1999

153.4 -- Finke, Ronald A.; Bettle, Jonathan -- Chaotic cognition  : principles and applications  / Ronald A. Finke, Jonathan Bettle -- New Jersey  : Lawrence Erlbaum Associates, c1996

153.42 -- Mayer, Richard E. -- Thinking, problem solving, cognition  / Richard E. Mayer -- New York  : W. H. Freeman and Company, c1992

153.7 -- Mertens, Krista -- Korperwahrnehmung und Korpergeschick  / Krista Mertens -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, 1999

153.7 -- The limits of attention  : temporal constraints in human information processing  / edited by Kimron Shapiro -- Oxford New York  : Oxford University Press, c2001

155.25 -- Rest, James -- Postconventional moral thinking  : a neo-Kohlbergian approach  / James Rest...[et.all.] -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1999

155.4 -- Hauke, Inge; Hansen-Ketels, Andrea; Rieck, Gottlob -- Psycho - Motorik - Kartei  : Ganzheitlich ausgerichtete Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spielangebote zur Fruhforderung  / Inge Hauke, Andrea Hansen-Ketels, Gottlob Rieck -- Dortmund  : Borgmann, 2000

155.4 -- Plummer, Deborah -- Helping children to build self-esteem  : a photocopiable activities book  / Deborah Plummer -- London Philadelphia  : Jessica Kingsley Publishers, 2002

155.4 -- Psychosoziales Entwicklungsgitter -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, [χ.χ.]

155.413 -- Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934 -- Νους στην κοινωνία  : η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών  / L. S. Vygotsky ; επιμέλεια Στέλλα Βοσνιάδου ; μετάφραση Άννα Μπίμπου -- Αθήνα  : Gutenberg, 2000

155.413 -- Μόττη - Στεφανίδη, Φρόσω -- Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων  : εγχειρίδιο για ψυχολόγους  / Φρόσω Μόττη - Στεφανίδη -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1999

155.7 -- Kiphard, Ernst J. -- Wie weit ist ein Kind entwickelt?  : Eine Anleitung zur Entwicklungsuberprufung  / Ernst J. Kiphard -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, 2002

 

 

 

300: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

301.01 -- Montlibert, Christian de -- Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική  / Christian de Montlibert ; μετάφραση Καίτη Διαμαντάκου ; εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Νίκος Παναγιωτόπουλος -- Αθήνα  : Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2000

302.2244 -- Cooperating with written texts  : the pragmatics and comprehension of written texts  / edited by Dieter Stein -- Berlin New York  : Mouton de Gruyter, 1992

303.3 -- Επιστημονικό Συνέδριο: "Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σημερινή Ελλάδα" (7ο: 1999: Αθήνα)  -- Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα  : 7ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο 21-24 Απριλίου 1999 -- Αθήνα  : Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2000

305.2309420902 -- Orme, Nicholas -- Medieval children  / Nicholas Orme -- New Haven London  : Yale University Press, c2001

305.231 -- Ehrlich, Peter; Heimann, Klaus -- Bewegungsspiele fur Kinder  : Wie ein Kind in seiner Entwicklung gefordert werden Kann  / Peter Ehrlich, Klaus Heimann -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, 1995

305.231 -- Schaffer, Rudolf -- Social development  / H. Rudolph Schaffer -- Malden  : Blackwell, 2003

306.44 -- Romaine, Suzanne, 1951- -- Communicating gender  / Suzanne Romaine -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1999

306.44 -- Κωστούλα - Μακράκη, Νέλλη -- Γλώσσα και κοινωνία  : βασικές έννοιες  / Νέλλη Κωστούλα - Μακράκη -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2001

320.01 -- Rawls, John -- Θεωρία της δικαιοσύνης  / Τζων Ρωλς ; μετάφραση Φίλιππος Βασιλογιάννης...[κ.ά.] ; επιστημονική επιμέλεια Ανδρέας Τάκης ; συντονισμός έκδοσης-επίμετρο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου -- Αθήνα  : Πόλις, c2002

320.938 -- Finley, M. I. -- Politics in the ancient world  / M. I. Finley -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2002

333.7932 -- Παντελάκης, Νίκος Σ. -- Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας  : από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο (1889-1956)  / Νίκου Σ. Παντελάκη -- Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991

337 -- The global third way debate  / edited by Anthony Giddens -- Cambridge  : Polity Press, c2001

361.61 -- Family, market and community  : equity and efficiency in social policy ; Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, c1998, 1997

362.29 -- Παπαγεωργίου, Ευάγγελος Γ. -- Εξαρτήσεις στη ζωή μας  / Ευάγγελος Γ. Παπαγεωργίου -- Αθήνα  : Παρισιάνος, [χ.χ.]

362.42 -- Scheetz, Nanci A. -- Orientation to deafness  / Nanci A. Scheetz -- Boston  : Allyn and Bacon, c2001

 

370: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

370.1 -- Κουμάκης, Γιώργος Χ. -- Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας  / Γεώργιος Χ. Κουμάκης -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2001

370.1 -- Πολυχρονόπουλος, Πάνος -- Νοείν και ποείν  : συμβολή στην φιλοσοφική και παιδαγωγική διερεύνηση του κατασκευαστικού λόγου  / Πάνου Πολυχρονόπουλου -- Αθήνα  : Παιδαγωγία, 1997

370.113 -- CEDEFOP Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης -- Πρόγραμμα εργασίας 1999  : έγγραφο αναφοράς  / CEDEFOP -- Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 1999

370.1134 -- Gordon, Jean; Parkes, David -- Strategies for vocational education and training in Europe  / by Jean Gordon and David Parkes ; Edited by W. Bonney Rust -- London  : Association of Vocational Colleges International, 1992

370.11341 -- Vocational education and training in England and Wales  : European update  / general editor W. Bonney Rust -- London  : Association of Vocational Colleges International, 1992

370.1175 -- Baker, Colin -- Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση  / Colin Baker ; εισαγωγή - επιμέλεια - γλωσσάριο Μιχάλης Δαμανάκης ; μετάφραση Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου -- Αθήνα  : Gutenberg, 2001

370.15 -- Experience of mediated learning  : an impact of Feuerstein's theory in education and psychology  / edited by Alex Kozulin, Yaacov Rand; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2000

370.15 -- Social interaction in learning and instruction  : the meaning of discourse for the construction of knowledge  / edited by Helen Cowie and Geerdina van der Aalsvoort ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2000

370.1523 -- Enhancing learning and thinking  / edited by Robert F. Mulcahy, Robert H. Short, and Jac Andrews -- New York London  : Praeger, c1991

370.1523 -- Learning sites  : social and technological resources for learning  / edited by Joan Bliss, Roger Saljo and Paul Light; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c1999

370.1523 -- New perspectives on conceptual change  / edited by Wolfgang Schnotz, Stella Vosniadou and Mario Carretero ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c1999

370.154 -- Motivation in learning contexts  : theoretical and methodological implications  / edited by Simone Volet, Sanna Jarvela ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2001

370.19345 -- Φύλο & σχολική πράξη  : συλλογή εισηγήσεων  / επιμέλεια Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου -- Θεσσαλονίκη  : Βάνιας, 1997

370.4 -- Decision making in 14  OECD education systems  / Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : OECD, 1995

370.495 -- Μπουζάκης, Σήφης -- Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα  : πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση . Τόμος Β' , Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1959 - 1964 - 1976/77 - 1985 - 1997/98  / Σήφης Μπουζάκης -- Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.495 -- Μπουζάκης, Σήφης; Κουστουράκης, Γεράσιμος; Μπερδούση, Ελένη -- Εκπαιδευτική πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της γενικής και τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα  : μεταρρυθμιστικά επεισόδια 1913, 1929, 1959, 1964, 1976/77, 1985 και 1997/98  / Σ. Μπουζάκης, Γ. Κουστουράκης, Ε. Μπερδούση -- Αθήνα  : Gutenberg, 2001

370.495 -- Ψαχαρόπουλος, Γιώργος -- Ελληνική παιδεία  : μια σύγχρονη τραγωδία  / Γιώργος Ψαχαρόπουλος ; επιμέλεια Στέργιος Τασούλας -- Αθήνα  : Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής  : Ι. Σιδέρης, c2003

370.7 -- Expectations in the classroom  / editor Jere Brophy -- London Connecticut  : JAI , c1998

370.72 -- Educational research  : current issues  / edited by Martyn Hammersley -- London  : Paul Chapman  : Open University Press, c1993

370.78 -- Altrichter, Herbert; Posch, Peter, 1938-; Somekh, Bridget -- Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους  : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης  / Herbert Altrichter, Peter Posch, Bridget Somekh  ; μετάφραση Μαρία Δεληγιάννη -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2001

370.941 -- Corporate plan 2003/2004 to 2005/2006  : advancing education and training through promotion of quality and coherence  / Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Whales -- Cardiff  : Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Whales, 2002

371.09561 -- Παλάσκας, Σωτήρης Γ. -- Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ου αιώνα  : οι δημοτικές και αστικές σχολές αρρένων και οι αντίστοιχες μικτές (1900-1915)  / Σωτήρης Γ. Παλάσκας -- Θεσσαλονίκη  : Κυριακίδης, c2001

371.102 -- Daniels, Harvey; Bizar, Marilyn -- Methods that matter  : six structures for best practice classrooms  / Harvey Daniels and Marilyn Bizar -- Portland  : Stenhouse, c1998

371.102 -- Subject - specific instructional methods and activities  / edited by Jere Brophy -- Amsterdam  : JAI , c2001

371.1024 -- Brown, Sally A.; Earlam, Carolyn; Race, Phil -- 500 πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς  / Sally Brown, Carolyn Earlam, Phil Race ; μετάφραση Ευαγγελία Κασαπίδου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2001

371.1024 -- McEwan, Barbara -- The art of classroom management  : effective practices for building equitable learning communities  / Barbara McEwan -- New Jersey  : Merrill, c2000

371.3 -- Μάθηση και διδασκαλία  : σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις  : συμπόσιο - επιμορφωτικό σεμινάριο, 18-20 Δεκεμβρίου 1998, Ευρωπαϊκό Πολιστιστικό Κέντρο Δελφών  / Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ; γενική επιμέλεια Δημ. Τολίδης -- Αθήνα  : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2002

371.33 -- Change in european education and training systems related to IST  : yearly report 2001/2002 -- London  : Middlesex University Press, 2002

371.334 -- Multimedia learning  : cognitive and instructional issues  / edited  by Jean-Francois Rouet, Jarmo Levonen and Agnes Biardeau ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2001

371.337 -- Krowatschek, Dieter -- 177mal Spass im Unterricht  : Eine Auswahl lustiger, spannender, pfiffiger, kreativer Spiele fur Schulklassen und Gruppen  / Dieter Krowatschek -- Dortmund  : Borgmann, 2000

371.395 -- Κανάκης, Ιωάννης Ν. -- Η οργάνωση της διδασκαλίας - μάθησης με ομάδες εργασίας  : θεωρητική θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή  / Ιωάννης Ν. Κανάκης -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2001

371.425 -- Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός  : θεωρία και πράξη  / επιμέλεια Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης ; γράφουν Βάγγερ Αικατερίνη, Δελλασούδας Λαυρέντης, Δημητρόπουλος Ευστάθιος, Κάντας Αριστοτέλης, Κάρμας Κωνσταντίνος, Κασσωτάκης Μιχάλης, Κατσανέβας Θεόδωρος, Κοσμίδου - Hardy Χρυσούλα, Κρίβας Σπύρος, Μαλικιώση - Λοΐζου Μαρία, Μάνος Κωνσταντίνος, Μαρμαρινός Ιωάννης, Μπακάτση Αγορή, Παπάς Γεώργιος, Πατινιώτης Νικήτας, Σιδηροπούλου - Δημακάκου Δέσποινα, Φακιόλας Νίκος, Φλουρής Γεώργιος, Φωτιάδου - Ζαχαρίου Τερέζα -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

371.5712 -- Miller, Bonnie -- Χτίζοντας καλύτερη σχέση με τα παιδιά στην τάξη  : εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς  / Bonnie Miller -- Θεσσαλονίκη  : Κέντρο UNESCO, c2002

371.9 -- Barth, Karlheinz -- Lernschwachen fruh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter  / Karlheinz Barth -- Munchen  : Ernst Reinhardt, c2000

371.9 -- Dyer, Christopher -- Teaching pupils with severe and complex difficulties  : back to first principles  / Christopher Dyer -- London Philadelphia  : Jessica Kingsley Publishers, c2001

371.9 -- Hachmeister, Bernd -- Psychomotorik bei Kindern mit Korperbehinderungen  : Entwicklung und Forderung  / Bernd Hachmeister -- Munchen  : Ernst Reinhardt, c1997

371.9 -- Heuer, Gerd Ulrich -- Beurteilen Beraten Fordern  : Materialien zur Diagnose, Therapie und Bericht-/Gutachtenerstellung bei Lern-, Sprach- und Verhaltensauffalligkeiten in Vor-, Grund- und Sonderschule  / Gerd Ulrich Heuer -- Dortmund  : Verlag Modernes Lernen, 2003

371.9 -- Hyperaktive Kinder  : psychomotorische Therapie  / Michael Passolt (hrsg.) -- Munchen  : Ernst Reinhardt, c1997

371.9 -- Nienkerke-Springer, Anke; Beudels, Wolfgang -- Komm, wir spielen Sprache  : Handbuch zur psychomotorischen Forderung von Sprache und Stimme  / Anke Nienkerke-Springer, Wolfgang Beudels -- Dortmund  : Borgmann, 2003

371.9 -- Strassmeier, Walter -- Fruhforderung konkret  : 260 lebenspraktische Ubungen fur entwicklungsverzogerte und behinderte Kinder  / Walter Strassmeier -- Munchen  : Ernst Reinhardt, 2002

371.9 -- Tanguay, Pamela B. -- Nonverbal learning disabilities at school  : educating students with NLD, Aspenger Syndrome, and related conditions  / Pamela B. Tanguay ; foreword by Sue Thompson -- London Philadelphia  : Jessica Kingsley Publishers, 2003

371.9 -- Παντελιάδου, Σουζάνα -- Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη  : τι και γιατί  / Σουζάνα Παντελιάδου -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2000

371.92 -- Speck, Otto -- Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung  : ein heilpadagogisches Lehrbuch  / Otto Speck -- Munchen  : Ernst Reinhardt, c1999

371.93 -- Krowatschek, Dieter -- Uberaktive Kinder im Unterricht  : ein Programm zur Forderung der Selbstwahrnehmung, Strukturierung, Sensibilisierung und Selbstakzeptanz unruhiger Kinder im Unterricht und in der Gruppe  / Dieter Krowatschek ; mit einer Einfuhrung von Prof. Dr. Th. Ehlers -- Dortmund  : Borgmann, 2002

371.967 -- Teaching advanced skills to at-risk students  : views from research and practice  / Barbara Means, Carol Chelemer, and Michael S. Knapp editors -- San Francisco  : Jossey-Bass, c1991

371.97003 -- Baker, Colin; Jones, Sylvia Prys -- Encyclopedia of bilingualism and bilingual education  / Colin Baker and Sylvia Prys Jones -- Clevedon  : Multilingual Matters, c1998

372 -- Πανελλήνιο συνέδριο: "Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" (1o : 2002 : Ιωάννινα) -- Σκολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  : πανελλήνιο συνέδριο  / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ; επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης, Απόστολος Ν. Κατσίκης -- Ιωάννινα  : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002

372.21 -- Committee on Early Childhood Pedagogy; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education; National Research Council (U.S.) -- Eager to learn  : educating our preschoolers  / Committee on Early Childhood Pedagogy, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council ; Barbara T. Bowman, M. Suzanne Donovan, and M. Susan Burns -- Washington, DC  : National Academic Press, c2001

372.48 -- Πόρποδας, Κωνσταντίνος Δ. -- Η ανάγνωση  : γνωστική ανάλυση - ψυχολογικοί παράγοντες - επίδραση της γλώσσας - μάθηση και διδασκαλία - εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές  / Κωνσταντίνου Δ. Πόρποδα -- Πάτρα  : [χ.ό.], 2002

372.623044 -- Czerniewska, Pam -- Learning about writing  : the early years  / Pam Czerniewska -- Malden  : Blackwell, 2002

372.64 -- Journeying  : children responding to literature  / edited by Kathleen E. Holland, Rachael A. Hungerford, Shirley B. Ernst -- Portsmouth  : Heinemann, c1993

373.246 -- Pathways and participation in vocational and technical education and training  / Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, c1998

374 -- A transactional perspective on teaching and learning  : a framework for adult and higher education  / by D. Randy Garrison and Walter Archer ; EARLI -- Amsterdam  : Pergamon, c2000

374.26 -- Ηλιάδης, Νίκος Η. -- Μαθαίνοντας στο internet  : τεχνολογία  : αξιοποίηση του internet στη μάθηση και τη διδασκαλία  : για μαθητές - εκπαιδευτικούς - γονείς  / Νίκος Ηλιάδης -- Αθήνα  : Καστανιώτης, c2002

374.4 -- Keegan, Desmond -- Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  / Desmon Keegan...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Προπομπός, c2001

374.4 -- Race, Phil -- The open learning handbook  : promoting quality in designing and delivering flexible learning  / Phil Race -- London  : Kogan Page New Jersey  : Nichols Publishing Company, 1994

378.03 -- Keegan, Desmond -- Οι βασικές αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  / Desmond Keegan ; μετάφραση Αλεξάνδρα Μελίστα -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2001

378.1734 -- Ryan, Steve -- The virtual university  : the internet and resource - based learning  / Steve Ryan...[et.al.] -- London Sterling  : Kogan Page, 2001

378.495 -- Κιντής, Ανδρέας Α. -- Το ελληνικό πανεπιστήμιο στην προοπτική του εικοστού πρώτου αιώνα  / Ανδρέας Α. Κιντής -- Αθήνα  : Gutenberg, 2001

379.158 -- Integral school supervision, 1999  : information brochure for schools -- Utrect  : Inspectorate of Education, 1999

379.47 -- Federation de Russie  / Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques -- Paris  : Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, c1998

379.47 -- Russian Federation  / Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, c1998

 

400: ΓΛΩΣΣΑ

403 -- The encyclopedia of language and linguistics  / editor-in-chief R. E. Asher ; coordinating editor J. M. Y. Simpson -- Oxford  : Pergamon Press, c1994

407.1 -- Τοκατλίδου, Βάσω -- Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση  / Βάσω Τοκατλίδου -- Αθήνα  : Πατάκης, 2003

409.4 -- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων; Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας -- Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη  = Langue, langues en Europe  / Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας -- Αθήνα  : Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων  : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001

410 -- Lyons, John, 1932- -- Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία  / John Lyons ; μετάφραση Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Ζωή Γαβριηλίδου, Αγγελική Ευθυμίου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2002

428.007 -- Wallace, Michael J. -- Action research for language teachers  / Michael J. Wallace -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2002

448.24076 -- Mas, Maurice -- Comment les maitres evaluent-ils les ecrits de leurs eleves en classe?  / Maurice Mas (dir.) ; Claudine Garcia-Debanc...[et.al.] -- Paris  : INRP. Departement "Didactiques des Disciplines", c1991

489.03 -- Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος Γ. -- Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου  = Thesaurus dialecti cypriae  : ερμηνευτικός και ετυμολογικός από το 13ο αι. μέχρι σήμερα  / Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής -- Λευκωσία  : [χ.ό.], 2002

489.3071 -- Κεσόπουλος, Αριστείδης -- Λεξικολογικές ασκήσεις  : για να βελτιώσετε την έκφρασή σας και να χειρίζεστε σωστά τη νεοελληνική γλώσσα  : βοήθημα για τους μαθητές γυμνασίου - λυκείου  / Αριστείδη Κεσόπουλου -- Αθήνα Θεσσαλονίκη  : Μαλλιάρης-Παιδεία, 1990

489.35 -- Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας  / επιστημονική επιμέλεια Άννα Ιορδανίδου ; επιμέλεια έκδοσης Ελεάννα Λαμπάκη ; συγγραφική ομάδα Κωνσταντίνος Αστρακιανάκης...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Πατάκης, 2002

 

500: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

507 -- Ζησιμόπουλος, Γιώργος; Καφετζόπουλος, Κωνσταντίνος; Μουτζούρη - Μανούσου, Ειρήνη; Παπασταματίου, Νίκος Σ. -- Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών  / Γ. Ζησιμόπουλος, Κ. Καφετζόπουλος, Ε. Μουτζούρη - Μανούσου, Ν. Παπασταματίου -- Αθήνα  : Πατάκης, 2002

510.71 -- Mathematical thinking and problem solving  / edited by Alan H. Schoenfeld -- New Jersey Hove  : Lawrence Erlbaum Associates, 1994

510.938 -- Heath, Thomas, Sir -- A history of greek mathematics  / Sir Thomas Heath -- New York  : Dover Publications, 1981

516.21 -- Bennett, Dan -- Exploring geometry with the Geometer's Sketchpad  / Dan Bennett -- California  : Key Curriculum Press, c1999

516.21 -- Bennett, Dan -- Pythagoras plugged in proofs and problems for the Geometer's Sketchpad  / Dan Bennet -- California  : Key Curriculum Press, c1995

516.21 -- Chanan, Steven; Bergofsky, Eric; Bennett, Dan -- Exploring algebra with the Geometer's Sketchpad  / Steven Chanan, Eric Bergofsky, Dan Bennett -- California  : Key Curriculum Press, c2002

516.21 -- Clements, Cindy; Pantozzi, Ralph; Steketee, Scott -- Exploring calculus with the Geometer's Sketchpad  / Cindy Clements, Ralph Pantozzi, Scott Steketee -- California  : Key Curriculum Press, c2002

516.21 -- King, James R. -- Geometry through the circle with the Geometer's Sketchpad  / James R. King -- California  : Key Curriculum Press, c1996

516.21 -- Sanders, Cathi -- Perspective drawing with the Geometer's Sketchpad  / Cathi Sanders -- California  : Key Curriculum Press, c1994

516.21 -- Scher, Daniel -- Exploring conic sections with the Geometer's Sketchpad  / Daniel Scher -- California  : Key Curriculum Press, c1995

516.21 -- Shaffer, David -- Exploring trigonometry with the Geometer's Sketchpad  / David Shaffer -- California  : Key Curriculum Press, c1995

516.21 -- Villiers, Michael D. de -- Rethinking proof with the Geometer's Sketchpad  / Michael D. de Villiers -- California  : Key Curriculum Press, c1999

 

600: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

612.82 -- Restak, Richard -- The secret life of the brain  / Richard Restak -- New York  : The Dana Press  : Joseph Henry Press, c2001

614 -- Αγιουτάντης, Γ. -- Ιατροδικαστικά θέματα  / Γ. Αγιουτάντης -- Αθήναι  : Παρισιάνος, 1980

615.9 -- Αγιουτάντης, Γ. -- Τοξικολογία  / Γ. Αγιουτάντη -- Αθήναι  : Παρισιάνος, 1978

616.898 -- Leicester City Council. Education Department , (Συγγραφέας); Leicestershire County Council. Education Department , (Συγγραφέας) -- Aspenger syndrome - practical strategies for the classroom  : a teacher's guide  / Leicester City Council Education Department, Leicestershire County Council Educational Department -- London  : National Autistic Society, 2001

616.928982 -- Leicestershire County Council. Education Department , Fosse Health Trust. National Health Service -- Autism  : how to help your young child  / Leicestershire County Council, Education Department, Fosse Health Trust, National Health Service -- London  : National Autistic Society, 2001

 

 

700: ΤΕΧΝΕΣ

701.03 -- Nochlin, Linda -- Women, art, and power and other essays  / Linda Nochlin -- Colorado Oxford  : Westview Press, 1989

741.5 -- Ευρωπαϊκή Ένωση -- Ο πόλεμος του παγωτού βατόμουρο  : ένα κόμικ για τους νέους σε μια Ευρώπη ειρηνική χωρίς σύνορα  / Ευρωπαϊκή Ένωση -- Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, c1998

780.7 -- Σταυρίδης, Μιχάλης -- Μουσική αγωγή και παιδεία  : σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές  / Μιχάλη Γ. Σταυρίδη -- Αθήνα  : Gutenberg, c2001

782.42162 -- Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ.; Περιστέρης, Σπυρ. Δ. -- Ελληνικά δημοτικά τραγούδια . τόμ.Γ' , (Μουσική εκλογή)  / υπό Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη και Σπυρ. Δ. Περιστέρη -- Εν Αθήναις  : Ακαδημία Αθηνών, 1999

 

 

800: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

808 -- Foundations of argumentative text processing  / edited by Jerry Andriessen and Pierre Coirier -- Amsterdam  : Amsterdam University Press, c1999

808.042 -- Bean, John C. -- Engaging ideas  : the professor's guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom  / John C. Bean ; foreword by Maryellen Weimer -- San Francisco  : Jossey-Bass, c2001

808.0420285 -- Condon, William; Butler, Wayne -- Writing the information superhighway  / William Condon, Wayne Butler -- Boston  : Allyn and Bacon, c1997

808.899282 -- Ευαγγελίδη, Αγάπη -- Κάποτε στη βασιλεύουσα  : ιστορικό βυζαντινό μυθιστόρημα  / Αγάπη Ευαγγελίδη -- Αθήνα  : Άγκυρα, c1997

808.899282 -- Θεμέλη - Κιτσοπούλου, Ελένη -- Τα παιδιά  : παιδικά διηγήματα  / Ελένη Θέμελη - Κιτσοπούλου -- Θεσσαλονίκη  : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969

808.899282 -- Σφαέλλου - Βενιζέλου, Καλλιόπη Α. -- Ο ολυμπιονίκης μακεδόνας  / Καλλιόπη Σφαέλλου -- Αθήνα  : Άγκυρα, c1993

808.899282 -- Τσουκαλάς, Γιώργος -- Στα χρόνια του Περικλή  / Γιώργος Τσουκαλάς -- Αθήνα  : Άγκυρα, c1994

880 -- Συκουτρής, Ιωάννης, 1901-1937 -- Μελέτες και άρθρα  : τα γερμανόγλωσσα δημοσιεύματα . Τόμος Α' , Οι επιστολές του Σωκράτη και των Σωκρατικών , Αρχαία επιστολογραφία  / Ιωάννης Συκουτρής ; μετάφραση, επιμέλεια Δανιήλ Ι. Ιακώβ, Αντώνης Ρεγκάκος -- Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2001

 

 

900: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

907.101 -- Βρεττός, Γιάννης Ε. -- Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας  : τέχνη και ιστορικό γεγονός  / Γιάννης Ε. Βρεττός -- Θεσσαλονίκη  : Art of Text, c1994

910.3 -- Παγκόσμια γεωγραφία Β'  / εκδότης Γεώργιος Α. Χριστόπουλος -- Αθήνα  : Εκδοτική Αθηνών, c1999

938.08 -- Grainger, John D. -- The league of the Aitolians  / by John D. Grainger -- Leiden Boston Koln  : Brill, 1999

938.1 -- Leveque, Pierre -- Ο ελληνιστικός κόσμος  / Pierre Leveque ; μετάφραση Μαρία Παπαηλιάδη -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2003

938.1 -- Ρανόβιτς, Αβραάμ Β. -- Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος  / Αβραάμ Β. Ρανόβιτς -- Αθήνα  : Σύγχρονη Σκέψη, 2001

938.5 -- Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος -- Ο αγώνας για την ελληνική ανεξαρτησία  : πολιτική και στρατηγική των ελλήνων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 1821-1832  / Χαράλαμπος Παπασωτηρίου -- Αθήνα  : Ι. Σιδέρης, c1996

938.501 -- Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας  : μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας -- Αθήνα  : Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2001

938.501 -- Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας, 1821-1832  : "λυτά έγγραφα" Β' και Γ' βουλευτικής περιόδου -- Αθήνα  : Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2000-2001

938.501 -- Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας, 1821-1832  : "λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου -- Αθήνα  : Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, [1999-2001]

938.501 -- Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας, 1821-1832  : αι εθνικαί συνελεύσεις -- Αθήνα  : Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2001

938.605 -- Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951- -- Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια  : δομή, οργάνωση και λειτουργία του στρατού ξηράς της καποδιστριακής περιόδου  / Στέφανος Π. Παπαγεωργίου ; πρόλογος Θ. Βερέμης -- Αθήνα  : Εστία, c1986

938.606 -- Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. -- Το Ανατολικόν ζήτημα 1800-1923 . Τόμος Α' , (1800-1878)  / Μ. Θ. Λάσκαρι -- Θεσσαλονίκη  : Π. Πουρνάρας, 1978

938.609 -- Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. -- Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831-1907)  : η ζωή και το έργο του  : συμβολή στη δραστηριότητα του ελληνισμού της Ρωσίας  / Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης -- Θεσσαλονίκη  : Institute for Balkan Studies, c1989

939.15 -- Φως κυκλαδικόν  : τιμητικός τόμος στη μνήμη του Νίκου Ζαφειρόπουλου  / επιμέλεια Ν. Χρ. Σταμπουλίδη -- Αθήνα  : Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 1999

949.506 -- Βουρνάς, Τάσος Α. -- Φιλική εταιρία  / Τάσος Βουρνάς -- Αθήνα  : Τολίδης, [1982]

949.507 -- Διβάνη, Λένα -- Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947)  : απόπειρα πατριδογνωσίας  / Λένα Διβάνη -- Αθήνα  : Καστανιώτης, c2000

956.93 -- Βουστρώνιος, Γεώργιος -- Γεωργίου Βουστρωνίου διηγήσις  : κρόνικας Κύπρου αρχεύγοντα από την εχρονίαν αυνς' Χριστού και τελειώννοντα την εχρονίαν αυπα' Χριστού που επήγεν εις την Ιταλίαν η ρήγαινα η Κατερίνα Κορνάρα  / η 'ποία εκδίδεται με ιδίους οξόδους και επιμέλειαν ομού μετά σημειώσεων και σχολίων από τον Άντρον Παυλίδην εις χώραν Κύπρου την εχρονίαν αλπθ' Χριστού -- Λευκωσία  : Φιλόκυπρος, c1989

956.93 -- Μαχαιράς, Λεόντιος -- Εξήγησις της γλυκειάς χώρας Κύπρου η ποία λέγεται Κρονάκα τουτέστιν χρονικόν  / Λεοντίου Μαχαίρα ; το πρωτότυπο κείμενο και για πρώτη φορά μετάφραση στη νεοελληνική Άντρου Παυλίδη ; με εικονογράφηση Γιώργου Μαυρογένη -- Λευκωσία  : Φιλόκυπρος, c1995