ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 
 

Dorling Kindersley Encyclopedia of nature [Πολυμέσα] / Dorling Kindersley -- Version 2.0 -- London : Dorling Kindersley, 1997 -- 1 cd -- (Eyewitness / Dorling Kindersley) -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Dorling Kindersley Encyclopedia of space and the universe : the ultimate interactive guide to space [Πολυμέσα] / Dorling Kindersley -- Version 1.01 -- London : Dorling Kindersley, 1996 -- 1 cd -- (Eyewitness / Dorling Kindersley) -- Κοσμολογία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα; Σύμπαν -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Europress The Europress family encyclopedia : incorporating the Cambridge Encyclopedia and more than 20 other vital reference works [Πολυμέσα] -- [χ.τ.] : Webster Publishing, 1998 -- 2 cd -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Ingpen, Robert Wilkinson, Philip Events that changed the world : sixty turning points in history : multimedia encyclopedia [Πολυμέσα] / Robert Ingpen and Philip Wilkinson -- Ontario : Software Solutions, 1996 -- 1 cd -- Παγκόσμια ιστορία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Ingpen, Robert Wilkinson, Philip Ideas that changed the world : the greatest discoveries and inventions of human history : multimedia encyclopedia [Πολυμέσα] / Robert Ingpen and Philip Wilkinson -- Ontario : Software Solutions, 1996 -- 1 cd -- Εφευρέσεις -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Learning Company Mosby's medical encyclopedia : the complete home medical reference [Πολυμέσα] / Learning Company -- Version 2.1 -- London : Learning Company, 1997 -- 1 cd -- Ιατρική -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

Learning Company Oxford interactive encyclopedia : explore endless information from one of the world's most respected publishers [Πολυμέσα] / Learning Company -- Version 1.0.1 -- London : Learning Company, 1997 -- 1 cd -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Αγγλικά -- Πολυμέσα

Learning Company Oxford talking dictionary : see, hear and experience a dictionary from one of the world's most trusted publishers [Πολυμέσα] / Learning Company -- London : Learning Company Oxford, Oxford University Press -- 1 cd -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα

McGraw-Hill McGraw-Hill multimedia encyclopedia of science and technology [Πολυμέσα] -- 2η έκδ. -- New York : McGraw-Hill, 1998 -- 1 cd -- Επιστήμη -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα; Τεχνολογία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- Πολυμέσα